L’Oréal kiest voor ambitieuze duurzaamheidsstrategie

Concrete actiepunten: strijd tegen klimaatverandering, duurzaam gebruik van water, behoud van biodiversiteit en natuurlijke voorraden

L’Oréal kiest voor ambitieuze duurzaamheidsstrategie

Onder de naam L’Oréal for the Future lanceerde ons cosmeticabedrijf afgelopen zomer een duurzaamheidsprogramma, om met een ambitieuze doelstelling een radicale transformatie in gang te zetten. Echte veranderingen zijn uitsluitend te realiseren als zowel leveranciers als klanten zich bij deze transitie naar werkelijke duurzaamheid betrokken voelen en bereid zijn gezamenlijk naar oplossingen te streven. In deze blogpost een uiteenzetting van onze plannen.

Duurzaamheid wint aan belang, voor alle bedrijven, in alle bedrijfstakken, zeker nu op brede schaal de verwachtingen stijgen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparante bedrijfsvoering. Wie vandaag de dag competitief wil zijn, heeft een duurzaamheidstrategie nodig. 

Het programma moet de duurzaamheid van het eigen businessmodel versterken 

Enkele topbedrijven lopen voorop. Zo heeft Nike zich gericht op het verminderen van afval. Adidas heeft een groenere toeleveringsketen gecreëerd. Unilever en Nestlé zijn duurzame verplichtingen aangegaan, Walmart, Ikea en H&M hebben hun detailhandel verduurzaamd. Pepsi en Coca-Cola hebben hun waterbeheer aangepakt en autofabrikanten als BMW en Toyota hebben hun energieverbruik gereduceerd.

L’Oréal, dat zich al jaren met duurzaamheid bezighoudt, heeft onlangs zijn activiteiten opgevoerd. Onder de naam L’Oréal for the Future lanceerden we afgelopen zomer een nieuw duurzaamheidsprogramma met de ambitieuze doelstelling een radicale transformatie in gang te zetten. Door onze verantwoordelijkheid uit te breiden en het hele ecosysteem bij ons engagement te betrekken, bewijzen we dat ook bedrijven gevoelig zijn voor de uitdagingen waar de wereld voor staat.

Gletsjers smelten

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering kunnen permanente schade veroorzaken aan de natuur en de habitat van mens en dier. Het zeeniveau stijgt, gletsjers smelten, de oceanen worden warmer en zuurder, en het weer wordt steeds extremer. Een programma als L'Oréal for the Future komt dus als geroepen. Twee pijlers vormen de basis: het programma moet de duurzaamheid van het eigen businessmodel versterken en het moet de uitdagingen waar de wereld voor staat helpen oplossen.

We verplichten ons onze 1,5 miljard consumenten te helpen bij de beperking van hun ecologische voetafdruk

In 2009 legde het Stockholm Resilience Center negen specifieke planetaire grenzen vast die door de Verenigde Naties en de internationale wetenschappelijke gemeenschap zijn onderschreven. Overschrijding van deze grenzen leidt tot ernstige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. L'Oréal streeft ernaar, in het kader van zijn duurzaamheidstrategie tot 2030, om deze limieten op de hele levenscyclus van zijn producten toe te passen: omdat ze ecologisch van vitaal belang zijn en omdat ze in sommige gevallen al ernstig onder druk staan.

Zo verplicht we ons onze 1,5 miljard consumenten te helpen bij de beperking van hun ecologische voetafdruk en hen te motiveren om duurzame keuzes te maken. Echte veranderingen zijn uitsluitend te realiseren als zowel leveranciers als klanten zich bij deze transitie naar werkelijke duurzaamheid betrokken voelen en bereid zijn gezamenlijk naar oplossingen te streven. Hiernaast heeft het bedrijf, als bijdrage aan de oplossing van urgente noden, een fonds gesticht van 150 miljoen euro. Dit bedrag dient enerzijds ter ondersteuning van kwetsbare vrouwen, anderzijds voor de aanpak van urgente milieuproblemen.

Doelstellingen van L’Oréal for The Future

Om het interne transformatieproces te versnellen en de aarde voor uitputting te behoeden, heeft L’Oréal zijn doelstellingen voor klimaat, water, biodiversiteit en natuurlijke hulpmiddelen afgestemd op wat de wetenschap vraagt en wat onze planeet nodig heeft.

De strijd tegen klimaatverandering

Overkoepelend doel op het gebied van klimaatverandering tot uiterlijk 2030 is dat de uitstoot van broeikasgassen past in het scenario van de 1,5°C. Deze doelstelling geldt niet alleen voor de productie- en distributie-eenheden maar ook voor de bevoorradingsketen van grondstoffen en voor de indirecte impact veroorzaakt door de beauty consumenten.

• L’Oréal verbindt zich ertoe om al zijn locaties uiterlijk in 2025 koolstofneutraal te maken door zijn energie-efficiëntie op te drijven en 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

• Innovaties moeten consumenten in staat stellen, uiterlijk in 2030, om de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van producten gemiddeld en per afgewerkt product met 25% te verminderen (in vergelijking met 2016).

• De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het transport van producten moet uiterlijk in 2030 gemiddeld en per afgewerkt product met 50% zijn verminderd (in vergelijking met 2016).

• Strategische leveranciers moeten hun directe uitstoot uiterlijk in 2030 in absolute waarde met 50% verminderd hebben (in vergelijking met 2016).

Duurzaam gebruik van water

L’Oréal werkt al jaren aan de kwaliteit van het water en het duurzaam beheer van de hoeveelheid water in de hele waardeketen en in de waterwin-gebieden en gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. Productinnovatie en -evaluatie spelen een vitale rol spelen in de inspanningen om deze waardevolle hulpbron in stand te houden.

• Uiterlijk in 2030 wil L’Oréal al zijn samenstellingen evalueren aan de hand van een aantal ecologische tests om er zeker van zijn dat de waterecosystemen te land en ter zee gespaard blijven.

• Uiterlijk in 2030 moeten innovaties het mogelijk maken om het waterverbruik bij het gebruik van beauty-producten gemiddeld en per afgewerkt product te verminderen met 25% (in vergelijking met 2016).

• In 2030 moet 100 procent van het water uit industriële processen in een gesloten circuit hergebruikt worden.

• In 2030 moeten strategische leveranciers in de gebieden waar ze actief zijn duurzaam omgaan met het water.

Het behoud van biodiversiteit

De vernietiging van de natuurlijke ecosystemen door vooral de landbouw bedreigt onze aarde en onze veerkracht tegen klimaatverandering. De meeste grondstoffen van L'Oréal zijn plantaardig en afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het bedrijf gebruikt ongeveer 1.600 grondstoffen van bijna 350 plantensoorten en beschouwt biodiversiteit als een belangrijke bron van innovatie. 

• Uiterlijk in 2030 moet 100 procent van de ingrediënten van biologische oorsprong voor samenstellingen en verpakkingen traceerbaar zijn en afkomstig zijn van duurzame bronnen. Er mag geen relatie bestaan met ontbossing.

• Om zijn impact op natuurlijke habitats te beperken zal L’Oréal tot 2030 de totale oppervlakte van het gebied waar het zijn grondstoffen vandaan haalt niet verder uitbreiden (in vergelijking met 2019).

Het behoud van natuurlijke voorraden

Menselijke en economische activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met het gebruik van natuurlijke hulpmiddelen. Dit verbruik dient op een gecontroleerde en meetbare manier te verlopen; hergebruik en circulaire economie verdienen voorrang.

• Uiterlijk in 2030 moet 95 procent van alle gebruikte ingrediënten van biologische oorsprong zijn en afkomstig van ruim verkrijgbare mineralen of circulaire processen.

• Uiterlijk in 2030 moet 100 procent van het plastic in verpakkingen gerecycled of van biologische oorsprong zijn (tegen 2025 moet dit al 50 procent zijn).

• Uiterlijk in 2030 moet de hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor de producten van L’Oréal gedaald zijn met 20 procent (in vergelijking met 2019).

• Uiterlijk in 2025 moet 100% van de plastic verpakkingen navulbaar, herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

• Uiterlijk in 2025 moet de ontwikkeling van uitstalmateriaal voor 100 procent verlopen volgens ecologisch verantwoorde principes en volgens de principes van de circulaire economie.

• Uiterlijk in 2030 moet L’Oréal 100 procent van het afval op eigen locaties recyclen of hergebruiken.

In het kader van L’Oréal for the Future verbinden we ons er tenslotte toe om regelmatig en transparant verslag uit te brengen van de voortgang van dit transitieproces en de resultaten te toetsen aan de gestelde doelen. Met deze transparante en zorgvuldige aanpak hopen we een katalysator te zijn voor verandering, in de eigen categorie en daarbuiten, alsmede een inspiratiebron voor al zijn consumenten en iedereen die zich inzet voor behoud van het milieu.

Credits afbeelding: 123RF, licentie: Alle rechten voorbehouden

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.