Fullservice agencies zijn zóóó 2014

7 september 2015, 11:00

Is het bieden van fullservice door agencies nog wel haalbaar?

Tegen welke belemmeringen lopen digital agencies aan bij de digitale transformatie van opdrachtgevers? Wat zijn de verwachtingen van opdrachtgevers voor webbureaus? Al deze vragen werden gesteld in het jaarlijkse Digital Agencies-onderzoek, dat is uitgezet onder ruim 500 webbureaus. De resultaten waren verrassend. Waar het overgrote deel van de bureaus vorig jaar nog aangaf zich te profileren als fullservice, blijkt dit jaar de focus te liggen op specialisatie. De reden: het leveren van een betere dienstverlening.

Fullservice is niet meer voldoende

Van alle respondenten gaf het overgrote deel volmondig aan dat de verwachtingen van opdrachtgevers veranderd zijn. Het bieden van een of meerdere dienst(en) is niet meer genoeg. Bureaus moeten actief meedenken en als strategisch partner fungeren. Er wordt verwacht dat agencies een langetermijnvisie hebben, maar bovenal dat zij zich specialiseren om hoogstaande kwaliteit te kunnen (blijven) leveren. Zo zijn opdrachtgevers continu bezig met het verbeteren van de customer experience en het verkrijgen van meer inzicht krijgen in de koper/doelgroep. ‘Digitale transformatie’ is hierbij een centraal thema, een ontwikkeling die elke moderne organisatie doorloopt en waaraan marketing- en verkoopkanalen het meest onderhevig zijn.

Belemmerende factoren

Bijzonder punt is dat opdrachtgevers zelf het grootste struikelblok zijn in hun transformatie. Hun gebrek aan kennis, verouderde IT-systemen en ontoereikend budget zijn voor menig agency een struikelblok. Maar niet alleen de opdrachtgever vormt een vertragende factor. Om aan de groeiende, steeds strenger wordende eisen van klanten te voldoen, is specialistische kennis nodig: kennis van technologische systemen en ontwikkelingen.

Daarvoor hebben agencies personeel nodig met specifieke vaardigheden. Het vinden van dat personeel blijkt jaar in, jaar uit het meest zorgwekkende punt bij agencies. Het vinden van goed, gekwalificeerd personeel is niet eenvoudig. Net als het managen van groei. Beide struikelblokken zorgen ervoor dat agencies moeite hebben met het voldoen aan de wensen van de klant.

Is fullservice alleen voor de grote agencies?

Digital agencies staan voor een interessante ontwikkeling. Enerzijds verlaagt het leveren van fullservice de kwaliteit van de dienstverlening, terwijl specialisatie, hoogstaande kennis en kunde vereist zijn. Het vinden van personeel met die vaardigheden is zodanig een probleem dat specialisatie niet altijd mogelijk is. Wij organiseerden naar aanleiding van dit onderzoek daarom onlangs een roundtable. Hier zaten opdrachtgevers en digital agencies tegenover elkaar en bespraken zij de resultaten.

“Fullservice is alleen te doen als je bij een grotere agency zit”, zegt Remco van Nieuwenhoven, ceo bij Orange Juice. Volgens hem is het niet zo dat fullservice in zijn geheel kan worden afgeschreven: “Er is zeker wel ruimte voor fullservice-clubs, maar dan moet je wel minimaal 100 man in dienst hebben.”

Sales Bansie, ICT projectleider bij kanker.nl, geeft aan dat bureaus moeten meedenken en meegaan in de doelstellingen van de opdrachtgever. Flexibiliteit is daarvoor een vereiste. Sales: “Het is niet de bedoeling dat agencies exploratief te werk gaan.” Hierbij refereert hij aan de dienstverlening die agencies veelal zeggen te bieden. “Er zijn altijd diensten die wel en niet geleverd kunnen worden. Het grijze gebied daartussen, daar moet samen in geïnvesteerd worden. Zowel door de klant als door de leverancier.”

Beide partijen kwamen tot dezelfde conclusies:

  • Digital agencies dienen zich verantwoordelijk te voelen voor het succes van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgevers moeten in veel gevallen worden ‘opgevoed’ en onderwezen op het gebied van de gevraagde technologische veranderingen.
  • Fullservice is alleen nog relevant als je een grote speler bent in de markt, anders is de propositie simpelweg niet haalbaar.

Digital Agencies 2015

Het Digital Agencies-onderzoek is in opdracht van managed hostingprovider True uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hiervoor zijn ruim 500 bureaus benaderd, waarvan 117 respondenten (25,8 procent). 85 procent daarvan behoorde tot de directie. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en brengt daarmee het snelle, dynamische digital agency landschap in kaart.

De resultaten van dit jaar zijn samengevat in onderstaande infographic (hier te bekijken als pdf). Een webinar over dit onderzoek en de resultaten is terug te kijken.

Charles van der Wal
Inbound / content marketeer bij True

Charles van der Wal is eigenlijk journalist, maar werkt als inbound / content marketeer bij True. Hier gebruikt hij onder andere zijn journalistieke kennis en vaardigheden om de wereld van B2B Marketing te verkennen, te verslaan en uit te voeren. Specifiek heeft hij interesse in Content Marketing, Lead Management en Marketing Automation.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!