Wanneer wordt jouw bedrijf data-driven?

5 november 2013, 09:04

De impact die big data op de sectoren in Nederland gaat hebben

De technologie ontwikkelt zo snel en in zo veel richtingen dat het al een hele uitdaging is om bij te blijven. We worden zelfs moe van allerlei technische hypes die elkaar afwisselen. Desalniettemin, technologische vooruitgang blijft onze economie van brandstof voorzien en, in sommige gevallen, brengt het een hele verandering in de maatschappij teweeg.

Dit artikel is geschreven door een Digital Power-collega van Bertwin Menninga.

Disruptive technologies, zoals de stoommachine, de microchip en het internet hebben de manier waarop wij leven en werken getransformeerd en hebben aan nieuwe marktpartijen de mogelijkheid gegeven de markten te herstructureren en te herdefiniëren. Dankzij de industriele revolutie hebben de innovaties gezorgd voor exponentiele groei van de BBP.

Dit jaar is het rapport “Distruptive technlogies: Advances that will transform life, business, and the global economy” van McKinsey Global Institute gepubliceerd, waarin twaalf technologieën die vanaf nu tot en met 2025 substantiële impact op de economie en samenleving zullen hebben, in kaart zijn gebracht. Deze zijn: mobile internet, automation of knowledge work, the internet of things, cloud technology, advanced robotics, autonomous vehicles, next-generation genomics, energy storage, 3D printing, advanced materials, advanced oil and gas exploration and recovery en renewable energy.

De eigenschap die deze technologieën gemeen hebben, is dat data als een ader dwars door alle industrieën heen lopen. Deze data worden tegenwoordig als ‘big data’ aangeduid, dat wegens de omvang, de diversiteit en de snelheid (realtime) significant anders is dan die van de data zoals we die tot nu toe kennen.

Informatietechnologie dringt overal in door. De vooruitgang op het gebied van artificial intelligence en machine learning is essentieel in de ontwikkeling van robotten, zelfstandige voertuigen en automatisering van het kenniswerk. De next-generation genomics is sterk afhankelijk van de vergroting van de rekenkracht van computers en big data analytics, datzelfde geldt voor het vinden en exploiteren van de nieuwe bronnen van olie en gas. 3D-printing maakt gebruik van de content vanuit het open online ecosysteem waarin ontwerpen gedeeld worden. Mobiel internet, internet of things en cloud technology zijn voorbeelden van informatie- en communicatietechnologieën en worden gekarakteriseerd door het sterke netwerkeffect, wat betekent dat de waarde voor elke gebruiker groter wordt als het aantal gebruikers groeit.

Impact op de sectoren

Technologische ontwikkelingen hebben impact op alle sectoren en zorgen voor tastbare verbeteringen in de kwaliteit van de levens van burgers en milieu. De taak van de overheid is te investeren in educatie en infrastructuur en om een omgeving te creëren waarin burgers welvarender kunnen worden. Dit kan door het bedrijfsleven te helpen om de adoptie van de nieuwe technologieën te accelereren en de maatschappij te helpen om barrières te overkomen. Hieronder is een viertal sectoren beschreven en de impact die disruptive technologies daarop zullen/kunnen hebben.

Gezondheidszorg

Nederland kampt met hoge kosten in de gezondheidszorg, een groei van het aantal chronisch zieken en een tekort aan zorgpersoneel. Als je kijkt naar de kosten in de gezondheidszorg, gaat 60 procent daarvan naar de behandeling van chronisch zieken. Volgens McKinsey zou gezondheidszorg dankzij mobiel internet jaarlijks wereldwijd 1,5 biljoen euro op de behandeling van chronische ziektes kunnen besparen. Bijvoorbeeld: patiënten met hartklachten en diabetes kunnen dankzij diverse sensoren worden gemonitord en vervolgens, als het nodig is, de patiënt, de verpleegsters en de doctoren waarschuwen; hierdoor kunnen de kosten voor spoedhulp en ziekenhuisopname drastisch worden verlaagd.

Ook door de automation of knowledge work gaat de kwaliteit van de zorg omhoog en gaan de kosten omlaag, bijvoorbeeld door efficiencyverbeteringen in het logistieke proces van de distributie van medicijnen (sneller en minder fouten). Advanced robotics zullen zorgen voor een aantal doorbraken in de chirurgie, waarbij de dagelijkse operatiekamers volledig zullen worden geautomatiseerd. Dit zal resulteren in lagere kosten in de gezondheidszorg (minder handen aan het bed nodig en lagere overhead kosten) en hogere kwaliteit (minder fouten en daardoor minder sterfgevallen).

Energiesector

In de energiesector zijn vele toepassingen mogelijk om deze veiliger en efficiënter te maken. Bijvoorbeeld sensors die een bijdrage kunnen leveren in de operatie van de utiliteitsbedrijven, waarbij het netwerk realtime wordt gemonitord; in plaats van het wachten totdat klanten problemen met de elektriciteit ervaren, kan de netbeheerder de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken en eerder actie ondernemen dan dat nu het geval is. Daarnaast zijn zowel netbeheerders als energiebedrijven dankzij het slim gebruik van data uit slimme meters nu hard op zoek naar innovatieve businessmodellen en betere bedrijfsprocessen.

Mobiliteit

Tot aan 2025 gaat er veel gebeuren op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld sensoren in diverse verkeersobjecten die het mogelijk zullen maken om, afhankelijk van de situatie op de weg, autowegen te verlichten en stoplichten aan te passen. De verkeerssnelheid en -dynamiek (bijvoorbeeld de route van de bus) kunnen worden aangepast op basis van de verkeerssituatie op de weg. Dankzij deze technologieën hebben steden als London, Singapore en Houston de vervoerstijden in de regio inmiddels drastisch kunnen verlagen. Met behulp van dezelfde technologieën zouden alle grote steden, volgens McKinsey, de autoreistijd met 10 tot 20 procent kunnen verlagen, wat zou resulteren in honderden miljoenen euro besparingen op jaarbasis.

Als het gaat om de autonome voertuigen, die in de vliegtuig- en zeevrachtindustrie al jaren een feit zijn, zullen er in de regio in de toekomst autonome auto’s en vrachtauto’s gaan rijden. Dit brengt voor de mobiliteit een aantal voordelen met zich mee, waaronder een daling in het aantal (dodelijke) ongelukken en minder CO2-uitstoot. De overheid speelt een sleutelrol in het bepalen van wanneer deze waarde kan worden gecreëerd. Dit kan door het verkleinen van de maatschappelijke zorgen met betrekking tot de veiligheid van de data en privacy en door het innemen van een aantal juridische standpunten.

Agricultuur

Ook binnen deze sector zijn er diverse technologische toepassingen mogelijk om de sector productiever, veiliger en winstgevender te maken. Sensoren in bladeren kunnen meten hoe, gebaseerd om een aantal waarden, gestrest de planten zijn. Sensoren in de grond kunnen informatie verzamelen over hoe het water door de grond heen beweegt en kunnen de veranderingen in voedingsstoffen, koolstof, stikstof en grondtemperatuur in de gaten houden. Het (realtime) analyseren van deze data zou boeren kunnen helpen om de irrigatieschema’s te optimaliseren en zo schade aan oogsten te voorkomen. McKinsey is van mening dat dankzij deze toepassingen de boeren hun opbrengsten met 10 tot 20 procent kunnen verhogen. Sensoren in dieren en stallen kunnen de uitbraak van ziektes tijdig signaleren en kunnen helpen om de leefomstandigheden van vee te optimaliseren. Op termijn dient het te zorgen voor alternatieven voor megastallen en nieuwe, meer dier- en milieuvriendelijke businessmodellen binnen de sector.

Wanneer wordt jouw bedrijf ‘data-driven’?

Voordat de bovengenoemde technologieën kunnen worden geadopteerd, dient er binnen de sectoren veel kennis te worden verworven over hoe de data zullen worden verzameld en geanalyseerd en dienen er vele discussies te worden gevoerd over de zaken als datamanagement, privacy, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het implementeren van de bovenvermelde technologieën gaat gepaard met de herstructurering van organisaties, het vernieuwen van het besluitvormingsproces en het grootschalig investeren in het opleiden van personeel. Wij bevinden ons in een fase waarin eerst goed nagedacht en gediscussieerd moet worden over de infrastructuur en de architectuur, alvorens deze waardecreërende technologieën daadwerkelijk te kunnen implementeren.

Binnenkort vindt er de masterclassBig Data in Praktijk in Nederland‘ plaats waar Nederlandse topmanagers en data-driven marketingexperts gaan vertellen welke stappen zij aan het nemen zijn om een data-gedreven organisatie te worden. Deze experts zijn:

  • Ivo Mesters, Sr Manager Digital Analytics & Business Improvement bij Philips
  • Francine van Dierendonk, E-Commerce Director en MT-lid bij Etam Groep
  • Paul Walter, Hoofd Informatiemanagement & Strategie en MT-lid bij Eneco (incl. Oxxio)
  • Reinoud Boersma, Data Driven Marketing Lead bij ING Insurance International

Het doel is om van de vooruitstrevende bedrijven en ervaren experts praktische handvatten te krijgen en om te leren van hoe zij omgaan met de zaken als privacy, security, datamanagement, analytics en vele andere.

Meer informatie op is te vinden op de site van Digital Data Days. Gebruik deze link om aan te melden, als lezer van Marketingfacts krijg je namelijk het boek “De Big Data Revolutie” t.w.v. 22,- euro cadeau!

  • Datum: donderdag 12 december
  • Locatie: Nyenrode Business Universiteit
  • Kosten: 695,- euro excl. BTW

Bertwin Menninga
Business Unit Manager Marketing Optimisation bij digital pwr

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!