Being a B Corp: Hoe een ander perspectief op globalisering positief kan bijdragen

Globalisering door de ogen van een B Corp: een initiatief vanuit het bedrijfsleven dat globalisering positief laat bijdragen.

26 januari 2023, 07:00 2080 x gelezen

Als vertaalbureau werken we in het hart van de globalisering. Deze globalisering als onderdeel van het kapitalisme heeft veel gebracht. Ze is ook grotendeels verantwoordelijk voor de groeiende ongelijkheid en de klimaatcrisis. We geloven dat een ander type globalisering gedreven door andere waarden ook kan bijdragen aan oplossingen. Globalisering kan de verspreiding van bijvoorbeeld een circulair product of politieke samenwerking op het gebied van klimaat verbeteren.

Veel uitdagingen van deze tijd op bijvoorbeeld woon- en zorggebied hebben iets met elkaar gemeen. Ook het IPCC-rapport maakt duidelijk dat het alle hens aan dek is om te zorgen dat de temperatuur op aarde niet meer dan 1,5 °C stijgt. Zo voorkomen we bijvoorbeeld mislukte oogsten, hongersnood, klimaatvluchtelingen en nieuwe ziektes. De hoofdoorzaak is misschien wel dat we uit het oog verloren zijn dat alles met elkaar verbonden is. Globalisering en het kapitalisme spelen daar een grote rol in.

Globalisering en het ontspoorde kapitalisme de oorzaak?

Een economie voornamelijk gericht op groei van het BNP en het grotendeels loskoppelen van de reële en financiële economie zijn de voornaamste symptomen van het huidige economische systeem. Gestut door de gedachte van de meerderheid in de politiek dat welvaart belangrijker is dan welzijn en de samenleving baat heeft bij een trickle down economie. Gevoed door de ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologie, transport en handelsverdragen is dit systeem zich wereldwijd gaan vervlechten tussen de belangrijkste economieën. Met als gevolg de toenemende ongelijkheid en negatieve impact op het klimaat en de natuur. Het vervoeren van producten, diensten en kapitaal over de nationale grenzen heeft ook gezorgd voor minder armoede, vooruitgang en een hoger onderwijsniveau wereldwijd. Maar de maximale veerkracht van de aarde en haar bewoners is bereikt.

Hoe ziet globalisering eruit in de ideale wereld?

De meest positieve vorm van globalisering is als het product of de dienst bijdraagt aan de SDG-goals en ook de echte prijs wordt betaald. Als we de echte prijs zouden betalen inclusief de verborgen impact van bijvoorbeeld kleding of vliegen zou deze hoger zijn.

Hierdoor zou waarschijnlijk minder verkocht worden en de negatieve impact fors verminderen. Het betere alternatief zoals de trein of een lokaal geproduceerd kledingstuk wordt dan ook interessanter qua prijs. Uiteindelijk worden de globalisering en de uitwassen van het kapitalisme gedreven door mensen en de verhalen waarin we geloven.

Hoe kan globalisering nu bijdragen?

Zover als hierboven beschreven is het nog niet, maar er worden stappen gezet in de vorm van bijvoorbeeld CO2-heffingen, the green deal en consumenten en bedrijven worden bewuster. Hoewel er ook grote stappen gezet moeten worden op een hoger niveau kunnen we ook als individueel persoon of bedrijf stappen zetten die bijdragen aan een kanteling van het systeem. De B Corp beweging is een mooi voorbeeld van een initiatief vanuit het bedrijfsleven dat globalisering positief laat bijdragen.

Hoe doen wij het als B corp?

  • We ondernemen op basis van onze kernwaarden en een goede balans tussen welzijn en welvaart. Concreet betekent dit dat wij bij het opstellen van plannen en het maken van beslissingen dit niet alleen vanuit economisch perspectief doen. Zo is ons doel bijvoorbeeld vanuit ons organisatiemodel niet winstoptimalisatie en maken we geen schulden om bijvoorbeeld harder te groeien.
  • We zijn een B Corp en op basis van het B Assessment voeren we verbeteringen door: 10% van onze winst investeren we in duurzaamheid en 10% van onze winst is bestemd voor een collectieve winstdeling. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot volledig gecompenseerd en zijn we gestart met een (online) vitaliteitsprogramma voor medewerkers. We zijn overgestapt op groene stroom, afval beter gaan scheiden en hebben donaties aan goede doelen overgemaakt.
  • We werken op basis van zelfsturing en proberen zo meer bottom-up veranderingen te creëren. We proberen meer bewustzijn te creëren bij onze klanten en medewerkers door zo bij te dragen aan de duurzame transitie. We hebben bijvoorbeeld trainingen gehouden in samenwerking met de duurzaamheidstudio Etiquet.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

In de toekomst willen we graag alleen samenwerken met klanten die bijdragen aan een betere wereld. Ons langetermijndoelen zijn dat 95% van onze klanten bijdraagt aan de UN sustainable goals, dat we een energieneutraal bedrijf zijn en dat we onze kernwaarden gaan toepassen. Een van onze grootste uitdagingen is om samen met de klant betekenisvol te ondernemen.

We kunnen de klanten actiever uitnodigen om mee te doen.

Een andere uitdaging is technologische vooruitgang ten dienste van het algemeen welzijn in te zetten. Ook kunnen we meer inzetten op wat mensen drijft en welzijn creëert. Vanuit de positieve psychologie zijn er vijf aspecten waar we op willen inzetten om mensen te laten ‘bloeien’:

  • positieve emotie
  • betrokkenheid
  • relaties
  • betekenis
  • prestatie

Onze grootste uitdaging op macroniveau is dat we actief zijn in een groter systeem. We proberen steeds een stapje verder te gaan dan de huidige status quo om zo bij te dragen aan een betere wereld.

Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!