Farma industrie in beweging: Open innovatie en social media bieden kansen

15 december 2011, 05:29

De farmaceutische industrie is volop in beweging. Innovatie vindt vaak plaats op het gebied van producten, maar vanuit business innovatie zijn nog veel meer ‘waardecreatie’ kansen te vinden. Gevoed door trends in de zorg (bijvoorbeeld de inzet van social media) ontstaat er nieuwe ruimte voor innovatie oplossingen, aldus een whitepaper van The Bridge. Dit wordt gestaafd door de ‘formule’ Health = 1% science + 9% relationships + 10% environment + 40% (socio)economics + 40% health behaviors’.

Als we naar de prognose voor 2012 kijken, voorziet EvaluatePharma dat de globale R&D uitgaven in de farmaceutische industrie een immense $148 miljard zullen zijn. Terug naar de formule zijn er veel mogelijkheden om buiten wetenschap te innoveren.

Belangrijke ontwikkelingen die The Bridge heeft gespot zijn:

*Zorgdiensten worden duurzamer

*Ouderdomsziekten vragen om combinatie oplossingen

*Zorgoplossingen en kostenreducties zijn de drivers achter nieuwe samenwerkingsvormen

*Druk op marges en kosten leiden tot nieuwe verdienmodellen

*Waardecreatie krijgt vorm op het niveau van medische aandoening

*Farma en equipment innovatie worden life sciences innovaties

*Prijs wordt “cost for-the-insurer”

*Consument/patiënt beweegt, neemt meer regie

*Effect van artsenbezoekers en accountmanagers richting zorgbeslissers neemt af

Farma en social media

De belangrijkste in de context van dit artikel is dat consument die meer regie neemt:

Steeds vaker worden patiënten actief (na een diagnose bij de arts) door middel van social media en Internet. Ze informeren, vormen meningen en laten van zich horen. Het wordt cruciaal voor zorgverleners, farmaceuten en medische technologie leveranciers zich hierop te richten. Er zijn op dit gebied veel dilemma’s rondom regelgeving, maar ook veel kansen.

Dit artikel op Mediapost zet uiteen wat de dilemma’s en kansen zijn m.b.t. social media, met als eindconclusie:

Social media data can be used positively to help drug makers more effectively identify potential safety issues with the product earlier in its lifecycle, minimizing the risk for a crisis and more serious patient outcomes. Social media also offers the opportunity to foster customer relationships and establish more personalized healthcare services.

Onderzoek door het Manhattan Research wijst uit dat consumenten geïnteresseerd zijn in online medicijn informatie, zolang dit maar niet gedeeld wordt via Facebook of Twitter (40% van de ondervraagden). Een ‘knip-en-plak’ strategie om content en informatie te delen via de diverse kanalen is geen duurzame oplossing. Het onderzoek wijst ook op de kansen:

The report also outlined an area of opportunity for pharma to provide practical patient education, with online consumers indicating they are much more interested in accessing online resources such as disease and treatment information and condition management tools, than in online contests and games.

Open innovatie

De farma industrie staat onder druk. Stijgende operationele kosten, uitgeputte ‘pipelines’, weinig echte doorbraak en lange innovatie trajecten (10 jaar met gepaarde investeringen van 1 miljard). Een artikel als “A wake-up call for Big Pharma” van McKinsey bevestigt nogmaals het sentiment.

Voordelen die open innovatie biedt (niet alleen voor farma):

*Toegang tot kennis, personen en innovaties buiten de organisatie.

*Snellere doorlooptijd omdat de beste interne en externe expertises gecombineerd worden.

*Organisatie is agile en adaptief om efficiënt en effectief te kunnen reageren op ontwikkelingen.

*ROI wordt verbetert door snellere doorlooptijd en effectiviteit.

Uitdagingen daarentegen zijn er ook:

*Verandering in organisatiecultuur.

*Open innovatie moet afgestemd worden op de organisatie strategie en geïnstitutionaliseerd worden in processen en beleid (strategische co-creatie).

Een belangrijk onderdeel voor de kans van slagen is top-down commitment om echte verandering mogelijk te maken. Daarnaast zal er een stuk verandermanagement moeten plaatsvinden om bottom-up deze open organisatiecultuur te implementeren en vervolgens te inspireren en stimuleren.

Open innovatie en social media

Naast een directe toepassing zoals informatiedeling zijn social media middelen om business uitdagingen mee op te lossen. Zo ook bij open innovatie. Door social media marktonderzoek kunnen er bottom-up inzichten (bijv. onvervulde behoeften en problemen) onttrokken worden die normaliter niet gespot worden.

Aan inzichten, onttrokken uit social media, kunnen personen verbonden worden. Naast de gebruikelijke externe partners worden ook de minder voor de hand liggende partners en experts gespot. Een mooi voorbeeld is Healthymagination.com van GE.

Social media inzichten zijn niet een zoveelste bron, maar kunnen een sturende rol hebben binnen onderzoek en open innovatie. Dit, omdat het gaat om ‘echte’ mensen, meningen, frustraties, problemen en behoeften. Ook hier vindt verandering in organisatiecultuur plaats.

Welke voorbeelden kennen jullie uit farma met betrekking tot open innovatie en social media?

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!