Ict-agenda Balkenende vraagt om nieuwe visie

16 september 2003, 13:43

Het kabinet Balkenende gaat in de begrotingsplannen voor 2004 ver in de inzet van ict voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Maar voor EPN niet ver genoeg. Om te laten zien dat het dit kabinet ernst is, zijn meer concrete acties noodzakelijk. Zowel voor de ict-infrastructuur, als voor de ontwikkeling van innovatieve diensten.

Op het terrein van de infrastructuur kan het kabinet, zonder de Europese regels te overtreden, alle scholen, overheidsorganisaties en zorginstellingen versneld aansluiten op echt breedband (100 Mbit/s). Deze concrete actie zou het bedrijfsleven vertrouwen geven en een enorme impuls betekenen voor het versneld aansluiten van gezinnen en bedrijven.

Het kabinet constateert terecht dat er grote maatschappelijke problemen zijn op gebieden als zorg, onderwijs, veiligheid, verkeer en vervoer en inburgering. Juist bij het oplossen van deze maatschappelijke problemen zijn innovatieve diensten met behulp van ict gewenst.

Het ministerie van EZ kondigt aan, samen met andere departementen, een ict-agenda op te gaan stellen. In deze agenda wordt onder meer het sluiten van ict-coalities aangekondigd voor het slimmer benutten van ict bij het oplossen van maatschappelijke problemen. EPN kijkt uit naar deze ict-agenda, maar dringt dan wel aan op echte samenwerking.

De maatschappelijke problemen vragen om een nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende overheidsorganen. Niet alleen tussen departementen onderling maar ook tussen Rijk, provincies, gemeenten en uitvoerende organisaties zoals ziekenhuizen en scholen. Ict maakt dit mogelijk. Maar om deze dwarsverbanden met ict te leggen is eerst visie op een nieuwe overheid nodig en het lef om bestaande structuren te doorbreken.

Bron:

http://www.persberichten.com/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!