De kracht van een sociale organisatie

23 augustus 2012, 10:00

De afgelopen decennia hebben veel organisaties geïnvesteerd in oplossingen om informatie binnen processen en procedures te kunnen verwerken, opslaan en te verspreiden. Tijdens deze, voornamelijk technologische, ontwikkeling is in veel gevallen het achterliggende doel van de informatie verloren gegaan. Inmiddels beschikt zowat elke organisatie over enorme hoeveelheden aan (duplicate) content, netwerkstructuren en intranetten maar tegelijkertijd klagen werknemers over het gebrek aan informatie.

Door werkafspraken, procedures en hiërarchie in de organisatiecultuur zijn de communicatielijnen tussen mensen ook steeds verder uit elkaar getrokken. Waar enkele personen binnen de organisatie met behulp van elkaars kennis en/of expertise een juiste, onderbouwde, keuze kunnen maken worden deze nu vaak via een geheel aan regels en functiescheiding onmogelijk gemaakt. Kennis en ervaring binnen de organisatie is onbekend of blijft binnen afdelingen, waardoor het potentieel van de organisatie als totaal onbenut blijft.

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van sociale bedrijfsvoering om bovenstaande problemen op te lossen maar hebben nog geen duidelijke visie en strategie hoe ze dit kunnen bereiken. Aan de andere kant worden er veel onderzoeken gedaan naar het belang van zakelijke sociale oplossingen en de succesfactoren die daar bij horen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het investeren in zakelijke sociale oplossingen loont bij de organisatie die durven te investeren in mensen en processen, en techniek (terug) ondersteunend maken aan persoonlijke communicatie. Sociale media hebben in de samenleving bewezen dat snelle toegang tot potentiële informatie nieuwe inzichten en initiatieven helpt ontplooien en veranderingen teweeg kunnen brengen waar gevestigde structuren niet tegen bestand blijken. Het succesvol toepassen van deze principes binnen een organisatie vraagt echter meer van een organisatie dan het implementeren van nieuwe tools en het opstellen van nieuwe of aanvullende regels en afspraken.

Whitepaper

De term social business wordt vaak al gebruikt wanneer een organisatie luistert naar wat er wordt gezegd op bestaande sociale media, maar veel belangrijker is wat de organisatie doet als reactie hierop. De uitdaging is om werknemers de juiste tools en informatie te bieden om samen slimmere acties te kunnen ondernemen. Een echte sociale organisatie grijpt de kans die nieuwe inzichten en tools bieden om efficiëntie en kennisdeling binnen de organisatie te verhogen. Social business is het reflecteren en gebruik maken van menselijke gedragingen en eigenschappen. Het is geen nieuwe technologie maar een vorm van bedrijfsvoering.

Lees in de whitepaper een samenvatting van verschillende onderzoeken en maak gebruik van de beschikbare informatie om ook een sociale organisatie te worden:

  1. Start met een heldere visie binnen de bedrijfsdoelstellingen.

  2. Doe niet zoals iedereen maar wat past bij de organisatie cultuur.

  3. Investeer niet alleen in software maar ook in mensen.

Na meer dan 10 jaar ervaring als developer van online oplossingen begeleid en adviseer ik klanten bij full service internetbureau Netvlies in Breda als Business Developer bij het implementeren, inrichten en ontwikkelen van online oplossingen die hun bedrijfsvoering ondersteunen. Ik zet mijn expertise en ervaring graag in tijdens een samenwerking met de klant om hun interne- of externe doelstellingen te behalen.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!