Marketing&Facts: Vooral mannen hielden geld over

24 augustus 2021, 10:30

Grootste barrière om het gespaarde geld ’te laten werken’ is relatief laag vertrouwen in de economie.

Kantar heeft in het Verenigd Koninkrijk onderzoek verricht naar spaargedrag gedurende het afgelopen coronajaar. Hoewel het onderzoek enkel plaatsgevonden heeft onder de bevolking in het VK geeft het interessante insights om over het voetlicht te brengen.

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

In het afgelopen jaar, gerekend van maart 2020, de eerste maand van de pandemie, tot maart 2021, hebben Britten tezamen zo’n 154 miljard pond gespaard. Opvallend: vooral mannen hielden geld in de knip: meer dan de helft komt bij hen vandaan, aldus de onderzoeksresultaten van Kantar.

50 miljard pond minder

Het afgelopen jaar was het voor veel mensen makkelijker om te besparen dan in andere jaren. Restaurants, winkels, pretparken, bioscopen, kappers, et cetera waren gesloten. Ook het uitgeven van je geld aan vakanties was geen ‘business as usual’. Als gevolg daarvan geeft 46 procent van de vrouwen en 50 procent van de mannen aan dat ze het daardoor afgelopen jaar méér hebben kunnen sparen. Vrouwen in het onderzoek blijken samen 50 miljard pond minder te hebben gespaard of bespaard dan mannen.

Maar waarom?

Tussen maart 2020 en maart 2021 zeggen Britse mannen het equivalent van 4500 euro méér te hebben gespaard, terwijl vrouwen iets meer dan 2200 euro méér in de spaarpot konden stoppen. Eventuele stereotyperingen kunnen achterwege blijven: De onderzoekers van Kantar noemen als mogelijke oorzaak de hogere salarissen van mannen, hun grotere kans om aan het werk te blijven in of na de lastige coronatijd en de extra druk die Covid op de uitgaven van huishoudens legde, waarvan een groot deel door vrouwen wordt gedragen.‎ Met name vrouwen onder 35 jaar met een jaarsalaris van minder dan 26.000 euro kregen weinig gelegenheid om te sparen. Eén op de zes van hen gaf aan dat zij geen kans hadden om in het afgelopen jaar te sparen.

Investeren en een laag vertrouwen

Het geld moet nog wel rollen: minder dan één op de twintig ondervraagden zegt het gespaarde bedrag ‘geïnvesteerd’ te hebben. Vrouwen zijn daarbij minder geneigd om geld daaraan uit te geven. De grootste barrière om het gespaarde geld ’te laten werken’ is een relatief laag vertrouwen in de economie. Eén derde zegt daarbij niet te investeren omdat ze er niet genoeg van weten.

De Britse cijfers wijken uiteraard af van de Nederlandse, maar namen we hier mee omdat ze een idee geven over het verschil tussen de seksen. Van de Nederlanders verwacht 20 procent dat het spaargeld de komende twaalf maanden zal afnemen, aldus Rabobank. Ongeveer een derde, 34 procent, verwacht dat het spaargeld zal toenemen en 39 procent verwacht dat het spaargeld gelijk zal blijven; 7 procent wist dat niet of wilde het niet zeggen.

Thomas Romers schrijft als redacteur voor Marketingfacts. Binnen de marketing ligt mijn grootste interesse in branding en (online) communicatie via bijvoorbeeld de socials. Daarnaast klim ik graag in de pen om interessante, prikkelende artikelen te publiceren. Verder lees ik alles wat los en vast zit over auto's, politiek en het overige nieuws in onze maatschappij. Ter ontspanning ben ik vaak buiten en op de racefiets te vinden.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!