Marketing&Facts: ‘Marketing is een vrouwenvak’

18 augustus 2021, 10:30

Minste marketingvrouwen zijn te vinden in de maakindustrie en in de entertainmentbranche.

LinkedIn heeft de afgelopen maanden verschillende onderzoeken verricht naar grote verschuivingen in het marketinglandschap. Daarbij stond de vraag centraal: ‘Wat is er de afgelopen 12 maanden binnen de marketingbranche veranderd als gevolg van de pandemie?’

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

Het meest recente LinkedIn’s marketing diversity report was één van die onderdelen en betreft de vertegenwoordiging van en trends met betrekking tot vrouwen in marketing. We nemen je graag mee langs de belangrijke uitkomsten, maar vooraf goed om te weten: dit onderzoek is uitgevoerd in Noord-Amerika. Desondanks biedt het toch veel nieuwe inzichten, temeer omdat marketingwerk in de westerse wereld niet zóveel verschilt. De lingua franca van het vak is nu eenmaal Engels en er wordt héél veel over gepubliceerd, dus ook over de arbeidsmarkt.

In totaal wordt 60 procent van de marketingrollen in Noord-Amerika vervuld door een vrouw. Dat is 13 procentpunt meer dan het gemiddelde in alle branches. Als toegankelijk vakgebied loopt de marketingbranche, afgaande op deze cijfers en dat punt, dus wel voorop. Maar het gaat niet om voetvolk alleen, het gaat om de beslissers.

Vrouwen vervullen nu 53 procent van de functies op directieniveau of hoger, en 59 procent op managerniveau. Ook dit is allemaal hoger dan het gemiddelde percentage over alle branches tezamen.

De meeste vrouwen met marketingfuncties werken in onroerend goed, welness & fitness en NFP. De minste vrouwen zijn te vinden in de maakindustrie en in de entertainmentbranche. Al hebben we het dan nog steeds over percentages van 50 procent of hoger.

52 procent van de CMO’s is vrouw, maar daarvan heeft maar 13 procent een multiculturele achtergrond. In 2019 was dit met 14 procent zelfs nog één procentpunt hoger. Opvallend is dat 88 procent van de vrouwelijke CMO-vrouwen wit is. In Amerika dan.