Jongeren 2003 (2): jongeren multitasken qua mediaconsumptie

26 september 2003, 10:05

Kinderen en jongeren zijn de belangrijkste media in de afgelopen twee jaar n?g intensiever gaan gebruiken. Dat leidt meestal niet tot grote drukte en stress, omdat ze verschillende media in toenemende mate tegelijk gebruiken. Bijvoorbeeld: TV en internet. We noemen dit ?multitasking?. Ze doen dit omdat ze ?niets willen missen?. Dit blijkt uit het onderzoek Jongeren 2003.

Het radiogebruik groeide met name sterk onder kinderen van 6 t/m 11 jaar, een groep die in toenemende mate interesse heeft in popmuziek.

Tijdschriften worden in alle leeftijdsgroepen (6 t/m 24 jaar) intensiever gelezen; enkele bestaande titels (zoals Hitkrant en Break Out!) doen het heel goed en er zijn diverse nieuwe titels bijgekomen.

Dagbladen gaan vooral in de doelgroep 12 t/m 19 jaar vooruit, wat met name te maken heeft met het succes van Spits en Metro. Deze bladen worden in toenemende mate door jongeren mee naar school genomen (en bereiken zo een bredere lezersgroep).

Uiteraard maken kinderen en jongeren ook veel intensiever gebruik van internet dan in 2001. De percentages geven weer hoeveel procent van de kinderen en jongeren het medium minimaal 1x per week gebruikt:

Internet-gebruik 2001>2003

6-11 jaar 22>38%

12-14 jaar 56>82%

15-19 jaar 71>90%

20-24 jaar 64>87%

Opvallend is wel dat ?maar? 38% van de kinderen van 6 t/m 11 jaar wekelijks van internet gebruik maakt. De rest doet dat minder vaak of niet.

Het toegenomen gebruik van internet leidt niet tot een afname van het TV-kijken. Dat komt, zo blijkt uit Jongeren 2003, omdat met name jongeren in toenemende mate diverse media tegelijk gebruiken. Jongeren gebruiken diverse media naast elkaar omdat ze ?niets willen missen?.

Enkele andere uitkomsten van Jongeren 2003:

Inkomsten

De totale inkomsten van kinderen en jongeren zijn toegenomen van 12,9 miljard euro in 2001 naar 14,4 miljard euro in 2003 (+12%).

Van subgroep tot subgroep zijn er echter grote verschillen: 2003 2001 Verschil

6 ? 11 jaar 223 332 -33%

12 ? 14 jaar 370 387 -4%

15 ? 19 jaar 3055 3110 -2%

20 ? 24 jaar 10799 9077 +19%

Totaal inkomen (in miljoenen euro?s) per jaar.

Uit deze cijfers zou je kunnen concluderen dat de inkomsten van kinderen en jongeren in sommige opzichten conjunctuurgevoelig zijn, maar in andere opzichten ook weer niet.

Als de economie floreert:

Krijgen kinderen financi?le extraatjes.

Neemt de hoeveelheid werk via bijbaantjes wat toe en gaan de salarissen van bijbaantjes omhoog.

Gaan de startsalarissen omhoog (met enige vertraging).

Als de economie stagneert

Vervallen de financi?le extraatjes van kinderen.

Neemt de hoeveelheid werk via bijbaantjes wat af, de salarissen blijven stabiel. Dit effect is nooit sterk omdat het werk, dat jongeren doen, niet echt kan vervallen en ook niet door anderen kan worden overgenomen, omdat die veel duurder zijn. Ontstaat werkloosheid onder starters op de arbeidsmarkt.

Of het goed of slecht gaat maakt niets uit voor:

De inkomsten van studenten. De trend is: ze gaan omlaag.

De verwachtingen over de persoonlijke, financi?le toekomst van jongeren. Die zijn namelijk altijd positief.

Internet

Kinderen en jongeren worden wel een digitale generatie genoemd, maar een vrij grote groep (31%) van de kinderen en jongeren heeft thuis geen internet-aansluiting. In 2001 was dat 32%. Er is op dit gebied dus een stabilisering opgetreden. Ook in dit geval zijn er grote verschillen per subgroep. Onder kinderen en jongeren van 6 t/m 14 jaar is het percentage internetaansluitingen gedaald, onder de ouderen is het percentage gestegen.

Er zijn nog veel kinderen en jongeren die weinig interesse voor en/of weinig affiniteit met internet hebben.

Reclame op mobiele telefoons

Jongeren stellen het niet op prijs om ?commerci?le boodschappen? te ontvangen op hun mobiele telefoon. Van de 12 t/m 14-jarigen vindt 9% het leuk om reclame op hun mobiele telefoon te ontvangen; 73% heeft er bezwaar tegen. Voor 15 t/m 19-jarigen zijn de cijfers: leuk 4%, bezwaar 85%. Voor 20 t/m 24-jarigen: leuk 1%, bezwaar 92%.

Voicemail

Van alle jongeren met een mobiele telefoon gebruikt maar 47% voicemail. Met name onder 12-19 jarigen is het gebruik relatief laag.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren nog niet warm lopen voor de nieuwe diensten van telecomaanbieders, zoals i-mode, V-Live en T-Zones. De bekendheid ervan is laag en de aantrekkelijkheid ervan vinden jongeren gering. Er is wel interesse voor het maken van foto?s via de mobiele telefoon, maar het maken van de foto?s vinden jongeren veel leuker dan het verzenden of opslaan ervan. Het maken van een foto cre?ert immers vaak een leuk moment en het zet jou als maker van de foto in het middelpunt van de belangstelling. Als de foto eenmaal genomen is, is het nog leuk om hem aantal mensen te laten zien, maar de volgende dag is de lol er wel af.

Jongeren 2003 is een omvangrijk onderzoek naar het denken en doen van kinderen en jongeren van 6 t/m 24 jaar in Nederland. In het onderzoek komen vrijwel alle onderwerpen, die voor kinderen en jongeren van belang zijn, aan bod: school, werk, inkomsten, uitgaven, vrijetijdsbesteding, normen en waarden, sport, muziek, mode, het bezitten en gebruiken van tal van producten en diensten, politiek, enzovoorts.

In 1991 werd het eerste Jongeren-onderzoek gehouden. Sommige onderdelen van het onderzoek gaan zelfs terug tot 1976. Jongeren 2003 is het zevende onderzoek in de reeks.

Jongeren 2003 wordt betaald door een groot aantal bedrijven en instellingen. De uitvoering is in handen van onderzoeksbureau Qrius, dat gespecialiseerd is in kinderen, jongeren en jonge volwassenen.

Bron:Marketing online

Alex Stil
CEO bij Reddion

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!