Kostenbesparing door elektronische inhuur uitzendkrachten

6 februari 2004, 09:53

Uitzendbureau Manpower en energiebedrijf NUON starten met een proef voor de elektronische berichtenuitwisseling rondom de inhuur van uitzendkrachten. Deze pilot heeft als doel het aantal fouten bij het invullen van urenbriefjes en de facturering te verminderen zodat op de administratieve kosten wordt bespaard.

Manpower en NUON maken in de proef gebruik van open standaarden, te weten ebXML en hrXML. De pilot van Manpower en NUON, die moet uitwijzen hoe deze nieuwe en open standaarden in de praktijk uitpakken, wordt door TNO Telecom geco?rdineerd en inhoudelijk begeleid. ECP.NL verspreidt de resultaten en zoekt ingangen voor nieuwe pilots.

Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI), gehouden in 2000 bleek dat de meeste inkopers het administreren van tijdelijke arbeid als de belangrijkste toepassing zien voor elektronische inkoopsystemen. De afhandeling van urenbriefjes levert hen en de uitzendbureaus veel problemen op, door het aantal fouten en vergissingen dat gemaakt kan worden. Als het handmatig invoeren en verwerken van urenbriefjes en uitzendfacturen sterk kan worden verminderd door het toepassen van elektronische (inkoop)systemen, levert dit een enorme kostenbesparing op. Volgens de ABU worden er in Nederland 150.000 urenbriefjes per week verwerkt, en ieder urenbriefje wordt door tien ?handjes? vastgehouden.

Elektronische systemen leveren niet alleen een grote kostenbesparing op. Het verminderen van de handmatige verwerking van urenbriefjes en facturen bespaart inleners en uitzendbureaus ook tijd. Zo hebben uitzendbureaus meer tijd vrij voor hun eigenlijke dienstverlening: de juiste mensen inzetten op de meest passende tijdelijke functies.

De pilot van NUON en Manpower vindt plaats in het kader van het Europese ?openXchange? project waarin van Nederlandse zijde ECP.NL, NEVI, TNO en Berenschot meewerken. Daarnaast levert het Nederlandse bedrijf TIE de ebXML software voor de pilot. Naast de toepassing van ebXML (electronic business XML) wordt in de pilot gebruik gemaakt van de ?ABU-standaard?. Dit is een onder leiding van TNO ontwikkelde invulling van de internationale standaard hrXML. ECP.NL verwacht dat deze standaard komende jaren ingevoerd zal worden door een groot aantal bedrijven, zowel binnen als buiten de uitzendbranche.

De pilot duurt twee maanden. Daarna wordt het project ge?valueerd en wordt besloten hoe het concept verder uitgewerkt kan worden. Partijen die ge?nteresseerd zijn in deelname aan een volgende pilot of die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met ECP.NL of TNO Telecom.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!