IAB komt met statement over cookie-wetgeving

IAB komt met statement over cookie-wetgeving

Op 15 april 2010 is de consultatieversie uitgebracht van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de omzetting in Nederlands recht van twee Europese richtlijnen van 25 november 2009 (‘richtlijn burgerrechten’ en ‘richtlijn betere regelgeving’). Deze twee richtlijnen wijzigen de bestaande richtlijnen op het gebied van elektronische communicatie, waaronder de ePrivacy richtlijn. Zowel de richtlijn betere regelgeving als de richtlijn burgerrechten moeten op 25 mei 2011 zijn omgezet in Nederlands recht.

Het wetsvoorstel omvat een groot aantal wijzigingen. De aanpassing die onze industrie het meest kan schaden is de informatieverplichting en het opt-in regime in relatie tot het plaatsen van cookies en het daarna toegang verkrijgen tot een eerder geplaatst cookie op de apparatuur van de gebruiker.

De Europese richtlijn laat ruimte tot interpretatie bij doorvertaling waarbij een verkeerde doorvertaling in locale Nederlandse wetgeving zou kunnen leiden tot een volledige stilstand betreffende intelligente doelgroepbenaderingen voor adverteerders via digitale media. Zo zou het kunnen dat straks elke campagne op internet of bezoek aan een website voorafgegaan moet worden door een ´opt in´ wanneer er een cookie geplaatst wordt. Terwijl deze cookie als techniek alleen maar het doel heeft de consument te bedienen met relevantere informatie en advertenties en een cookie bovendien niet persoonsgebonden is.

IAB Nederland onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn om de Nederlandse wetgever er in ieder geval van te overtuigen dat de Nederlandse wet niet verstrekkender moet zijn dan de initiële richtlijn. Dit zou dan betekenen dat er geen voorafgaande ´opt in´ per campagne noodzakelijk is, maar er persoonlijk via de browserinstellingen gewerkt kan worden. In de loop van de komende week publiceert IAB Nederland een visiedocument om helderheid te verschaffen in deze complexe materie. Op basis daarvan komt wordt op korte termijn het IAB-standpunt vastgesteld ten aanzien van deze wetgeving en onze volgende stappen bepalen.


DelenEr zijn 6 reacties op dit artikel

 • Ik vraag me vooral af wat het voor mij als gebruiker voor gevolgen gaat hebben.
  Gaat het echt zo zijn dat ik eerst door meerdere schermpjes heen moet klikken om een pagina te zien?

  Ik vind het een compleet ridicuul idee waarvan mensen alleen maar last krijgen.

  geplaatst op
 • @Jasper in het ergste geval moet je inderdaad voor iedere online advertentie toestemming geven; inderdaad een ridicuul idee. Derhalve proberen we vanuit IAB ook te kijken naar een realistisch voorstel waarbij je (eenmalig) via browser aangeeft of je wel of niet cookies toestaat.

  geplaatst op
 • Volgens mij heeft iedere browser al de mogelijkheid cookies wel of niet te accepteren. Het zou van de gekke zijn als iedere website straks een opt-in moet gaan hanteren. Alhoewel, 't is wel werkverschaffing.

  geplaatst op
 • De richtlijn schiet helaas z'n doel voorbij. Daar waar achterliggende gedachten zijn gebaseerd op vergroting van de privacy, maar daarbij wordt vergeten dat de uit te roeien cookie juist bestaat om gegevensopslag gedistribueerd te laten plaatsvinden. Juist met cookies is de eindgebruiker volledig bij machte om de data op zijn computer zelf in te zien, en desgewenst te verwijderen.

  geplaatst op
 • Inderdaad een belachelijk idee, juist ook beredenerend vanuit gebruiksvriendelijkheid voor de internetgebruiker, om per advertentieuiting een opt-in systeem te gaan hanteren. Bovendien lijkt het mij dat dergelijke wetgeving ook onuitvoerbaar is omwille van de controleerbaarheid. Want men kan het plaatsen van traditionele browser cookies wel verbieden, maar hoe gaat men om met de "non-killable" cookies die bijvoorbeeld via Flash kunnen worden geplaatst, of de "finger print tracking" methoden die bezoekers herkennen aan de hand van een unieke set browser, hostname en IP settings? Dat lijkt me nagenoeg niet te controleren, dus handhaving van dergelijke wetgeving is ook op z'n minst een uitdaging.

  Spannende tijden voor (online) marketeers in elk geval. Zeker nu de discussie over meetbaarheid van campagnes en conversie-attributie meer dan ooit wordt gevoerd.

  geplaatst op
 • Emerce inventariseerde de formele reacties vanuit de branche en publiceerde deze op haar site:

  (...) Reactie Nederlandse Thuiswinkelorganisatie:

  “Thuiswinkel is tegen [de verplichting uitdrukkelijk toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies] omdat deze het internetverkeer onnodig ingewikkeld maakt en leidt tot een onnodige verhoging van kosten bij webverkopers.

  De Europese richtlijn waarop het Nederlandse voorstel is gebaseerd - en waarvan de wetgever aangeeft dat deze één op één zal worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving! - dwingt daar niet toe. Deze spreekt immers van toestemming zonder daar een vorm voor voor te schrijven.

  Daarbij komt dat de toelichting bij deze richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat de wijze waarop informatie wordt gegeven en een recht van weigering wordt aangeboden zo gebruikersvriendelijk als mogelijk moet zijn.

  Bovendien zegt die zelfde toelichting dat wanneer het technisch mogelijk en doeltreffend is, de vereiste toestemming ook kan worden gegeven door gebruik te maken van instellingen van de desbetreffende browser (in overeenstemming met Richtlijn 95 46 EG). Dit staat lijnrecht tegenover uitdrukkelijke toestemming via opt-in, en laat open dat de toestemming kan worden gegeven via een reeds aangevinkt hokje, dat de gebruiker eventueel kan uitvinken (opt-out) indien hij zijn toestemming niet wil geven."

  Reactie Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB):

  “Een verkeerde doorvertaling in locale Nederlandse wetgeving zou kunnen leiden tot een volledige stilstand betreffende intelligente doelgroepbenaderingen voor adverteerders via digitale media. Zo zou het kunnen dat straks elke campagne op internet of bezoek aan een website voorafgegaan moet worden door een ´opt in´ wanneer er een cookie geplaatst wordt.

  [IAB wil de] wetgever er in ieder geval van overtuigen dat de Nederlandse wet niet verstrekkender moet zijn dan de initiële richtlijn. Dit zou dan betekenen dat er geen voorafgaande ´opt in´ per campagne noodzakelijk is, maar er persoonlijk via de browserinstellingen gewerkt kan worden.”

  Reactie DM-branchevereniging DDMA (dat zijn formele statement pas in de tweede helft van de maand publiceert):

  n het huidige voorstel wordt het economisch belang van de sector en het recht van organisaties om reclame te maken onderbelicht. Het gaat om een evenwichtige balans, die is er naar onze mening niet.

  Wij hebben problemen met artikel 11.3a over cookies. Sommige websites moeten transparanter zijn over het feit dat zij cookies plaatsen.

  Dat het ministerie de plicht om gebruikers hierover te informeren nog eens expliciet in de concept wetstekst opneemt vinden wij goed. Wij twijfelen erg aan de andere manier waarop het ministerie de transparantie naar de consument wil waarborgen, namelijk door organisaties te verplichten internetters expliciete toestemming voorafgaand aan het plaatsen van een cookie te vragen. Het is heel goed denkbaar dat dit juist consumentenirritatie opwekt.

  Niemand is gebaat bij een te strikte interpretatie van de Europese Richtlijn.”

  Reactie PAN, branchevereniging affiliatenetwerken:

  “Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) vindt de door het Ministerie van Economische Zaken voorgestelde wetgeving omtrent cookies niet werkbaar. Een rigide handmatige opt-in implementatie zal een averechts effect hebben.

  Door de negatieve gebruikerservaring als gevolg van de vele extra handelingen die verricht moeten worden bij het bezoeken van websites, vluchten gebruikers van de bewerkelijke Europese sites naar gebruiksvriendelijke Amerikaanse sites.Voor de leden van het PAN zelf heeft de cookiewet weinig gevolgen.” (...)


  Emerce heeft ook het ministerie gevraagd naar een reactie maar die konden nog geen inhoudelijke reactie geven. De wetgever moet zijn mening nog vormen. Het CBP verwijst, desgevraagd, door naar het Ministerie van Economische Zaken. Andere belanghebbenden die zich door het ministerie lieten voorlichten waar in ieder geval het NUV, VNO-NCW, EPPA, Sanoma en verscheidene telecomaanbieders. Het wetsvoorstel moet uiterlijk in mei 2011 zijn omgezet in wetgeving.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.