Eén voor één. Over constructief consumeren.

10 februari 2012, 04:48

‘Eén voor allen, allen voor één’, luidt het bekende devies. Maar ken jij ‘één voor één’ al? Die formule is heel simpel: ‘koop een product hier, maak een ander blij met eenzelfde product daar’. Met jouw aankoop help je direct bij te dragen aan het leven van iemand die het minder heeft getroffen dan jij. In het buitenland is ‘one for one’ al enorm populair. Maar ook in Nederland lijkt de interesse toe te nemen. Hoe staat het ervoor met het ‘buy-one, give-one’ principe? Als je deze vraag wil beantwoorden, kom je al gauw bij ONEforONE uit. Ik ging in gesprek met Wouter Durville, die deze sociale onderneming in november 2010 heeft opgericht.

Tussenpersoon

‘Als een consument een product bij ONEforONE koopt, fungeren wij als een inkooporganisatie die vraag en aanbod aan elkaar koppelt. De consument ontvangt een deel van de bedongen groepskorting. De bijdrage aan het ontwikkelingsland wordt vervolgens gefinancierd met de resterende korting en door sponsoring van de deelnemende bedrijven. Deze sponsoring is vaak onderdeel van hun MVO-beleid. Op deze manier ben je als consument dus niet duurder uit als je bewuste keuzes maakt.’

Markt

Cijfers schetsen een rooskleurige toekomst voor ONEforONE:

  1. 74% van de consumenten wil anderen helpen om betekenis te geven aan hun leven.
  2. 85% verwacht van bedrijven dat zij actief betrokken raken bij sociale en milieuproblemen.
  3. 53% wil meer betalen voor producten die op een verantwoorde manier zijn bereid.
  4. 57% heeft het gevoel dat zij bedrijven kunnen aanzetten tot maatschappelijk verantwoord gedrag.

Daarentegen lijken bedrijven hier nog veel te weinig op in te spelen:

  1. Slechts 64% van de consumenten is van mening dat bedrijven zich verantwoordelijk gedragen voor hun imago, en dus niet vanuit de overtuiging, dat dat juist is.
  2. Slechts 28% is van mening dat bedrijven de juiste maatschappelijke issues aanspreken.
  3. Slechts 20% vertrouwt bedrijven op hun communicatie over hun MVO-beleid.

Constructief

ONEforONE is een sociale onderneming pur sang. Maar ook dit bedrijf moet haar constructieve rol weten na te streven. Wouter: ‘Wij hanteren strenge eisen voor onze partners. Ten eerste moeten zij een kwalitatief goed product leveren. Ten tweede moet de bedrijfsvoering zo zijn ingericht dat het rekening houdt met alle stakeholders. Een constructieve rol moet in hun DNA zitten. Door met ONEforONE samen te werken kunnen zij invulling geven aan hun MVO-beleid. Maar als het doel daarvan puur reclame is, kunnen wij helaas geen samenwerking starten.’

Menens

Dat laatste blijkt steeds belangrijker te worden. Door het misbruik van MVO – denk aan de greenwashingpraktijken – zijn consumenten immers vaak sceptisch over ‘goede’ initiatieven. Je moet ze bewijzen dat jij het echt meent. Constructief gedrag moet uit een constructieve geest komen. Het is erg belangrijk dat het initiatief dat je start bij je merk past. ONEforONE doet dit goed. De onderneming biedt nu samen met haar partners onder andere groene energie, een zorgverzekering en een waterfles aan. Consumenten kunnen daarmee anderen helpen aan – heel toepasselijk – energie, een zorgverzekering en schoon drinkwater. Het doel van ONEforONE is in eerste instantie om voor alle basisbehoeften een product te kunnen leveren. Als dat is bereikt, kan er verder worden gekeken.

Een mooi succesvoorbeeld van buy-one, give-one is Toms Shoes. Koop jij een paar, help je iemand in Argentinië aan eenzelfde paar. Sinds enkele weken zijn Toms Shoes ook verkrijgbaar in Nederland.

Bij de ING is het sinds 2009 mogelijk om een mooi gebaar te maken als je een huis koopt. Bij het afsluiten van een hypotheek kun je eenmalig € 300 doneren. ING verdubbelt dit bedrag, zodat een gezin in een ontwikkelingsland óók een huis kan kopen. Kanttekening hierbij is wel dat het vrijblijvend is.

Stappen zetten

Wil je ook één voor één stappen ondernemen? Stel jezelf dan drie vragen:

  1. Hoe creëert mijn merk waarde voor zijn stakeholders?
  2. Op welke manier kan mijn merk dat in de praktijk tot uiting brengen?
  3. Welk maatschappelijk probleem kan mijn product helpen oplossen?
Nawaz Kazmi
Marketingpsycholoog bij MiU Marketing

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!