Customer centricity bij Canon

10 september 2015, 05:00

Niet van IST naar SOLL, maar van IST naar ETWAS

Klantbeleving is het resultaat of de optelsom van alle interacties tussen een klant en een leverancier en wordt meer en meer gezien als een belangrijke waarde om je mee te onderscheiden. Door een persoonlijke, memorabele ervaring te bieden, kunnen bedrijven klanten tot loyale klanten en tot promotors maken. Bij grote b2b-bedrijven is klantbeleving echter niet altijd gemakkelijk op de agenda te krijgen. Vaak staan omzet, marge en marktaandeel bovenaan de prioriteitenlijst. Bij Canon Nederland pakken ze het anders aan en wordt er aan customer centricity grote prioriteit gegeven.

Vorig jaar sprak Mathieu Peeters, marketingdirecteur bij Canon Nederland, over customer centricity en hoe Canon daar handen en voeten aan geeft. Deze zomer kijken we terug op het afgelopen jaar en op de dilemma’s die het centraal zetten van de klant met zich meenemen. Ook deelt Mathieu zijn blik op de toekomst, zijn droombeeld voor 2016 en verder. Eén zin uit dit gesprek is me specifiek bijgebleven. Het kenmerkt de hedendaagse marketing, maar ook alles dat met customer centricity te maken heeft: “Vaak dachten we in termen van IST naar SOLL, maar we moeten leren te denken in termen van IST naar ETWAS. Niet alles in een keer willen doen.”

Organisatorische veranderingen om de klant beter te bedienen

Binnen Canon zijn veel veranderingen doorgevoerd om klanten beter te kunnen bedienen. Veel van deze veranderingen zijn van organisatorische aard. Onderstaande voorbeelden zullen voor veel collega-marketingdirecteuren herkenbaar zijn of nog op het wensenlijstje staan.

Korte lijnen

“We hebben de afgelopen jaren ons dienstverleningsmodel aangepast aan de behoefte van onze klanten, waarbij we sales, marketing, consulting en support gecentraliseerd hebben tot één multidisciplinair competentie center. Zo houden wij de lijnen kort en kunnen we snel beslissingen nemen. Tevens hebben we aan het competentie center twee personen vanuit de Business Operations-afdeling (de backoffice) toegevoegd, zodat de binnendienst een integraal onderdeel vormt van het team. Dit bevordert snelheid en juistheid van order- en contractmanagement. Bovendien bieden we onze klanten een vast contactpersoon, waardoor we ze sneller kunnen helpen.”

De rol van CRM

“We beschouwen onze CRM-manager als directe collega van onze marketingafdelingen en hij is een cruciale schakel in alle marketingprojecten. (Big) data vormt steeds vaker een integraal onderdeel van marketing. Dit betekent voor onze klanten dat ze relevante content kunnen verwachten gedurende de totale customer journey.”

“We hebben met ingang van januari 2015 strategische account directors benoemd. Deze kijken afdelingsoverschrijdend naar de klant, zijn het centrale aanspreekpunt en dienen als gesprekspartner van de klant op board level. Op deze wijze kunnen we maximale klantwaarde toevoegen met beschikking van het volledige diensten- en productenportfolio.”

Samenwerking met derden

“Wij geloven in samenwerkingsverbanden met derde partijen. We hebben een uitstekend netwerk opgebouwd met technologiepartners en grafische dienstverleners. We zijn daardoor in staat klanten te helpen processen verder te optimaliseren en te automatiseren op locatie of in de cloud. Het resultaat van al deze wijzigingen? “Meer focus en een betere pipeline”, aldus Mathieu.

Mathieu Peeters (bron: YouTube)

De 4 grootste dilemma’s

Vorig jaar vroeg ik naar de vier grootste dilemma’s die Canon tegenkomt bij het in- en doorvoeren van het centraal zetten van de klant. Zijn deze dilemma’s anno 2015 nog steeds dezelfde? Ik ben benieuwd welke stappen zijn genomen? welke resultaten zijn behaald? wat is er sindsdien veranderd? wat is lastig gebleken?

Dilemma 1: De juiste keuzes maken

In 2014 vertelde Mathieu over het dilemma om de juiste keuzes te maken met de resources die je hebt: tijd, geld en mensen. Een spagaat waarbij het marketingbudget omlaag gaat en er toch meer van de marketingafdeling wordt verwacht.

Om handen en voeten te geven aan de richting van customer centricity heeft Canon er inmiddels voor gekozen om de marketing- en salesteams op te leiden; de marketeers krijgen extra marketingtraining en de sales collega’s worden getraind rondom social selling.

Dilemma 2: IT-systemen

Ook sprak Mathieu in 2014 over het belang van de IT-systemen als onderdeel van klantgericht werken. Zo is een geïntegreerd back office-systeem cruciaal om de klant centraal te kunnen zetten. Mathieu: “Alle nieuwe contracten komen voor zover mogelijk in een systeem, dus we blijven niet actief in twee systemen werken (SAP en Oracle). Die keuze levert ons meteen al veel efficiency op.”

Intussen is Canon in januari van dit jaar gestart met het optimaliseren van marketing automation met twee pilotcampagnes en zijn ze nu druk bezig met de uitrol van een tweede externe campagne. Door de koppeling met het CRM-systeem blijkt nog eens hoe belangrijk het is om de kwaliteit van je data hoog te houden. Daarnaast neemt de vraag naar andere soorten data toe. Door de nieuwe manier van werken worden processen en systemen nog eens extra onder de loep genomen. Canon kiest voor een laagdrempelige aanpak en blijft gedurende het traject pragmatisch naar oplossingen zoeken.

Dilemma 3: Draagvlak

Customer centricity heeft vooral te maken met missiewerk intern. Het is volgens Mathieu extreem belangrijk dat iedere afdeling zijn verantwoordelijkheid begrijpt en neemt.

In 2015 richtte Canon een projectgroep van twee personen op onder de noemer Customer Centricity. “We pakken problemen vanaf de werkvloer op, waarbij we vorig jaar zijn begonnen met het meeluisteren met Customer Support. Het resultaat van deze kleine projectgroep was dat we kleine veranderingen meteen konden oppakken. Soms stond het Océ-logo bijvoorbeeld nog op documenten -Océ is al geruime tijd geleden overgenomen door Canon-, of soms kreeg men dubbele facturen, verkeerde rapportages, etc. Natuurlijk houden veel problemen verband met de IT-systemen en moeten er wijzigingsverzoeken worden ingediend, daar gaat tijd overheen, maar er gebeurt nu ten minste wel iets”, aldus Mathieu.

Kleine stapjes vooruit

Mathieu: “Vaak dachten we in termen van IST naar SOLL, maar we moeten leren te denken in termen van IST naar ETWAS”. Deze drang naar ogenschijnlijk kleine verbeteringen willen we graag overdragen naar alle medewerkers, zodat het onderdeel wordt van onze cultuur.”

Van ad-hoc- naar continue marketing

Binnen marketing maakt Canon een verschuiving door van ad-hoccampagnes, productlanceringen en events, naar een marketing waar buyer persona’s, buyer journeys en customer journeys de rode draad vormen.

Zo maakt Canon een verschuiving van new-new business naar new business bij bestaande klanten en probeert het team meer te denken vanuit de customer lifetime value. Mathieu: “We gebruiken daarvoor de feedback uit onze klanttevredenheidonderzoeken, maar ook hebben we ons beloningsysteem aangepast en is een deel van de bonus van sales afhankelijk van de customer lifetime value. Natuurlijk blijft het belangrijk nieuwe klanten te acquireren, maar acquisitie van nieuwe klant gaat gepaard met enorme investeringen. Ook hier is customer lifetime value zeer belangrijk. We willen een partner zijn voor de klant en continu waarde toevoegen gedurende de totale contractlooptijd.”

Dilemma 4: ROI van marketing

Het vierde dilemma is dat Canon graag wil kunnen bewijzen wat een marketingactiviteit nu echt oplevert. In 2014 zei Mathieu hierover: “Wanneer wij een artikel in een blad plaatsen en we betalen er ook nog voor, wordt er direct gevraagd wat het ons oplevert. Wij moeten vaak op onze tanden bijten, wachten, en als we geluk hebben, kunnen we een jaar later pas de cijfers presenteren”.

In 2015 is het thema ‘ROI en meten’ nog niet helemaal ingebed in de breedte van de organisatie, alhoewel alle marketeers dit al wel doen. Mathieu: “We willen nog meer op het resultaat van de marketingactiviteiten sturen. Voor elke campagne definiëren we kwantitatieve doelstellingen en meten we de resultaten in aantal leads, aantal prospects tot en met gerealiseerde omzet. Dit vereist regelmatige meetmomenten, wat niet de hobby van een marketeer is. Verder willen we nog meer focus leggen op sales-ready leads. Leads die gereed zijn om door de accountmanager opgepakt te worden. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van deze leads staan in onze nieuwe marketingdoelstellingen.”

Blik op de toekomst

Tot slot vertelt Mathieu over zijn doelen en dromen voor 2016:

 • de transformatie van ad-hoc- naar continue marketingprogramma’s;
 • segmentatie van de markt/nog beter inzicht in sectoren (buyer journey, customer journey per rol inzichtelijk);
 • IT en CRM nog beter gekoppeld;
 • website verbeterd op seo en conversie;
 • beloning van marketing gekoppeld aan klantdoelen;
 • alle resultaten kunnen herleiden naar het begin.

In het najaar verschijnt een tweede onderzoek onder de titel Expeditie Marketing. We hebben banken en verzekeraars over het onderwerp customer centricity geïnterviewd. Omdat Canon veel klanten in de financiële sector bedient, heb ik ook Mathieu Peeters gevraagd naar zijn visie over customer centricity in de financiële sector en de impact die dat heeft op een dienstverlener zoals Canon. Deze visie zal worden gepubliceerd in het rapport dat op 3 november a.s. zal verschijnen.

Ingrid Archer is mede-oprichter van B2B marketingbureau SPOTONVISION en het B2B Marketing Forum. Als marketing- en communicatieprofessional heeft zij ruim 25 jaar ervaring in B2B. Zij initieerde succesvolle campagnes in diverse sectoren en is een van dé experts in Nederland op het gebied van buyer persona’s, customer journeys, account-based marketing en buyer enablement in B2B. Ingrid schrijft voor verschillende blogs en geeft regelmatig webinars en masterclasses over B2B-marketing. Ook is zij docent persona-ontwikkeling en account-based marketing aan de Beeckestijn Business School. Voordat Ingrid spotONvision oprichtte in 2006 werkte zij onder meer als Manager Marketing en Communicatie bij Stater (onderdeel ABN AMRO) en als Global Product Launch Manager bij Baan Company. Ingrid werkte in meerdere nationale en internationale functies en kent de uitdagingen van B2B marketing in de meest brede zin.

Categorie

6 Reacties

  JochemKoole

  Leuk en interessant kijkje in de keuken!

  Ben alleen wel benieuwd, wat Mathieu precies bedoelt met “Van IST SOLL naar IST ETWAS.”

  Betekent dit dat je de gewenste situatie eigenlijk niet kan voorspellen en dat je stapje voor stapje jouw weg en daarmee ook de uiteindelijke uitkomst bepaalt?


  11 september 2015 om 10:14
  ingridarcher

  Jochem, Volgens mij bedoelt Mathieu vooral dat je al blij moet zijn met iedere stap en dat je inderdaad stapje voor stapje zet. Niet meteen moeilijke, grote of onhaalbare einddoelen stellen.


  11 september 2015 om 13:17
  Aad Clarisse, Clarisseadvies.nl

  Het blijkt dat Mathieu heeft nagedacht over hoe de relatie: organisatie – klant eruit zou moeten zien. Ik meen dat met name de noodzaak van een gedegen samenwerking tussen afdelingen (sales, marketing, consulting en support)èn de manier waarop dit kan worden uitgevoerd, brengt hij duidelijk in kaart.

  Wat hij beschrijft richt zich op het functioneren van de organisatie en de wijze waarop de organisatie de klant dient te benaderen (buyer persona’s, buyer journeys en customer journeys). Maar wil je binding met de klant creëren, dan is er meer nodig!

  In de psychologisch is het algemeen bekend dat binding alleen ontstaat door beloning! En belonen drukt zich uit in 4 vormen, te weten: waardering, informatief-, emotioneel- en materieel belonen.

  Onthoud je de mens of versterk je één of meer van deze beloningsvormen, dan kan er nooit onvoorwaardelijke binding ontstaan!

  Wordt vanuit dit perspectief naar de ideeën van Mathieu gekeken, dan zien we dat vooral de twee eerste vormen van belonen: waardering en informatief belonen worden toegepast, maar dat emotioneel- en materieel belonen niet aan bod komen.

  Wanneer hiervoor een modus wordt gevonden, dan ligt onvoorwaardelijke binding binnen handbereik!

  Aad Clarisse.


  11 september 2015 om 20:08
  Mathieu Peeters

  Vaak wordt beschreven hoe van IST (huidige situatie) naar SOLL (gewenste situatie) te komen. Natuurlijk onderschrijf ik het belang van duidelijke definitie van ambitieuze doelen. In de praktijk blijkt echter dat het maken van vele kleine stapjes effectiever werkt, waarbij deze tussendoelstellingen (ETWAS) gecommuniceerd en gevierd moeten worden. Zo bereik je mijns inziens dat de change vanuit de medewerkers zelf komt (bottom up) in plaats van vanuit het management (top down). Het is wetenschappelijk bewezen dat organisaties met een lange termijn visie, ambitie en strategie absoluut succesvoller zijn. Dsnk voor je reactie, Jochem.


  12 september 2015 om 08:38
  Mathieu Peeters

  Mooie woorden: 4 soorten beloning:

  1. waardering

  2. informatief belonen

  3. emotioneel belonen

  4. materieel belonen

  Qua emotionele beloning hebben we de Canon Awards ingevoerd. Elk kwartaal kunnen medewerkers collega’s nomineren in een aantal categorieen. Een van de categorieen is ‘customer centricity’. Het nomineren en genomineerd worden is reeds een emotionele beloning. Het winnen is de ultieme beloning. Naast een certificaat, foto’s, interne communicatie, speach in de boardroom wordt een voucher uitgereikt. Tevens wordt jaarlijks de Canon Award uitgereikt aan de winnaar der winnaars die ‘Customer Centricity’ op het lijf geschreven is.

  Materiele beloning hebben we ook op het programma. Onze marketing en sales medewerkers worden gedeeltelijk variabel beloond. In het variabele deel van de beloning is een substantiele component ‘Customer Centricity’ opgenomen, specifieke en SMART gemaakt door de betreffende collega (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Tevens hebben we de mogelijkheid om collega’s die zeer bijzondere bijdrage hebben geleverd qua ‘Customer Centricity’ te belonen, wat jaarlijks wordt besproken en geeffectueerd.


  12 september 2015 om 08:59
  Aad Clarisse – clarisseadvies.nl

  Dank voor je duidelijke reactie, Mathieu Peeters.

  “Organisatorische veranderingen om de klant beter te bedienen” en daarvoor het fenomeen: belonen toepassen, dan dient de klant het uitgangspunt te zijn!

  Medewerkers belonen heeft beslist invloed op de wijze waarop een organisatie functioneert, maar in de interactie: organisatie – klant moet het voor de klant duidelijk zijn dat hij wordt gewaardeerd en dat er sprake is informatie-, emotioneel- en materieel belonen!

  Versterk of onthoud je de klant (of de eigen medewerker) één of meer beloningsvormen, dan zal er – wat er ook wordt ondernomen – geen onvoorwaardelijke binding ontstaan!


  12 september 2015 om 12:05

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!