Aantal vakanties in 2003 licht gedaald

12 december 2003, 10:59

In 2003 is zo?n 82% van de Nederlanders ??n of meer keer op vakantie geweest. Zij hebben in totaal 34,6 miljoen vakanties doorgebracht. Ten opzicht van 2002 betekent dit een daling van 3 procent. De daling deed zich zowel voor bij binnenlandse als buitenlandse vakanties. Het aantal binnenlandse vakanties daalde met 3%; het aantal buitenlandse vakanties met 2%. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Het CVO is een gezamenlijk project van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT), TNS NIPO en Toerisme Recreatie Nederland (TRN).

Meer Nederlanders op vakantie, maar minder vaak

In de periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september 2003 is bijna 82% van de Nederlanders minstens ??n keer op vakantie geweest. Daarmee komt het aantal vakantiegangers op 12,5 miljoen, iets meer dan het jaar daarvoor (12,3 miljoen). Vakantiegangers gingen in 2003 echter niet zo vaak op vakantie als in 2002 (gemiddeld 2,8 keer; in 2002 was dit 2,9 keer). Het totaal aantal ondernomen vakanties komt hiermee uit op 34,6 miljoen, ruim 900.000 vakanties minder dan in 2002. Bijna de helft van de vakanties (48%) werd doorgebracht in het buitenland; vorig jaar was het aandeel van buitenlandse vakanties nog iets lager (47%).

Aantal vakanties naar Frankrijk flink gedaald

In het vakantiejaar 2003 werden door Nederlanders bijna 16,5 miljoen vakanties in het buitenland doorgebracht, 2% minder dan in 2002. Hoewel Frankrijk evenals in andere jaren de meest bezochte buitenlandse bestemming is, is voor dit land een flinke daling in het aantal door Nederlanders doorgebrachte vakanties genoteerd (-12%). Vorig jaar werden in Frankrijk nog ruim 3,3 miljoen vakanties doorgebracht. In 2003 daalde dit aantal tot een kleine 2,9 miljoen.

Duitsland en Belgi? houden hun positie als tweede en derde vakantieland vast, waarbij het aantal vakanties naar Belgi? nog toenam met 5%. Turkije zette het afgelopen jaar de stijgende lijn voort, en heeft inmiddels een aandeel van 4% op de buitenlandse vakantiemarkt.

Nederlandse kust en watersportgebieden in trek

In 2003 hebben Nederlanders 18,1 miljoen vakanties in eigen land doorgebracht, 3% minder dan in het voorgaande jaar. Het mooie zomerweer zorgde toeristisch gezien voor een tweedeling in Nederland. In de kust en de watersportgebieden ontwikkelde het aantal vakanties zich positief; terwijl in de niet-waterrijke toeristische regio?s het aantal vakanties daalde, met uitzondering van de Veluwe en Veluwerand alsmede Twente, Salland en de Vechtstreek. De Noordzeebadplaatsen behouden hun eerste positie, met ruim 2,4 miljoen vakanties. Op de tweede plaats staat de Veluwe, met ruim 2,1 miljoen vakanties.

Toelichting

Sinds 2002 werken NRIT, TNS NIPO en TRN samen binnen het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). In het CVO wordt onder een vakantie verstaan: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste ??n overnachting. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. : Ieder kwartaal vullen 6.500 respondenten via hun PC een vragenlijst in die betrekking heeft op de door hen ondernomen vakanties van de voorliggende drie maanden.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!