Maxime Verhagen gaat internetgebruik in MKB extra stimuleren

Maxime Verhagen gaat internetgebruik in MKB extra stimuleren

In april publiceerde de The Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van Google het onderzoeksrapport Interned - Hoe het internet de Nederlandse economie verandert. Het onderzoek laat zien, dat in Nederland de interneteconomie in 2009 24 miljard euro waard was en naar schatting groeit tot minimaal 41 miljard euro in 2015. Het internet biedt in Nederland naar schatting werk aan zo’n 110.000 mensen.

BCG hanteert in haar onderzoeksrapport de BCG e-Intensity Index. Deze index is opgebouwd uit drie factoren, door BCG aangeduid met ‘Beschikbaarheid’, ‘Betrokkenheid’ en ‘Bestedingen’. Nederland scoort daarbij uitstekend op ‘Beschikbaarheid’ en goed in de mate waarin consumenten, overheden en bedrijven internet betrekken in hun dagelijkse activiteiten (‘Betrokkenheid’). Bij de laatste factor ‘Bestedingen’ zou volgens BCG het Nederlandse bedrijfsleven achterblijven in vergelijking met consumenten en overheden. Op basis van een beperkte enquête onder 735 Nederlandse mkb-bedrijven (op een totale populatie van ruim 800.000 mkbbedrijven) komt BCG tot de conclusie dat in Nederland het mkb online minder actief is dan zijn Britse concurrenten.

Vandaag gaf Maxime Verhagen, Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een officiele reactie (pdf) op dit onderzoek.

Belangrijkste conclusie uit de reactie van Verhagen is dat om de kansen van het Nederlandse mkb op internet te benutten, in de nieuwe Digitale Agenda een aantal acties worden aangekondigd. Allereerst wordt het mkb verder gestimuleerd om te participeren in Europese ketendigitaliseringsprojecten: er worden in samenwerking met brancheorganisaties experts ingeschakeld om het Nederlandse mkb uit de topgebieden te betrekken bij Europese pilots voor ketendigitalisering. In 2011 start de automotive sector (topsector High Tech), daarna wordt uitgebreid naar de sectoren logistiek en agro-food. Ten tweede worden bestaande projecten en programma’s als Elektronisch Factureren aan de Overheid (overheid als ‘launching customer’) gecontinueerd. Ten slotte wordt in 2012 een nieuw programma Programma Digitale vaardigheden beroepsbevolking en een programma Cloud Computing gestart, waar impulsen vanuit gaan voor Nederlandse bedrijven (en specifiek het mkb) om meer omzet uit de interneteconomie te halen.


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.