Communicatie scenario’s voor 2020: full speed ahead of op de rem?

19 maart 2012, 10:25

Ernst & Young publiceert communicatie scenario’s voor 2020

Iedereen zal zo zijn eigen mening en voorstelling hebben over de manier waarop we in de toekomst met elkaar communiceren. Wie het weet, mag het zeggen, maar het wordt natuurlijk wel even iets anders wanneer op basis van een specifieke toekomstvisie nieuwe bedrijfsprocessen moeten worden geïmplementeerd. Wat zijn de gevolgen als blijkt, dat het toekomstbeeld totaal anders is dan ingeschat en een geheel verkeerde richting is ingeslagen waardoor plots een 180-graden draai moet worden gemaakt omdat anders het bestaan van de onderneming op het spel komt te staan?

In ieder geval staat vast dat, meer dan ooit, de technologische- sociologische ontwikkelingen sneller gaan dan we voorheen gewend waren. Daar komt dan nog de economische onzekerheid bij, want laten we reëel zijn, de mondiale schuldenproblematiek is voorlopig nog verre van opgelost.

In de afgelopen maanden heb ik het genoegen gehad, om samen met een aantal vakgenoten met Ernst & Young mee te mogen denken over de manier waarop wij in 2020 met elkaar communiceren. Het eindresultaat van de studie naar toekomstige communicatievormen is j.l. 15 maart gepresenteerd in een rapport “Hoe communiceert de consument in 2020”.

Snelheid van communicatie

Alle segmenten (en lagen) van het communicatie ecosysteem zullen het effect van de elkaar snel opvolgende veranderingen voelen, of het nu diensten, producten (hardware en software), content of marketing betreft. Pro-actief handelen en snel inspelen op veranderingen dient voor ieder bedrijf in de sector hoog in het vaandel te staan. Een aantal maanden geleden briljant uitgedachte producten zouden weleens niet meer kunnen voldoen aan de actuele wensen van de consument. Bemoeienis van Brussel of Den Haag, die veelal reactief reageren op marktontwikkelingen en daardoor innovatie ongewild afremmen, kan onverwachts roet in het eten gooien. Vandaag de dag kan je al constateren dat er is nu al geen ruimte meer is voor zgn. “Smart Followers”, die met “Me Too” producten proberen hun marktaandeel te verdedigen, laat staan dat het hen lukt om hun marktaandeel te vergroten.

Zonder al te uitgebreid op het rapport in te gaan (het volledige rapport kan tenslotte gratis worden gedownload), volgt hieronder een korte opsomming van de bevindingen van Ernst & Young. Uit o.a. een aantal uitgebreide brainstorm sessies, kwam een 2-tal relevante kernonzekerheden naar voren. Enerzijds het belang van security en privacy en anderzijds de mate van integratie van internet in ons dagelijks leven.

Op basis hiervan zijn vier, aan elkaar tegengestelde realistische scenario’s ontwikkeld:

  • Full Speed Ahead; de onzekerheid bij de consument voor wat betreft security en privacy is door zelfregulering van de bedrijfstak (lees: providers) weggenomen en één uniforme standaard zorgt ervoor dat diensten en apparaten naadloos op elkaar aansluiten.

  • Roller Coster; de problematiek omtrent privacy en security is niet opgelost en het internet is verre van veilig. De consument staat hier echter onverschillig tegenover en maakt desalniettemin veelvuldig gebruik van allerlei innovatieve diensten en apparaten. De voordelen van gebruikersgemak prevaleren boven het ge/misbruik van persoonsgegevens.

  • Speed Limit Control; de toezichthouders (nationaal en internationaal) hebben zware regelgeving v.w.b. veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens ingevoerd. Het nadeel is echter wel dat innovatie minder snel doorzet en internet gerelateerde diensten omslachtig en minder gebruiksvriendelijk zijn.

  • Gear Down; er is geen oplossing gevonden op het gebied van internet veiligheid en de consument is terughoudend in het gebruik van IP – gerelateerde diensten. In een dergelijk scenario zal de consument de voorkeur geven aan non-digitaal economisch verkeer (lees: betalen in fysieke winkels met cash geld).

Op de website van Ernst & Young worden de verschillende scenario’s ook visueel gepresenteerd.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

1 Reactie

    Robin Brundel

    Interessant stuk. Ik zou graag het onderzoeksrapport van uw samenwerking met Ernst & Young inzien, maar de link werkt niet. Is er een plaats waar ik het onderzoek nog kan downloaden?


    13 april 2015 om 14:04

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!