Waarom bloggen niet meer docenten?

7 januari 2011, 08:43

Een vraag die bij mij opkwam op basis van dit artikel van medeblogger Peter Kerkhof, een positieve uitzondering op mijn vraag. Waarom bloggen docenten zo weinig vakinhoudelijk? Niet dat ik op zoek ben naar de standaard meningen en modellen die veel docenten nog doceren op hogescholen en universiteiten. Daar hoeven ze van mij niet over te bloggen, daar zijn boeken voor geschreven. Waar volgens mij een prachtige mogelijkheid ligt is het bloggen over scripties en afstudeeropdrachten van studenten die de moeite waard zijn. Zelf help ik regelmatig mee vanuit mijn vakgebied (online media en werk) aan scripties en de tegenprestatie die ik altijd eis is een kopie van de scriptie. Dit om te voorkomen dat een bedrijf via een achterdeur gratis advies in probeert te winnen (een scriptie moet wat mij betreft altijd openbaar zijn aangezien het met publiek geld wordt gefinancierd). De scripties die ik krijg lees ik echter zelden of nooit vanwege tijdgebrek. Toch staan hier vaak heel erg interessante gegevens in. Docenten lezen deze scripties toch, immers moeten ze daar hun cijfer op baseren, is het dan niet een kleine moeite daar over te bloggen?

Disseminatie

Eén van de termen die het meest gebezigd werd op het ministerie van economische zaken, toen het nog zo heette, was kennisdisseminatie. We hebben in Nederland een hele reeks met publiek geld gefinancierde projecten en instellingen, waartoe de universiteiten behoren, die veel te weinig hun kennis delen met de markt en dit uitdragen. Daar werden een paar jaar geleden nog hele programma’s voor opgezet om de opgebouwde kennis in allerlei onderzoeken weer uit te dragen via evenementen en publicaties. Het uitdragen van kennis is een doel op zich van universiteiten. Natuurlijk kan dat deels door publicaties in vakbladen en dit is de meest ‘normale’ weg. Logisch aangezien we nog steeds een ridicule afrekencultuur hebben voor professoren in Nederland, waarbij ze op basis van het aantal publicaties worden beoordeeld en papieren publicaties zwaarder wegen dan een website. Toch is er ook in heel wat vakgebieden veel minder mogelijkheid tot publiceren in goede vaktijdschriften en is er veel meer kennis dan puur de wetenschappelijke bla bla verhalen. Juist de praktische toepassingen van bepaalde technieken zijn ook bijzonder interessant om over te lezen voor het bedrijfsleven.

Student

Daarnaast is het natuurlijk bijzonder goed voor de student om zijn scriptie uit te dragen. Het zal zijn of haar positie op de arbeidsmarkt ten goede komen, wat natuurlijk een ander doel zou moeten zijn van docenten. De student kan hier mogelijk ook een pro actieve rol in spelen door bijvoorbeeld een basis stuk aan te leveren voor het artikel, zijn eigen blog. Toch zou ik er niet voor pleiten om elke student te laten schrijven, eenvoudigweg omdat het samenvatten van een onderzoek vanuit een ‘onafhankelijk persoon’ inhoudelijk vaak beter is. Daarnaast is schrijven iets dat ook niet voor iedereen is weggelegd en leer je beter en sneller schrijven als je het meer doet is mijn ervaring.

Uitnodiging

Ik zou derhalve marketingdocenten in Nederland die ook studenten begeleiden met hun stages, scripties en afstudeeropdrachten willen uitnodigen om te komen bloggen bij Marketingfacts. Help je studenten op de arbeidsmarkt en draag de kennis uit die binnen je vakgebied wordt opgebouwd.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!