Thuiswerken in Nederland: de feiten en cijfers van 2010

26 oktober 2011, 09:31

In een recent uitgevoerde meta-analyse (PDF) analyseerde Ravi Gajendran 46 onderzoeken die de afgelopen 20 jaar zijn uitgevoerd op het gebied van thuiswerken. Daaruit bleek consistent naar voren te komen dat de werknemer een hogere mate van autonomie, relatiekwaliteit en privé-werk balans ervaart waardoor deze meer tevreden is over zijn werk, hogere prestaties levert, loyaler is, en minder stress ervaart. De voordelen zijn overduidelijk, maar hoe reflecteren deze feiten zich op het werkleven van de gemiddelde werkende Nederlander? De jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uitgevoerd door TNO en CBS (n=23.788) geeft inzicht in de thuiswerkstatus van Nederland.

De reeks over Het Nieuwe Werken wordt mogelijk gemaakt door Projectplace, een online tool voor efficiënte samenwerking en communicatie. Met Projectplace kun je onder andere overleggen met teamleden, documenten delen, afspraken inplannen en online meetings organiseren. Lees hier verder over wat er allemaal mogelijk is met Projectplace.

Thuiswerker werkt meer uren thuis

De gemiddelde werknemer werkt 6,2 uur per week thuis. Vijf jaar eerder was dit nog 5,5 uur per week. Thuiswerken komt het meest voor in de sector onderwijs (64%), gevolgd door de financiële sector met 41 procent. In de sector landbouw en visserij wordt het minst thuis gewerkt, namelijk door 15 procent van de werknemers.

Thuiswerkers vaker hoger opgeleid

Net als uit dit onderzoek, blijkt dat thuiswerkers over het algemeen hoger opgeleid zijn. Bijna de helft van de hogeropgeleiden werkt thuis. Dit percentage ligt bij middelbaar opgeleiden zo’n 20 procent lager.

Wellicht anders dan verwacht komt thuiswerken weinig voor bij medewerkers onder de 25 jaar. Dit is echter te verklaren doordat een hoog percentage jongeren werkzaam is in de horecasector.

Zelfstandige werknemers werken vaker vanuit huis

Personen die meer inspraak hebben in hoe en wanneer zij hun werk uitvoeren, werken eveneens vaker thuis. Daarnaast blijken werknemers met een baan gekenmerkt door een hoge autonomie bijna één uur per week meer thuis te werken dan werknemers met een lage autonomie. Ook het taakeisenpakket bepaalt de mate van thuiswerken. Medewerkers die onder grote tijdsdruk moesten werken, een grotere hoeveelheid werk en een hoog werktempo ervoeren werkte vaker thuis dan hun collega’s.

De afwezigheid van sociale steun vanuit collega’s is eveneens een stimulans voor de mate van thuiswerken. Hoe minder steun er aanwezig is hoe meer werknemers de behoefte hebben om thuis te werken. Hetzelfde geldt voor het niet kunnen voldoen aan de psychische eisen die het werk stelt. Hoe minder men zich op zijn gemak voelt hoe liever zij thuiswerken. Verassend is dat de steun vanuit de leidinggevende weinig doorslaggevend is voor de mate van thuiswerken.

Conclusie

De Nederlandse werknemer werkt dus steeds meer thuis. Autonomie, relatiekwaliteit en privé-werk leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Er zijn een aantal zaken die een verdere groei van thuiswerken bemoeilijken. Een veelvoorkomende blokkade is bijvoorbeeld managers die onvoldoende vertrouwen in werknemers hebben. Managers vrezen dat werknemers zonder directe controle van de werkgever thuis minder effectief zijn. ICT voorzieningen zijn een andere belangrijke facilitator van thuiswerken. Hoewel de ontwikkelingen snel gaan zijn er nog steeds veel bedrijven die werknemers niet de mogelijkheid bieden om vanaf buiten bij bedrijfsinformatie te kunnen.

Dit artikel is onderdeel van een redactionele samenwerking met Projectplace over Het Nieuwe Werken.

Julian Leijser studeert Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar studie was zij onder andere actief bij organisaties als AIESEC, De Kleine Consultant en ARCADIS waarvoor zij in NYC werkte. Nu is zij bezig met de oprichting van In The Making een netwerk voor jonge ondernemenden (ondernemers, ambitieuze studenten en young professionals) uit Arnhem en omstreken. Haar ambities liggen in het verbinden van verschillende partijen, het uitdragen van de positieve effecten van Het Nieuwe Werken op organisatieprestaties en binnen de verandercommunicatie.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Senya

    Dankzij Het Nieuwe Werken is thuis werken nog makkelijker.


    26 oktober 2011 om 17:21

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!