Een App Update proces

20 juni 2014, 09:49

Je app is al online, hoe bepaal je welke updates er nodig zijn.

Bij het (laten) ontwikkelen van een app streef je er natuurlijk naar dat die zijn bestaansrecht voor de gebruiker langere tijd behoudt. Daartoe moet je een solide stuk software bouwen en vervolgens up-to-date houden. Dat moet je uiteraard vanaf de start al opnemen in je begroting. Hoe sterk het fundament van je app ook is, er verschijnen maandelijks nieuwe toestellen met ook nieuwe mogelijkheden om die app in te zetten. Maar dat betekent niet meteen ook dat je iedere nieuwe functionaliteit direct moet gaan ondersteunen – dat zou onbegonnen werk zijn en vaak ook niet relevant voor het doel van je app. De beste aanpak is om nieuwe ontwikkelingen in zoverre te volgen, dat je daaruit hard- en software-uitbreidingen kunt kiezen die jouw app sterker maken. Ik leg hier graag beknopt uit hoe wij het updateproces doorlopen voor een bestaande app met al een grote gebruikersgroep.

Run Trainer V4.0

Als voorbeeld neem ik onze hardloop-app Run Trainer, door onszelf op eigen initiatief ontwikkeld en uitgebracht voor iOS en Android. Op dit moment draait de app al langere tijd zonder updates en om de vele blijvende gebruikers niet te verliezen, willen we een aantal moderniseringen/verbeteringen invoeren. Die werden bepaald door wat we zagen veranderen in de iOS- en Android besturingssystemen, de apparatuur, de feedback van gebruikers en onze eigen gebruikservaringen met de app. Omdat onze bedrijfsactiviteit vooral is gericht op de ontwikkeling van multimediaproducten voor klanten, hebben we maar beperkt tijd beschikbaar voor het werken aan Run Trainer. Er moesten knopen worden doorgehakt over wat mogelijk is en wat daarvan daadwerkelijk doorgevoerd wordt, binnen de grenzen van budget en tijd. Voor de meeste eigenaren van apps ongetwijfeld een herkenbare uitdaging.

De probleemstelling

Run Trainer haalt dagelijks een mooi aantal downloads, temeer als je bedenkt dat we er geen PR-activiteiten aan besteden. Toch willen we er meer en willen we ook dat men sneller besluit om een account aan te maken. Voorts willen we zowel nieuwe als al actieve renners langer aan Run Trainer binden.

Meer downloads

Met de kernfunctionaliteiten van de app is niets mis, dus daar hoeven we niet aan te komen. Om toch het aantal downloads te verhogen, kiezen we voor ondersteuning van meer talen. Dat zijn tot nu toe Engels en Nederlands en voor de begeleidende stemmen tijdens het rennen alleen Engels. We willen voor zowel tekst als spraak volledige ondersteuning gaan bieden in Nederlands, Spaans en Duits.

We passen ook de store-teksten aan, om al in de fase waarin de potentiële gebruiker de beschikbare apps verkent duidelijk te maken dat die talen bij ons beschikbaar zijn. Daar immers begint die gebruiker al te overwegen of het Run Trainer wordt of een concurrent. Het idee hierachter is niet dat veel mensen het Engels niet begrijpen, maar dat als er twee apps zijn die hetzelfde doen en één daarvan jouw moedertaal ondersteunt, dat vaak gewaardeerd blijkt te worden en tot een download kan leiden.

Het is wel belangrijk dat de stemfragmenten klinken als de 'real deal', dus niet komen van iemand die met een Duits accent Engelse fragmenten inspreekt. Diezelfde gedachte geldt voor de teksten. Google Translate biedt vaak een correcte vertaling, maar komt binnen een taal toch vaak met net een ander woord, omdat dat woord in die context algemeen gebruikt wordt. Die 'real deal' betekent meer werk, maar kwaliteit is belangrijk op een concurrerende markt. De werkzaamheden daarvoor bestonden uit het aanpassen en toevoegen van code, een paar nieuwe designelementen en het inschakelen van mensen die vertaalden en inspraken.

Meer anonieme leden naar een gratis account

Dreamix wil graag dat men een account aanmaakt. Gebruikers willen nog wel eens van telefoon wisselen en dan is het vaak maar de vraag of bestaande data meegenomen kunnen worden. Dat is geen probleem als je een online account hebt dat wij voor je kunnen invullen.

Om downloaders aan te sporen een gratis account aan te maken, gaan we naast ons huidige invulformulier ook de Facebook-inlogoptie opnemen. Zo kunnen renners sneller hun account aanmaken en het is aan ons om hen duidelijk te maken dat we geen onnodige informatie uit hun profiel gaan halen. Zulke informatie hebben we ook helemaal niet nodig, we zullen we alleen wat basisgegevens binnenhalen.

Binden

Om vervolgens bestaande en nieuwe renners langer te binden, kozen we voor de bewezen 'techniek' gamification. Te behalen lintjes, medailles en bekers voor het voltooien van bepaalde doelen vormen een beloning voor goede loopprestaties. Een uur rennen levert een lintje op, 15 uur een grote gouden beker.

Omdat er bepaalde eisen gelden voor het verdienen van beloningen, die men vervolgens trots kan tonen aan anderen, moet er dus wel regelmatig gerend worden. Om dat mogelijk te maken, moesten veel design-elementen worden gemaakt, een nieuwe pagina met pop-upscherm, een database-aanpassing om trofeeën online op te slaan bij je account en natuurlijk code in de app zelf.

Interactie

Verder zijn er nog flink wat algemene aanpassingen gedaan, waarvan de meest opvallende de interactie van de app is. We hebben het gebruik verder versimpeld door de 6 hoofdknoppen in het openingsscherm te vervangen door maar 4. Alles is nog prima bereikbaar en het 1-2-3-rensysteem komt nu nog beter uit de verf en dat is juist ons bestaansrecht in de intussen uitpuilende sportapp-markt.

Ook het scherm tijdens het rennen is vereenvoudigd, waardoor het overzicht beter bewaard blijft. Hiervoor moesten we de schetsen van de interactie herzien en nieuwe designelementen klaarzetten.

Service bieden

Een laatste, maar belangrijke vernieuwing is het sterk vereenvoudigen van een service-aanvraag. Daarmee willen we duidelijk maken dat er geluisterd wordt naar de gebruiker, zodat we in de toekomst nog nauwkeuriger de juiste updates kunnen leveren.

V4.0

Alles bij elkaar heeft het flink wat impact gehad op de app en daarom hebben we besloten om een nieuw versienummer te introduceren. Dat communiceert die impactomvang ook naar de gebruiker. Bij kleine vernieuwingen werk je van 1.2 naar 1.3 of zelfs naar 1.2.1 als het bijvoorbeeld slechts om een herstelde fout gaat.

En zo hopen we dus binnen een relatief korte periode een scala aan vernieuwingen en verbeteringen te introduceren, die ervoor zorgen dat de app weer een tijd mee kan. Dat kan in die korte tijd, omdat er in het begin al een degelijk fundament is neergezet, dat heel wat latere ontwikkelingen aankan.

Dreamix Studio ontwikkelt fulltime mobiele apps. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van mobiele toepassingen voor smartphones en tablets met iOS (Apple) of Android (Google). Wij ontwikkelen complete app projecten van concept tot eindproduct en onderhoud.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!