Gebruik vacaturesites groeit onstuimig

17 maart 2003, 07:45

Het gebruik van vacaturesites is fors toegenomen. Zo’n 35% van het Nederlandse bedrijfsleven met meer dan 20 werknemers heeft in 2002 een personeelsadvertentie geplaatst op een vacaturesite.

Dit blijkt uit een recente meting van het Bredase marktonderzoeksbureau Heliview B.V. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder ruim 600 vestigingen in Nederland.

In tegenstelling tot het gebruik van arbeidsintermediairs is het gebruik van vacaturesites in 2002 juist sterk toegenomen. Vanaf april 1999 vertoont het gebruik van vacaturesites een stijgende lijn, met een korte onderbreking in oktober 2001.

Ondanks de geweldige opmars van vacaturesites als wervingsmedium gaat dit vooralsnog niet ten koste van personeelsadvertenties in de gedrukte media: In 2002 heeft 66% van de vestigingen ??n of meer vacatures geplaatst in een krant of vakblad. In vergelijking met 2001 (69%) betrof dit echter een lichte daling.

In de afgelopen 12 maanden is het aantal vacatures dat Nederlandse werkgevers op vacaturesites hebben geplaatst flink toegenomen: men vindt dat adverteren via internet past bij een modern bedrijf, het is goedkoop, werkt snel en men bereikt een steeds groter aantal potenti?le sollicitanten. Daar staat tegenover dat de respons aanzienlijk kleiner is dan bij personeelsadvertenties in kranten en vakbladen.

Bijna 60% van de vestigingen die een personeelsadvertentie hebben geplaatst op een vacaturesite heeft hieraan niets besteed; het gaat hierbij voornamelijk om gratis doorplaatsingen. Gemiddeld wordt er ? 340 (april 2002: ? 210) besteed aan vacaturesites per vestiging, de gratis doorplaatsingen meegerekend. Circa 45% van het totaal aantal vacatures dat op een vacaturesite wordt geplaatst betreft een HBO/WO-functie. Het aantal reacties op vacatures geplaatst op vacaturesites is sterk toegenomen van 66% in april 2002 naar 77% in januari 2003. Dit is natuurlijk mede te verklaren door de opgelopen werkloosheid.

Monsterboard is met 19% de meest gebruikte vacaturesite (april 2002: 25%). Het gebruik van deze vacaturesite is afgenomen. Een sterke daler in vergelijking met april 2002 is StepStone (van 9% naar 5%). Sterke stijgers zijn de Nationale Vacaturebank (van 7% naar 12%), Werk.nl (van 0% naar 9%) en JobTrack (van 9% naar 15%).

Bron:

Admanager.nl

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!