Is kunstmatige intelligentie een vloek of aanvulling voor de creatieve sector?

“It’s not the size, it’s how you use it”

7 februari 2024, 07:00 1569 x gelezen

Zoals voor veel innovatieve gereedschappen geldt, gaat het erom hoe je het toepast. In de huidige, snel evoluerende digitale wereld hebben kunstmatige-intelligentieprogramma’s een aanzienlijke impact op diverse sectoren, waaronder de creatieve industrie. De vraag die velen bezighoudt: gaan deze geavanceerde programma’s creativiteit vervangen of zijn ze een waardevolle aanvulling? Laten we deze kwestie verkennen en de verschillende facetten van kunstmatige intelligentie in de creatieve sector naast elkaar leggen.

Hoe creatief is kunstmatige intelligentie eigenlijk?

Kunstmatige intelligentie heeft de manier waarop we werken binnen de creatieve sector veranderd. Deze technologische innovaties hebben nieuwe mogelijkheden geopend voor ontwerpers, schrijvers en kunstenaars. Een belangrijk aspect om te begrijpen is dat kunstmatige intelligentie niet per se creativiteit vervangt, maar eerder samenwerkt met menselijke creativiteit. Deze programma’s kunnen enorme hoeveelheden gegevens analyseren, patronen herkennen en suggesties doen. Echter, de echte vonk van creativiteit komt voort uit menselijke emotie, ervaring en intuïtie. Creativiteit gaat vaak hand in hand met complexe menselijke nuances die moeilijk te repliceren zijn. Kunstmatige-intelligentieprogramma’s kunnen ons ondersteunen, verbeteren en versnellen, maar ze kunnen (vooralsnog) niet de diepe emotionele resonantie creëren die voortkomt uit de menselijke ziel.

Voordelen

Een van de voordelen van kunstmatige intelligentie in het creatieve proces is de verbeterde efficiëntie en productiviteit. Taken zoals beeldbewerking, tekstgeneratie en data-analyse kunnen worden geautomatiseerd, waardoor professionals meer tijd hebben voor de ontwikkeling van een creatief concept en het verfijnen/aanscherpen hiervan.

Met oog op die efficientie en productiviteit raden wij de volgende programma’s aan voor de creatieve professional:

ChatGPT: generator voor tekst

“ChatGPT is een krachtig taalmodel, ontwikkeld door OpenAI. Het is ontworpen om menselijke interacties mogelijk te maken door natuurlijke taalverwerking, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan gesprekstoepassingen.” Bron: ChatGPT

In Jip-en-Janneketaal is dat vrij te interpreteren als een kunstmatige tekstverwerker, die artikelen kan genereren over specifieke onderwerpen, in een specifieke tone of voice en met een gespecificeerd maximaal of minimaal aantal woorden. Op basis van een door jou ingegeven opdracht (prompt) gaat ChatGPT aan de slag. Hoe nauwkeuriger de prompt, hoe specifieker je kunt sturen. ChatGPT is dan ook een veelzijdig gereedschap voor de creative. Je kunt het als bron van inspiratie gebruiken, als firestarter in het creatieve proces en zelfs als promptgenerator voor andere AI-software, zoals DALL-E en Midjourney.

DALL-E en Midjourney: generators voor afbeeldingen

“DALL-E is een kunstmatig-intelligentieprogramma dat beelden creëert uit tekstuele omschrijvingen, wederom ontwikkeld door OpenAI. Het kan zowel afbeeldingen van realistische objecten maken als van objecten die in de werkelijkheid niet bestaan. DALL-E is in staat beelden te genereren op basis van natuurlijke taalprompts. Hetzelfde geldt voor Midjourney.” Bron: ChatGPT

Deze revolutionaire AI-tool transformeert tekstbeschrijvingen in unieke, hoogwaardige afbeeldingen. Net zoals DALL-E genereert deze tool afbeeldingen op basis van een prompt.

DALL-E en Midjourney zijn in combinatie met ChatGPT een handig verlengstuk van je potlood. Dezelfde voordelen en beperkingen als bij ChatGPT zijn ook bij deze tools van toepassing. Hoe accurater je prompt, hoe meer je kunt sturen. Kanttekening voor deze digitale beeldmakers: ze kunnen realisme verbazingwekkend goed benaderen, echter blijven afbeeldingen toch nog vaak gekunsteld/kitscherig. De verwachting is dat dit effect langzaam zal verdwijnen door de snel voortschrijdende techniek, maar of kunstmatige intelligentie Leonardo Da Vinci gaat evenaren? Qua artwork vast en zeker, qua creativiteit gaat dit nog wel even duren.

De toekomst

Terwijl we naar de toekomst kijken, lijkt de sleutel te liggen in de juiste balans tussen menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie. Het is nu aan ons, de creatieve professionals, de early adaptors, om de mogelijkheden van deze nieuwe technologie zo snel mogelijk te omarmen, zodat we ons voordeel ermee kunnen behalen in onze creaties.

We kunnen concluderen dat kunstmatige intelligentie een krachtige bondgenoot is voor creatieve professionals, die de unieke vermogens van menselijke creativiteit op de korte termijn niet zal vervangen. Het samenspel tussen mens en machine opent de deur naar een nieuw tijdperk van creativiteit, waar innovatie gedijt en de artistieke horizon wordt verbreed.

Rick Persoon
Creative Consultant bij Zigt

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!