Band op Spanning: slimme marketing van lucht

9 juni 2017, 09:00

Bandenspanning als issue voor maatschappij, bedrijf en consument

Tot enkele jaren geleden was ook voor mij de bandenspanning op mijn auto een non-issue. Dat veranderde toen ik ondernemer Laurens Drogendijk van Stichting de Groene Garage sprak. Van een bandenspanning-‘ontkenner’ werd ik een Band op Spanning-fan en -ambassadeur. Wat bleek? Alleen al in Nederland is naar schatting 750 miljoen euro te besparen. Dit betreft een voorzichtige schatting van de kosten van de verspilling van brandstof, onnodige bandenslijtage, schade en ongelukken (en ziekenhuisopnames), maatregelen om het verkeersgeluid te beperken en maatregelen om milieuschade (CO₂-uitstoot) te voorkomen. De kosten bedragen daarbij voor elke automobilist in Nederland jaarlijks ongeveer 100 euro. Het is een kostenpost waarvan veel mensen zich niet bewust zijn. Hier ligt een mooie (marketing)taak waarvoor Stichting de Groene Garage zich onder het label ‘Band op Spanning’ al meer dan 10 jaar inzet.

Bandenspanning als non-issue voor bedrijven en automobilisten

Door diverse organisaties, zoals de ANWB en Het Nieuwe Rijden, is in de afgelopen jaren vastgesteld dat in Nederland bijna 65 procent van alle auto’s met onderspanning rijdt. Banden verliezen door het drukverschil met de buitenlucht per maand 2 tot 5 procent spanning per maand, maar 70 procent van alle automobilisten checkt zijn bandenspanning nauwelijks of nooit. Een verandering van mindset bij burgers, medewerkers en bedrijven is daarom hard nodig.

Het noodzakelijke en op de juiste manier controleren en oppompen van autobanden kan op twee manieren:

  1. De eigenaar of automobilist van de auto doet dit zelf, of
  2. Iemand anders doet dit voor de automobilist.

​Stichting de Groene Garage levert met Band op Spanning voor beide scenario’s een werkende oplossing. De eerste is het aanbieden van een service op locatie door een team mobiele medewerkers, ten tweede worden steeds meer automobilisten in staat gesteld zelf hun banden correct en makkelijk op te pompen via de zogenaamde ‘slimme Bandenpomp’.

Deze pomp is gratis om de impact zo groot mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een versie met (optionele) betaalvoorziening om zo de plaatsing voor opdrachtgevers nog laagdrempeliger te maken. De slimme Bandenpomp heeft daarnaast impact omdat deze erg gebruiksvriendelijk is en slim: hij leidt je via een touchscreen door een aantal vragen. Op basis van je kenteken berekent de software direct de juiste spanning en besparingen. Tenslotte is de slimme Bandenpomp energiezuinig: hij is uitgerust met een zonnepaneel en kan zonder graafwerk overal worden geplaatst.

Campagne met focus op gedragsverandering in mobiliteit

Door met de juiste bandenspanning te rijden, zijn veel problemen te voorkomen en kosten te vermijden. Veel organisaties en overheidsorganen hopen met campagnes gericht op gedragsverandering de automobilist aan te zetten tot het rijden met de juiste spanning. Het credo ‘automobilisten moeten zelf regelmatiger hun eigen autobanden oppompen’ uit de overheidscampagne “Het Nieuwe Rijden” is hiervan een goed voorbeeld.

Stichting de Groene Garage beseft dat er meer nodig is dan dergelijke campagnes. Een belangrijke succesvoorwaarde is namelijk dat de omgeving verandert. Dat onderstrepen ook gedragspsychologen zoals Ap Dijksterhuis. Door die veranderde omgeving wordt het mensen makkelijker gemaakt om ander, beter gedrag te vertonen.

Stichting de Groene Garage pleit daarom eerst voor een juiste infrastructuur van goede en betrouwbaar werkende bandenpompen op de juiste locatie. Via de oplossingen van Band op Spanning wil men zo veel mogelijk alle ‘drempels’ weghalen en goed werkende en gratis te gebruiken apparatuur op genoeg en geschikte locaties garanderen. Daarbij maakt de stichting inzichtelijk wat dit automobilisten en de stad, dorp of de onderneming oplevert en mensen gaan nieuw aangeleerd gedrag met plezier toepassen. Dan rijden auto’s wel weg met de juiste bandenspanning.

Speerpunten in marketingmix

Stichting Band op Spanning heeft beperkte middelen en zet daarom vooral in op betaalbare, gerichte marketing- en salescommunicatie naar haar belangrijkste afnemers: gemeenten en bedrijven in Nederland.

De Stichting heeft daarbij de volgende prioriteiten gesteld, die worden aangeduid met drie scenario’s:

  1. Het agendascenario: meer afspraken dienen in de agenda te worden ingepland met beslissers en beïnvloeders bij zowel gemeenten als bedrijven.
  2. Het inbound-scenario: op basis van relevante content en het delen van expertise op deze MVO-niche dient als basis voor meer traffic en leads.
  3. Het ‘smarter’-scenario: wanneer het aantal slimme Bandenpompen verder groeit, lonken kansen vanuit een nieuw businessmodel op basis van cross-sell. Hierbij kun je denken aan het via de monitor van de Bandenpomp promoten cq aanbieden van complementaire diensten zoals een verzekering of pechhulp.

Agendascenario

Band op Spanning zet voor het ‘agendascenario’ het netwerk van het managementteam en overige leden van het eigen team in. Uit telemarketing en netwerken komen regelmatig nieuwe afspraken voort.

Het team binnen Band op Spanning dat zich bezighoudt met de service op locatie is daarnaast niet elke week vol bezet. Daarom werden recent enkele medewerkers getraind in het voeren van telefonische adviesgesprekken met onder meer gemeenten. Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe, relevante contactmomenten en kansen.

Beurzen op het gebied van duurzame mobiliteit zijn daarnaast een belangrijk kanaal om gericht in contact te komen. Via beurzen worden regelmatig nieuwe afspraken gemaakt met bestaande klanten als prospects. Denk daarbij aan managers mobiliteit, MVO-managers, HR-managers met oog voor de veiligheid en duurzame mobiliteit van medewerkers, ondernemers en vertegenwoordigers uit de gemeentelijke of provinciale politiek.

Daarnaast speelt de stichting selectief in op kansrijke initiatieven op het gebied van mobiliteit en verduurzaming zoals Citylab010 uit Rotterdam. Ook houdt oprichter en directeur Laurens Drogendijk regelmatig contact met relevante partijen en functionarissen in Den Haag om op de agenda te blijven voor de kansen in bandenspanning.

Inbound-scenario

In het ‘inbound-scenario’ vervult de website van Band op Spanning een spilfunctie. De vindbaarheid van bandopspanning.nl is goed en levert maandelijks enkele duizenden bezoekers en diverse relevante leads op in de vorm van informatie-aanvragen. Deze vorm van inbound marketing wordt aangejaagd door blogposts, e-mailupdates en sociale media. Hierbij spelen de medewerkers van Band op Spanning een actieve rol.

Het bloggen gebeurt zowel op de eigen website bandopspanning.nl als via gastbijdragen op andere platforms. De frequentie van bloggen varieert daarbij nogal. Net als diverse andere bedrijven ligt bij Band op Spanning de prioriteit nogal eens bij offline. Een afspraak bij een manager facility management of een wethouder voelt nu eenmaal als veel kansrijker dan het schrijven van een blogpost of het ontwerpen van een e-mailupdate.

Sociale media worden zowel benut voor het luisteren naar burgers, bedrijven en instellingen die bijvoorbeeld vragen stellen over MVO in het algemeen of duurzame mobiliteit in het bijzonder. Door daarop bijvoorbeeld met relevante tweets in te spelen wordt gericht gewerkt aan een groter bereik voor Band op Spanning. Daarnaast worden updates en nieuwsberichten via Twitter en Facebook gedeeld. De stichting zet daarbij exclusief in op organische vindbaarheid. Dit wordt vooral bepaald door het beperkte marketingcommunucatie budget. Er is daarom nog geen ervaring opgedaan met bijvoorbeeld adverteren via facebook of LinkedIn.

Ecosysteem-scenario

Via een groeiend aantal slimme Bandenpompen bij bedrijven en gemeenten in Nederland groeit het bereik van Band op Spanning gestaag. De slimme Bandenpomp staat vaak op makkelijk te bereiken, strategische locaties met veel traffic. De frisgroene kleur springt daarbij in het oog.

Nog veel belangrijker in de communicatie is de monitor op de slimme Bandenpomp: deze zorgt voor directe communicatie met de eindgebruiker en geeft niet alleen de opdrachtgever een mooie kans tot PR, maar zorgt er ook voor dat de besparingen per check voor de automobilist inzichtelijk worden. Elke slimme Bandenpomp vormt daarmee 24/7/365 een ambassadeur voor Band op Spanning, ook online.

Een verdere groei van het aantal slimme Bandenpompen – met een bereik over alle grote gemeenten en in alle provincies van Nederland – biedt cross-sellkansen. Veel retailers, maar ook banken en verzekeraars, hebben te maken met een krimpend aantal outlets. De slimme Bandenpomp kan hen een prima kans bieden een relevante boodschap gericht onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld over het onderhoud van de auto, verzekeringen en financiële adviesproducten. Ook een samenwerking met retailers, bandenleveranciers en aanbieders van pechhulp als ANWB of Route Mobiel is op termijn waardevol.

Communicatie 1.0: nog steeds relevant

Er is ook service op locatie, waarbij een team vanuit Band op Spanning op de juiste manier de bandenspanning van een aantal auto’s op de bedrijfsparkeerplaats checkt. De service op locatie is bijna elke dag op een of meerdere locaties actief en is daar zichtbaar door de gebruikte borden en vlaggen.

Band op Spanning benut de communicatiewaarde daarvan optimaal. Dit gebeurt via papieren ruitenwisserkaartjes waarop zowel de gemeten en aangebrachte bandenspanning staat vermeld evenals de behaalde besparingen. Dit is wat ‘1.0’ ten opzichte van de slimme Bandenpomp, met een monitor en werkend op zonnestroom, maar blijkt nog steeds goed te werken. Het is relevante, directe feedback waarbij automobilisten de kaartjes vaak niet alleen bewaren, maar ook hun waardering via sociale media uiten.

Die exposure van de service op locatie is meestal beperkt tot een of enkele dagen per locatie. Daarna is de plaatselijk te controleren ‘vloot’ aan auto’s gecontroleerd en voorzien van de juiste bandenspanning. Meer lange termijn van karakter en daarom extra interessant qua marktbereik zijn de projecten in samenwerking met de Jaarbeurs in Utrecht en Landgoed Zonheuvel in Doorn. Omdat daar het team van Band op Spanning dagelijks werkzaam en zichtbaar is levert dit een enorm bereik op van tienduizenden automobilisten per jaar.

De marketing- en communicatiemix van Band op Spanning is misschien niet spectaculair of heel vernieuwend, maar wel effectief. De impact van de organisatie groeit gestaag, wat o.a. blijkt uit de hoge loyaliteit van bestaande opdrachtgevers voor de service op locatie, zoals Alliander, AbnAmro en Capgemini, de zichtbare groei en bijdrage van het aantal slimme Bandenpompen en vooral de nog steeds groeiende bijdrage die Band op Spanning levert, uitgedrukt in de besparingen in euro’s, CO₂–reductie en en minder bandenslijtage. en het doet dat met een klein team en minimale middelen.

Op weg naar (over)morgen

Band op Spanning heeft als ambitie verder door te groeien, zowel in service op locatie als via een landelijke infrastructuur van slimme Bandenpompen. De beoogde marketing- en communicatiemix die dat mogelijk moet maken, maakt momenteel een ontwikkeling door van kleinschalige b2b-campagnes gericht op de individuele gemeente of onderneming, naar een meer gerichte inzet van seo, sociale media, e-mailmarketing, PR en events of lokale initiatieven.

Zodra het aantal geplaatste slimme Bandenpompen een nog betere, nationale spreiding laat zien, komen andere vormen van marketingcommunicatie binnen handbereik. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ecosysteem van Band op Spanning en samenwerkende bedrijven of instellingen die landelijk actief zijn maar steeds minder (offline) contactmomenten hebben met hun doelgroep.

Stichting de Groene Garage staat daarbij open voor suggesties vanuit het veld. Mocht je daarom suggesties of aanbevelingen hebben om deze sympathieke social enterprise uit Nieuwegein te helpen om nog meer impact te maken, laat dit dan weten via een reactie op deze blogpost of via een bericht aan het team van Band op Spanning.

Paul Hassels Mönning
managing partner bij dutchmarq

B2B hands-on strateeg in digitale marketing & sales en klantpsychologie. Oprichter dutchmarq. Ruim 25 jaar ervaring in marketing/sales/technology in professionele dienstverlening, ICT, duurzaamheid en energie. Interesses: inbound marketing & sales, BD, CSR. Auteur Brainbound Marketing, nieuwe online verkoopstrategieën in b2b. Trainer in oa B2B marketing & sales alignment, inbound marketing & sales en social selling: zie B2B Sales Academy.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!