Jongeren combineren sparen met rood staan

29 november 2005, 09:10

Uit recente cijfers van het Nibud blijkt dat bijna 40% van de werkende jongeren onder 25 jaar een schuld heeft van gemiddeld 900 euro. Deze cijfers worden bevestigd door de resultaten van de Meer voor Minder-test van het gelijknamige tv-programma. Uit deze test blijkt namelijk dat maar liefst 48% van de jongeren onder de 25 rood staat. Opmerkelijk is wel dat een aanzienlijk percentage, namelijk 64 procent tevens een spaarrekening heeft. Veel jongeren laten op deze manier geld liggen. Rood staan kost uiteraard geld en men kan veel onnodige kosten besparen door het negatieve saldo aan te vullen met geld dat afkomstig is van de spaarrekening.

Ruim 250.000 mensen deden de afgelopen maanden de Meer voor Minder-test

via internet. Met deze test kan men bepalen hoe, vanuit het huidige uitgavenpatroon, geld kan worden bespaard. Gebruikers van de test ontvangen handige, bruikbare tips om geld te besparen.

Uit de resultaten van de Meer voor Minder-test komt een opvallende overeenkomst tussen ouderen en jongeren naar voren. Ouderen en jongeren geven per saldo evenveel geld uit aan kleding en schoenen, namelijk 87 euro per maand en ook aan persoonlijke verzorging als make-up wordt gemiddeld door beide groepen maandelijks 27,50 euro gespendeerd. Ervan uitgaande dat jongeren over het algemeen minder geld te besteden hebben dan ouderen, kan men concluderen dat persoonlijke verzorging als kleding en make-up, voor veel jongeren als een belangrijke basisbehoefte wordt gezien waar men niet zo snel op zal bezuinigen.

Veel geld besteden jongeren aan CD’s en DVD’s. De opkomst van de DVD heeft echter niet het percentage van de besteding aan boeken teruggedrongen, zo blijkt uit de Meer voor Minder-test. Per maand worden evenveel boeken als DVD’s aangeschaft door jongeren. Verder gaan jongeren gemiddeld 1 x per maand naar theater of bioscoop.

Ouderen geven daarentegen maandelijks iets meer geld uit aan boeken en minder aan cd’s dan jongeren. Bijna de helft van de ouderen geeft aan in het bezit te zijn van een creditcard (46%). Ook ouderen zijn nog steeds trouw aan sparen. Zo’n 65 procent van de testers geeft aan over een spaarrekening te beschikken.

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!