Internetgebruik van 1995 tot 2005

10 mei 2005, 07:38

79% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft ooit wel eens gebruik gemaakt van het internet. 70% geeft aan, de afgelopen week nog online te zijn geweest. Via het web boodschappen doen en bankieren worden als toepassingen steeds populairder. Dit blijkt uit de Internetmonitor, een onderzoek dat sinds 1995 door Trendbox wordt uitgevoerd. In de meest recente meting van april 2005 zijn n=1.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd over het gebruik van internet.

Iets meer dan tien jaar geleden werd internet gebruikt door slechts 1% van de Nederlandse bevolking. Internetters van het eerste uur waren voornamelijk mannen, jongeren, hoger opgeleiden en inwoners van de Randstad. Een selecte groep dus die geen representatieve afspiegeling vormde van de maatschappij. Inmiddels lijkt het profiel van de online populatie steeds beter op de ?echte samenleving?. Ouderen en vrouwen in het bijzonder hebben de laatste jaren in rap tempo een inhaalslag gemaakt. Was in 1995 slechts een enkele 65-plusser online te vinden, nu is 30% van de senioren minimaal eenmaal per week op het wereldwijde web te vinden. Van de jongeren is tegenwoordig vrijwel iedereen online, maar deze generatie was daar altijd al goed vertegenwoordigd. In 2005 zegt slechts 1% van alle 16-25 jarigen nog nooit van het internet gebruik gemaakt te hebben, terwijl 93% aangeeft de afgelopen week tijd op het internet te hebben doorgebracht.

Het aantal vrouwen dat momenteel wekelijks over het internet surft is, evenals in 2004, gelijk aan het aantal mannen. In 1995 bestond de Nederlandse internetbevolking nog voor 80% uit mannen en voor 20% uit vrouwen. Ook inwoners van de Randstad waren toen oververtegenwoordigd op het net. Zij maakten in 1995 60% uit van de internetpopulatie, maar dat is intussen teruggelopen naar 46%. Dit komt nagenoeg overeen met de daadwerkelijke geografische spreiding in Nederland.

Internet wordt door negen van de tien personen gebruikt voor het versturen van e-mail. Het zijn echter online aankopen en -bankieren die een significant hoger gebruik laten zien ten opzichte van vorig jaar. Bijna tweederde (63%) van alle internetters geeft aan zijn of haar bankzaken op virtuele wijze te regelen, terwijl dat vorig jaar nog door 54% werd gedaan. Iets minder dan de helft (44%) van de online populatie zegt, goederen te kopen of te bestellen via het web. Een jaar geleden werd dat nog maar door eenderde van alle internetters gedaan. Vooral 25-49 jarige internetters gebruiken het medium significant vaker dan gemiddeld voor deze zaken.

Bron:

http://www.trendbox.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!