66 procent Nederlandse bedrijven handelt online

9 mei 2003, 11:17

Van de Nederlandse bedrijven heeft nu 83 procent een internetaansluiting en 66 procent doet elektronisch zaken. Elektronisch bankieren is daarbij veruit favoriet, hoewel bijna de helft van de Nederlandse bedrijven ook de in- en verkoop via internet regelt.

Dit komt naar voren in een nieuw rapport van het ministerie van Economische Zaken. Het internetgebruik onder bedrijven is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen, in 1999 was nog maar 55 procent online tegenover 83 procent nu. De groei is wat afgevlakt aangezien het merendeel van de bedrijven inmiddels online is te vinden, vorig jaar bedroeg de groei in internetgebruik zes procent.

Van de Nederlandse bedrijven heeft inmiddels 45 procent een website en van de groep die nog geen site heeft zegt zeventien procent wel plannen te hebben om dit jaar een site te lanceren. Als belangrijkste voordelen van het hebben van een website zien bedrijven de grotere bekendheid van zowel naam als producten. In de derde plaats zien bedrijven het als middel om nieuwe klanten voor zich te winnen (45 procent ondervraagden).

Bedrijven lanceren minder vaak een website in de hoop omzet te vergroten, aldus het onderzoek. Van de ondervraagden zegt 53 procent geen of slechts een gering effect te zien van een website op de omzet, tegenover 22 procent die er “enig effect” en twaalf procent die er “groot effect” van zegt te ondervinden.

Tweederde (66 procent) van het bedrijfslezen doet elektronisch zaken, een stijging van zeven procent in vergelijking met vorig jaar. De groei is in vergelijking met vorig jaar wat afgevlakt. Van de ondervraagden die nog niet elektronisch zakendoet zegt acht procent wel te overwegen er komend jaar mee te beginnen.

Elektronisch betalen of telebankieren is het meest gebruikt bij elektronisch zakendoen, driekwart van de bedrijven maakt er gebruik van. 48 procent van de bedrijven koopt en verkoopt producten of diensten via internet, drie procent van de bedrijven biedt klanten de mogelijkheid om elektronisch te betalen.

Als belangrijkste reden voor het doen van zaken langs elektronische weg noemen bedrijven tijdsbesparing, kostenbesparing en minder administratieve rompslomp.Van een leien dakje gaat de omschakeling naar e-business niet, 38 procent meldt problemen bij het elektronisch zakendoen. Moeilijkheden zijn onder meer onvoldoende kennis en vaardigheden met elektronisch zakendoen en de aansluiting van systemen (bedrijfsautomatisering).

Gekeken naar branches lopen de autobranche, zakelijke dienstverlening en groothandel voorop. Horeca en detailhandel food blijven achter. De meeste vooruitgang boeken de non-food detailhandel en de bouw.

Bij het invoeren van elektronische zakendoen stuitte 38 procent van de ondervraagden op een of meer problemen. De meest genoemde obstakels zijn onvoldoende kennis met ICT en elektronisch zakendoen en de koppeling van nieuwe en bestaande systemen.

Het rapport Elektronisch Zakendoen is opgesteld door NIPO, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Voor het onderzoek zijn 1535 mensen (bedrijven) ondervraagd, verspreid over de diverse economische sectoren. Voor het onderzoek is ook de bekendheid van de campagne ‘Nederland gaat digitaal’ onderzocht. Tweederde van de ondervraagden (67 procent) meldde de campagne te kennen.

Bron: Emerce 9 mei 2003

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!