DTe publiceert op website klachten over energiebedrijven

6 april 2004, 13:35

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) publiceert vanaf vandaag op haar website kwartaaloverzichten met door DTe ontvangen schriftelijke kritische vragen en klachten over energiebedrijven.

Deze klachten hebben betrekking op het verloop van het switchproces (de overstap naar een andere leverancier), de wijze waarop energiebedrijven nieuwe klanten werven en factureringsproblemen (zoals onjuiste of dubbele facturen).

DTe publiceert deze overzichten om consumenten inzicht te geven in de prestaties van de energiebedrijven waardoor zij, bij de opening van de energiemarkt per 1 juli 2004, een weloverwogen keuze kunnen maken voor een energieleverancier.

DTe publiceert de absolute aantallen vragen en klachten over energieleveranciers. De inhoud van de vragen en klachten wordt niet bekend gemaakt. Doordat de rapportages ieder kwartaal verschijnen, kunnen consumenten nagaan of de vragen en klachten over de energiebedrijven die in de rapportages voorkomen zijn toe- of afgenomen. Een helder overzicht van de prestaties van de Nederlandse energiebedrijven in de aanloop naar een vrije energiemarkt voor consumenten acht DTe van groot belang voor het verder tot stand komen van marktwerking en concurrentie op deze markt.

DTe publiceert op website klachten over energiebedrijven

DTe benadrukt dat het aantal vragen of klachten per bedrijf op zichzelf geen waardeoordeel geeft over het functioneren van dit bedrijf. Grotere bedrijven behandelen meer switchverzoeken en factureren en kunnen daardoor meer vragen en klachten oproepen dan een kleiner bedrijf. De genoemde aantallen vragen en klachten zeggen niets over de rechtmatigheid ervan en of de klachten gegrond of ongegrond zijn. In beginsel neemt DTe alle kritische schriftelijke vragen en klachten mee die vallen in ??n van de genoemde categorie?n. DTe moet de vragen of klachten wel aan ??n of meer specifieke bedrijven kunnen toerekenen.

De kwartaalrapportage over de periode oktober 2003 tot en met december 2003 is vanaf vandaag te vinden op de website van DTe: www.dte.nl onder de rubriek ?publicaties?.

Bron:

http://www.dte.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!