Digitale overheid scoort nog steeds een onvoldoende

1 juli 2004, 02:44

De Nederlandse overheid is digitaal nog steeds onvoldoende transparant. In een steekproefonderzoek van burger@overheid scoren verschillende overheidsorganisaties nog steeds een dikke onvoldoende als het gaat om elektronische communicatie en dienstverlening. Een aantal van de onderzochte instanties laat desgevraagd weten op bepaalde onderdelen maatregelen ter verbetering te nemen.

Overheidsinformatie dient verkrijgbaar te zijn via internet en te voldoen aan steeds hogere eisen van burgers. Mensen verwachten vooral dat de informatie betrouwbaar, vindbaar en begrijpelijk is. Om overheidsinstellingen daarbij te ondersteunen heeft burger@overheid eind vorig jaar een gedragslijn ?online openbaarheid? opgesteld. Deze is in de vorm van een nieuwjaarskaart met tien ?goede voornemens? naar alle Nederlandse overheidsinstanties gestuurd. De vraag die daarbij aan alle organisaties werd gesteld, was: ?Hoe transparant bent u?? Tegelijk met het versturen van deze boodschap is burger@overheid begonnen om ontwikkelingen op dit terrein op de voet te volgen. Aan de InformatieWerkPlaats is daarom opdracht gegeven een steekproef uit te voeren.

In de steekproef is een aantal overheidsorganisaties doorgelicht op basis van tien transparantiekenmerken. Het onderzoek geeft zo een betrouwbaar beeld van de gemiddelde stand van zaken. In de steekproef zijn 28 overheidsinstanties van verschillende typen onderzocht: 14 gemeenten – waaronder de 10 grootste, 3 provincies, 5 GGD?s, 5 politiekorpsen en een grote uitvoeringsorganisatie (Belastingdienst).

Conclusies

Het rapportcijfer van alle onderzochte organisaties samen is een ruime onvoldoende (4-min). De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten blijken het minst ?digitaal transparant? (2,5). Vier van de gemeenten en de belastingdienst scoren het hoogst: tussen de 5 en een 6-min. Het verstrekken van algemene informatie gaat de organisaties duidelijk het gemakkelijkst af. Anders ligt dat bij het geven van op de persoon toegesneden informatie en bij het verlenen van elektronische diensten: hier voldoen overheden duidelijk niet aan de verwachtingen die burgers hebben.

Reacties

Burger@overheid heeft de resultaten van de steekproef aan alle onderzochte organisaties voorgelegd met het verzoek eventueel commentaar te geven. Zeven instanties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De algemene lijn uit de reacties is dat de organisaties het onderzoek ter harte nemen en op sommige terreinen verbeteringen aankondigen. Zo onderkent de Belastingdienst dat het bedrijfsplan niet op de website staat; ze gaat dit alsnog doen. De GGD Zeeland geeft te kennen ?zeker aan de slag te gaan met de aangegeven suggesties.? De gemeente Rotterdam deelt op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen en zegt actief bezig te zijn met het ontsluiten van op de persoon toegesneden informatie. De eerste resultaten hiervan zullen nog dit jaar op internet zichtbaar zijn, aldus de gemeente.

Vervolg

Verschillende overheidsinstanties stelden de vraag of er vervolgonderzoek komt, zodat getoetst kan worden of er verbeteringen meetbaar zijn. Burger@overheid is dat inderdaad van plan. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de kwaliteitscriteria waaraan de digitale contacten tussen burger en overheid worden getoetst. Dit zal leiden tot een Handvest digitale contacten.

Bron:

http://www.burger.overheid.nl

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!