Je vindt iets van je ontwerpbureau – toch?

26 augustus 2021, 09:00

Wat klanten van samenwerking rond ontwerp en design vinden is van groot belang voor het vak en de effectiviteit van marketing

Een voor Nederland uniek en bijzonder onderzoek wordt herhaald: een uitvraag onder opdrachtgevers om zicht te krijgen in de relatie tussen klant/opdrachtgever en designbureau. Initiatiefnemer en opdrachtgever BNO – de beroepsvereniging van ontwerpers – zoekt daarvoor naar marketeers die in hun werkzaamheden te maken hebben of hadden met ontwerpers en hun bureaus.

In de relatie tussen ontwerpbureau en opdrachtgever of klant kunnen verwachtingen over het verloop van de opdracht, het serviceniveau, het kostenplaatje en het eindresultaat (enorm) uiteenlopen. Om de opdrachtgever optimaal te bedienen, is het waardevol om kennis te hebben van drijfveren, verwachtingen en perceptie. Ook de wijze waarop opdrachtgevers tegen concurrerende bureaus aankijken kan ontwerpbureaus tools in handen geven om zichzelf en de relatie met de klant te verbeteren.

In 2019 verscheen op initiatief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) een eerste Nederlands onderzoek onder opdrachtgevers om inzage te krijgen in de relatie tussen klant/opdrachtgever en designbureau. Het onderzoek werd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) en het toenmalige Design Management Netwerk (DMN) uitgevoerd; Dat onderzoek beperkte zich niet tot bureaus in brand en packaging design, maar beslaat uiteenlopende designdisciplines. DMN (Design Management Netwerk) en NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) verleenden hun medewerking als organisaties van opdrachtgevers. Marktonderzoeksbureau SAMR Marktvinders voerde het uit en het Pictoright Fonds zorgde voor financiële ondersteuning.

Dat hele onderzoek van 2019 is trouwens beschikbaar voor een ieder die daar belangstelling voor heeft en vind je hier (PDF). Zomaar wat wapenfeitjes dat uit het eerder onderzoek wordt gevist: 77% van de respondenten vindt dat design van grote waarde is voor het eigen merk/product. 66% ziet een directe relatie tussen design en return-on-investment en liefst 89% is het eens met de stelling dat de inzet van design helpt bij het bouwen en in stand houden van duurzaam concurrentievoordeel. Hoef je het niet mee eens te zijn, maar kwam wel uit het eerder gehouden onderzoek.

Dat smaakte naar meer: Het onderzoek wordt in 2021 in een aangepaste vorm opnieuw uitgevoerd, waarbij de onderzoekers inzoomen op een aantal actuele ontwikkelingen. Bén je marketeer, reclamemaker, communicatiemanager, brand manager of wat ook en héb je in je werk te maken met design in de vorm van huisstijlen, verpakking, ontwerp van producten, diensten, uitingen, kortom ‘vormgeving in de breedste zin van het woord’: BNO wil heel graag van je weten hoe dat bevalt, wat je vindt dat beter kan, waar je rekening mee houdt, wat máákt dat je wel of niet tevreden bent over de samenwerking.

Doe mee aan het onderzoek

Met het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door onderzoeksbureau IPSOS, hopen de initiatiefnemers opnieuw inzage te krijgen in de perceptie van opdrachtgevers ten aanzien van het ontwerpvak en zijn beoefenaren. Daarbij willen ze inhoudelijke en praktische informatie verzamelen over onder meer bureauselectie, verwachtingen, de kwaliteiten waaraan een bureau moet voldoen, opgedane ervaringen met designbureaus etc. Ook horen ze graag over de invloed die COVID 19 heeft gehad op de werkwijze en verwachtingen. In het doel kan echt iedereen zich vinden: een goede, effectieve relatie tussen opdrachtgevers en designbureaus.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Deelname is anoniem. Onderzoeksbureau IPSOS levert uitsluitend geanonimiseerde data aan de BNO, tenzij je in de vragenlijst expliciet toestemming geeft om je contactgegevens en je antwoorden op de vragen uit dit onderzoek met de BNO te delen.

luuk ros
Manager Merk & Media van NIMA bij NIMA

Binnen het Nederlands Instituut voor Marketing verantwoordelijk voor de het merkmanagement van NIMA, content (die we al dan niet in samenwerkingen met leden en derden publiceren) en verbindingsofficier richting pers en stakeholders. Ik was van 2018 tot 2024 Hoofdredacteur van Marketingfacts. Studeerde in 1995 af (hbo Communicatie) en werkte bij een aantal corporates (Albert Heijn, DaimlerChrysler/debitel en Praxis), bureaus (Van Oorschot, Coebergh), maar vooral bij B2B-vakmedia (Telecommerce, Tijdschrift voor Marketing, Marketingonline, MarketingTribune, Marketingfacts) en inmiddels dus bij de beroepsvereniging voor professionals in marketing. Marketing-nerd. Professional Consumer. Retailmarketing. Leest/luistert/kijkt alles wat los en vast zit over innovatie in marketing. Bedenker van de NIMA Marketing Day.

COMMUNITY
Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!