Hoe social media helpen bij innovatie

21 oktober 2011, 06:45

Innovatie is een hot topic, het zo snel mogelijk en kosten-effectief op de markt brengen van nieuwe producten en services is van levensbelang voor de groei en continuïteit van een organisatie. Zoals Drucker zei, het doel van een organisatie is om klanten te creëren –en te behouden-, waarbij marketing en innovatie resultaten produceren. Social media kunnen bevorderen de ‘time-to-market’, de business agility, bespaart kosten en zorgt voor een grotere continuïteit van innovaties.

Uitdagingen en mogelijkheden

Enkele uitdagingen die organisaties bij innovatie hebben, zijn het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende stakeholders, gebrek aan transparantie en klant feedback. Juist het betrekken van externe stakeholders (klanten, experts, partners, leveranciers) verbetert het innovatie proces en groei, steeds meer organisaties wenden zich tot co-innovatie.

Waarom?

MIT Centre for Digital Business geeft aan dat organisaties moeten profiteren van de “wisdom of the crowds”. Social media data is een enorme bron van informatie die hierbij gebruikt kant worden.

McKinsey:

“Generating rich customer insights, always central to effective marketing efforts, is more challenging and important in today’s environment. Companies must listen constantly to consumers across all touch points, analyze and deduce patterns from their behavior, and respond quickly to signs of changing needs.”

Het inzetten van co-innovatie en de integratie van social media in het innovatieproces hebben de volgende voordelen:

”You can’t solve problems with the same thinking that created them”

Dit is een quote van Einstein, door het betrekken van overige personen wordt het oplossingsvermogen vergroot en ‘ververst’. Organisaties hebben bepaalde corporate values die in het DNA ervan zitten verweven, de benadering van uitdagingen zal vaak vanuit een zelfde soort redenatie en denkwijze zijn. Met het huidige social Web hoef je niet al deze personen aan te trekken, maar kan er in een co-innovatie setting gebruik gemaakt worden van hun kennis en creativiteit.

Continue onvervulde behoeften en ontwikkelingen volgen

Sociale media maken het mogelijk om een continue beeld te hebben van de markt, behoeften en concurrenten. Deze verrijkte inzichten verbeteren het aanpassingsvermogen, voor zowel incrementele als radicale innovatie.

Incrementele innovatie is het aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen. Bij radicale innovatie gaat het om de creatie van nieuwe producten, diensten en processen die de organisatie transformeert of stappen verder helpt.

Kosten reducties

Diverse kosten worden gereduceerd. Ten eerste valt te denken aan het gehele ontwikkelingsproces wat verkort wordt. Dit brengt een versnelde time-to-market teweeg wat zich uit in lagere kosten. Allerlei communities die ingezet worden voor innovatie verlagen de kosten doordat er sneller informatie ingewonnen kan worden. Maar denk bijv. ook aan de kracht van ambassadeurschap, betrokkenheid van personen bij de innovatie die via sociale media hun promotie doen. Dit biedt een alternatief voor advertising, de noodzaak voor –alleen- advertising wordt kleiner.

Verbeterde output

Het meest belangrijke van co-innovatie en gebruik van social media is de verbeterde output van producten, diensten en processen door (externe) stakeholders veel meer te betrekken in het innovatieproces.

Bottom-up innovatie

TNO heeft een onderzoek gedaan onder 3327 Nederlandse medewerkers, hoe social media hun werk beïnvloeden. Eén van de conclusies was dat social media leidt tot innovatief werkgedrag, de impulsen die werknemers uit sociale media krijgen, dragen bij aan hun innovatief vermogen.

Als daarentegen er intern een gebrek is aan samenwerking en transparantie, kan deze waardevolle informatie niet effectief ingezet en verwerkt worden. Bottom-up innovatie is krachtig, afkomstig van personen dicht bij het vuur die de vertaalslag kunnen maken en verder de organisatie in kunnen sturen. Iedereen, op elke afdeling kan bijdragen aan verbeteringen, input, innovatie.

Dit is de essentie van “continual innovation” die door sociale technologieën ondersteunt kan worden:

Continual innovation may be the most powerful of any competitive advantage for a business. It creates game-changing breakthroughs. Along parallel lines, bit by bit, it also tweaks improvements in existing products, chips away at costs and debugs processes — in every corner of the company, all non-stop. In a turbulent business environment like today’s, it’s essential for helping a business move from playing defense to playing an aggressive, and winning, offense. But innovation can thrive only where there’s a culture of innovation.

Enkele grote uitdagingen zijn dan ook een verandering of omslag in organisatiecultuur, in organisatie processen en leiderschap die deze bottom-up informering mogelijk maakt, die transparantie toestaat.

Hoe?

Dit artikel geeft weer hoe sociale technologieën bij kunnen dragen aan een verbeterd innovatie proces:

• Social media monitoring of the social web for any mention of products

• Idea management to capture, elaborate and manage insights and suggestions from stakeholders

• Case management to capture, manage and track customer issues

• Requirements analysis and management to manage product requirements and ensure alignment to corporate goals

• Project management to manage projects and build products

• Integration of critical business processes

Open Business

Een Open Business stelt de organisatie open naar externe stakeholders, ten behoeve van innovatie, maar ook engagement, inzichten en verandermanagement. Dit creëert een duurzame en klantgerichte organisatie, bestending tegen snel veranderende ontwikkelingen en behendig om zich aan deze aan te passen.

“Like a parachute, businesses will fall increasingly fast unless they open up”

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Eduard Vos

  Wij zijn op zoek naar een softwareplatform/technologie om sociale innovatie mogelijk te maken. Een soort social extranet waarop eigen mensen en externe belanghebbenden kunnen communiceren en via innovatieteams aan resultaten kunnen werken. Heeft iemand hiertoe een suggestie?


  24 oktober 2011 om 06:39
  Peter Creemers

  Beste Eduard,

  Wij zijn net een maatwerk project gestart met http://www.alares.nl voor het opzetten van een online kennisomgeving (intern maar ook voor extern) obv sociale innovatie. Misschien dat Alares een optie is voor jullie?!

  mvg

  Peter


  26 oktober 2011 om 07:06
  Eduard Vos

  Gianluigi, Peter en Ite, dank voor jullie input! We gaan hiermee aan de slag.


  28 oktober 2011 om 06:58

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!