De onopgemerkte revolutie van het industrial internet of things

8 januari 2015, 14:30

Het internet of things (IoT) is een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Het is de derde fase die het internet doormaakt en het gaat voor een nog grotere omslag zorgen dan de mobiele fase van het afgelopen decennium. Wat echter vaak onderbelicht blijft, is dat het industrial internet of things (IIoT) voor de grootste groei gaat zorgen. Grote multinationals als GE en Siemens zijn hier al heel actief mee bezig, maar bij veel kleinere bedrijven staat de aanstaande revolutie nog niet voldoende op de radar.

Deze gastbijdrage is geschreven door Michiel Verheij, consultant/product owner bij TriMM.

Het industrial internet of things gaat complete industrieën en zelfs hele voortbrengingsketens transformeren en luidt een nieuw tijdperk van economische groei in. Het gaat mensen, data en intelligente machines met elkaar verbinden, met verstrekkende gevolgen voor de productiviteit, de efficiëntie en het functioneren van bedrijfssectoren over de hele wereld.

Zoals de naam al zegt, speelt het industrial internet of things zich af in de industriële omgeving, in tegenstelling tot het internet of things, het algemeen overkoepelende begrip. Het houdt zich schuil in de machines, de logistieke stromen, de productienetwerken en de productieketens en het zal sneller voor grote veranderingen gaan zorgen dan het internet of things voor consumenten. Hoe komt dit?

Grotere bedragen

In het industriële IoT gaat veel meer geld om dan in het consumenten-IoT. De bedrijfswaarde van de industriële data alleen al is vele malen hoger. Realiseer je in een grote fabriek of een volledige bedrijfstak dankzij slim gebruik van data een besparing van een procent, dan is er al gauw sprake van miljarden euro’s winst. De besparing die een consument realiseert met een slimme thermostaat, valt daarbij in het niet.

Natuurlijk gaan het in de wereld van consumententechnologie om grote bedragen, maar voor er eenzelfde besparing als in een fabriek kan worden gerealiseerd, moet een bepaalde oplossing eerst door heel veel consumenten worden geadopteerd.

Operationele efficiëntie is een van de grootste aanjagers van het IIoT. Op het gebied van onderhoud valt enorm veel te winnen en daar worden nu de grootste slagen gemaakt. Volgens het Amerikaanse Department of Energy kan er met behulp van predictive maintenance op activa tot twaalf procent op de ingecalculeerde reparaties worden bespaard en tot dertig procent op de algemene onderhoudskosten. Uitval van machines kan tot zeventig procent worden voorkomen. Predictive maintenance wordt al toegepast in de praktijk.

Thames Water, het grootste waterbedrijf in Groot-Brittannië, gebruikt sensoren, analytics en realtime data om uitval van materieel te voorspellen en sneller te kunnen reageren bij kritieke situaties als lekken of noodweer. Het gaat nu nog voornamelijk om besparen, omdat we nog heel vroeg in de adoptiecyclus zitten, maar op een gegeven moment moeten bedrijven na gaan denken op welke manieren ze nieuwe waarde toe kunnen gaan voegen met het IIoT.

De volgende stap

Bedrijven zouden zich eigenlijk nu al moeten verdiepen in de vraag wat de volgende stap gaat zijn binnen hun sector. Daarbij moeten ze verder kijken dan alleen besparing. Denk bijvoorbeeld aan een energiebedrijf dat slimme sensoren inzet om de temperatuur van transformators in de gaten te houden.

Wanneer een transformator warm wordt, dan duidt dat op overbelasting van het netwerk en kan er actie worden ondernomen. De sensoren zullen daarom niet alleen op onderhoudskosten besparen, maar voorkomen ook uitval van bedrijf kritische apparatuur. Zo kunnen situaties als in België, waarbij onlangs een heel ziekenhuis zonder stroom kwam te zitten, worden voorkomen.

De winst die behaald kan worden in efficiëntie en besparing ligt op dit moment nog vooral binnen het bereik van hele grote organisaties. Voor kleinere partijen is meedoen nog erg complex. Toch zal het niet lang duren voor ook de kleinere bedrijven worden meegezogen in de slipstream van de grote spelers op de markt. Productieketens raken steeds meer verweven en samenwerken wordt steeds belangrijker. Omdat de grote bedrijven de gang van zaken voor de productieketens in steeds grotere mate gaan bepalen, dicteren zij ook steeds meer de werkwijze en de standaardprotocollen van hun gehele sector.

Willen kleinere bedrijven in de productieketen bijvoorbeeld onderdelen voor een bepaald product blijven leveren, dan zal men aan de eisen van de grotere partners tegemoet moeten komen. Dit soort eisen zullen we steeds vaker terugzien als randvoorwaarden in tenders. Als bedrijven niet aan de voorwaarden kunnen voldoen, komen ze niet in aanmerking voor samenwerking. Op dit moment vormen langzaam ontwikkelende industriestandaarden nog een belemmering maar de verwachting is dat binnen afzienbare termijn de leidende standaarden helder worden.

Koplopers

Toch is er al een aantal voorbeelden in de praktijk van grote en kleine bedrijven die de richting aangeven met hun vooruitstrevende implementaties van slimme technologie. Neem bijvoorbeeld producent van landbouwmachines John Deere, die zijn machines met sensoren uitrust voor Condition Based Maintenance, een onderhoudsstrategie die zich richt op het verlengen van de levensduur van een machine, het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de dagelijkse operationele kosten, door toevoeging van sensoren die in staat zijn om de temperatuur van de machine, de oliestatus en de omgevingstemperatuur bij te houden.

Of Verdict, een relatief klein Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in het monitoren van de supply chain van temperatuurgevoelige producten, met behulp van dataloggers en sensoren. De resultaten van de metingen worden via het internet beschikbaar gemaakt op de computer en Verdict helpt zo mee om gezonde voedselproducten op de markt te krijgen.

Een ander voorbeeld van eigen bodem is 247TailorSteel, een succesvol MKB bedrijf uit Winterswijk en een lichtend voorbeeld van het industriële internet of things in de praktijk. Deze onderneming heeft zichzelf omgevormd van een groothandel in plaatstaal naar een databedrijf, door te investeren in een softwareplatform waarmee klanten zelf hun tekeningen kunnen uploaden en het materiaal kunnen kiezen, waarna het eindproduct snel en foutloos door robots uitgerust met lasersnijders wordt opgeleverd.

En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, die allemaal vroege indicatoren zijn van de revolutie die ons staat te wachten.

Onder deze gastblogaccount schrijven auteurs die geen blogger zijn van Marketingfacts. Heb jij een blog die je wilt delen, of wil je graag blogger worden, stuur dan een tweet of mail naar de redactie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!