ABN AMRO, de grootste bank op LinkedIn en dat willen ze blijven ook!

5 maart 2014, 11:59

ABN AMRO heeft ruim 100.000 volgers op LinkedIn en blijft groeien

De financiële sector is goed vertegenwoordigd op LinkedIn. Met name banken beseffen dat dit platform zich uitstekend leent voor interactie en dialoog met de doelgroep. Zowel voor de particuliere als de business-to-business-sector. ABN AMRO bereikte onlangs 100.000 volgers voor de company page en daarmee laten zij de andere zeer actieve banken op social media als ING (60.000 volgers) en Rabobank (80.000 volgers) achter zich. Een mijlpaal waarover ik sprak met Guido Smit, dialoogmanager, en Jeroen van de Ven, social media manager bij ABN AMRO.

LinkedIn binnen de ABN AMRO

ABN AMRO heeft sinds april 2011 een company page op LinkedIn. Ze waren het 1173e bedrijf dat dit oppakte. (https://www.linkedin.com/company/1173) Het oorspronkelijke doel was het opbouwen van hun social presence. Via het inrichten van de products en services hoopten zij op een viraal effect.

Dit viel in de praktijk nogal tegen. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat deze aanpak niet voldoende is. Het aantal recommendations op de products & services valt tegen. De focus is daarom gelegd op het delen van relevante content via de statusupdates.

Cross-businessteam en hubs

ABN AMRO bestaat uit vier business units. Particulieren, zakelijk, private banking en HR. Al deze units zijn actief op social media.

Vanuit elke business unit is er een hub/spokesperson die tweewekelijks deelneemt aan de vergadering van het cross-businessteam met Guido en Jeroen. Hier worden de bankbrede en strategische socialmedia-ontwikkelingen besproken. Daarnaast vindt er eens per twee weken een LinkedIn-contentoverleg plaats met de verschillende business units. In deze sessie wordt met elkaar de voorgaande periode bekeken: wat werkte er goed en wat werkte er niet? Op deze manier wordt onderling kennis en ervaring uitgewisseld.

Social roadmap

Vanuit elke business unit wordt een ‘social roadmap’ opgesteld, een contentagenda die steeds verder vooruit gepland wordt. Een handig middel om regelmatig voor relevante updates te kunnen zorgen. Ondanks deze planning is er altijd ruimte voor spontane acties, mochten het nieuws of speciale ontwikkelingen daar om vragen.

Targeting

ABN AMRO heeft er voorlopig voor gekozen om de statusupdates via targeting te verspreiden op de company page. Dit heeft effect, want sinds ze targeting gebruiken, stijgt de engagement ratio navenant.

Engagement-ratio

Belangrijke LinkedIn-doelstellingen voor ABN AMRO zijn conversie en de engagement-ratio. Qua engagement kijken ze naar het aantal kliks, comments en likes ten opzichte van de getartgete groep. Voordat ze targeting gebruikten, zat deze ratio op 0,45, tegenwoordig wil ABN AMRO een minimale engagement ratio van 0,75 behalen.

Toekomst

ABN AMRO is vastbesloten om de nummer 1 positie te behouden. Dit willen zij doen door steeds vaker, meer relevante content te delen. Ze onderzoeken de mogelijkheden van de showcase pages nog om te kijken of dit toegevoegde waarde heeft. Door goed te monitoren welke updates scoren qua engagement ratio, blijven ze leren over de contentbehoefte bij de stakeholders. Een continu leerproces.

Conclusie

ABN AMRO neemt LinkedIn serieus als platform. Het cross-businessteam is een goede zet, omdat op deze manier onderling veel kennis en ervaring gedeeld wordt.

Ik denk dat ABN AMRO nog een hoop kan bereiken wanneer ze gebruik gaan maken van showcase pages. Deze pro-actieve manier van targeting geeft ook de stakeholders een keuze in de informatie die zij willen zien, met name omdat je met targeting je bepaalde doelgroepen uitsluit. Want hoe bepaal je met de targetingmogelijkheden van LinkedIn of iemand behoefte heeft aan informatie over private banking? Ik denk dat Showcase Pages hier een goede aanvulling bij zullen zijn.

Jan Willem Alphenaar is trainer en consultant voor het inzetten van LinkedIn voor marketing en sales. Als LinkedIn Trainer traint hij organisaties in Europa. Met zijn bedrijf Next Business Academy ondersteunt hij organisaties op het gebied van Social Selling, Advertising, Lead Generation en Content Marketing. Onder de noemen Next Business Agency ondersteunt hij met zijn team organisaties bij LinkedIn marketing en advertising.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Bart van der Kooi

    ‘Het aantal recommendations op de products & services valt tegen.’

    Tsja, dat is iets dat je wel moet aanwakkeren, het komt niet vanzelf aanwaaien. Als je daar een actief beleid op voert, dan krijg je vanzelf genoeg (goede) recommendations op je producten en diensten. Beetje kort door de bocht om te zeggen dat ‘het tegen valt’.


    10 maart 2014 om 19:05

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!