Mediavoorstel VVD negatief voor samenleving

8 november 2010, 08:45

Menig “nieuwe media” medewerker bij de Publieke Omroep zal begin vorige week de angst om het hart zijn geslagen toen VVD Kamerlid Anouchka van Miltenburg het voorstel lanceerde om de activiteiten van de Publieke Omroep voortaan te beperken tot het verrichten van uitsluitend audio visuele taken. De vele honderden Internet sites zouden een bedreiging vormen voor het private uitgeversgilde, want deze commercieel ingestelde organisaties wordt potentiële inkomsten onthouden, door diezelfde Publieke Omroep. Ofwel, met publiek geld gefinancierde omroepen, die zich op Internet begeven zijn een ‘vervuiling van de markt’.

Aanvullende informatie

Het overheidstekort moet worden teruggebracht en als zodanig moet ook ons publieke omroepbestel eraan geloven. Dat klinkt allemaal heel reëel en iedereen is het er wel over eens dat er iets moet veranderen in het “Hilversumse”. Maar de uitspraken van mevrouw van Miltenburg impliceren, dat deze internet activiteit primair wordt bedreven vanwege commerciële doelstellingen en daarom dient te worden overgeheveld naar de private sector. En passant gaat ze volledig voorbij aan het feit dat een groot deel van deze websites bedoeld is om aanvullende achtergrondinformatie (meer diepgang) te geven aan de TV kijker.

Creatieve industrie

De politieke bezuinigingsdrift leidt ongetwijfeld tot een fors banenverlies bij zowel de Publieke Omroep als bij haar toeleveranciers. Het voor te stellen pakket aan maatregelen zal bovendien een negatieve impact hebben op een groot deel van de Nederlandse “creatieve industrie” en getuigt overduidelijk van een gebrek aan kennis over het inmiddels sterk veranderde medialandschap. Uitvoering van dit Liberale Mediaplan kan zelfs uitermate negatieve gevolgen hebben voor onze samenleving als geheel.

De migratie van lineaire TV naar “Kijken On Demand” is nu eindelijk goed onderweg. Een groot deel van de Nederlandse TV huishoudens kijkt inmiddels naar video producties, via Internet. En niet alleen naar programma’s die al eerder via lineaire TV zijn uitgezonden. Ongemerkt verschuift hiermee in toenemende mate de controle van de aanbodzijde (TV zenders en aanbieders van TV diensten) naar de vraagzijde (TV kijker). Wij als consument kunnen nu eindelijk multimediaal content tot ons nemen op het moment (waar we dan ook zijn) dat wij dat willen.

Wat de boer niet kent

Nu wij als consument de macht hebben gegrepen, resteert de vraag wat wij met die macht gaat doen? Toegang hebben tot al die als maar groeiende hoeveelheid content (niet alleen video!) en die op aanvraag kunnen benaderen is een groot goed, dat zorgvuldig gekoesterd moet worden. Al dit goede kent echter ook een keerzijde, want nu we onze media consumptie kunnen afstellen op onze eigen persoonlijke voorkeur, is het is heel menselijk om uitsluitend naar programma’s te kijken, waarbij we ons goed voelen. Bovendien zijn Internet zoekmachines zodanig ontwikkeld, dat – gebruikmakend van historische gegevens – een kijkersprofiel is samen te stellen, waardoor programma’s worden aanbevolen, die zijn afgestemd op het profiel van de individuele TV kijker.

In deze veranderde cross mediale wereld met TV kijkers, die hun eigen media consumptie kunnen regelen, komt diezelfde kijker vanzelfsprekend steeds minder in aanraking met programma’s met een” ander geluid”. Los van het feit, dat we dan wel een erg eenzijdig en saai media-leventje gaan leiden, ontstaat ook het gevaar dat we steeds meer in een “wat de boer niet kent…” omgeving terecht komen, die sterk bijdraagt aan een verdere polarisatie van onze samenleving.

Overheidstaak

Hier ligt juist een taak weggelegd voor de overheid en het publieke bestel (incl. alle nieuwe interactieve media toepassingen) is bij uitstek het middel dat hierbij ingezet dient te worden. Als daarentegen alle nieuwe media initiatieven worden overgeheveld naar de private sector, dan zet de overheid zichzelf buitenspel en hiermee de mogelijkheid om bovengenoemde ontwikkeling ook maar enigermate te beïnvloeden. Een commercieel ingesteld bedrijfsleven zal daar vanzelfsprekend gretig gebruik van maken. De TV kijker zal op zijn wenken bedient worden en ontvangt uitsluitend content afgestemd op zijn eigen profiel. Of de Nederlandse TV consument hierbij op lange termijn gebaat zal zijn, betwijfel ik ten zeerste.

Sterk crossmediaal

Tevens loopt de overheid het risico, dat haar eigen communicatie beleid volledig afhankelijk wordt van datzelfde bedrijfsleven omdat zij, bij het ontbreken van een objectief non-commercieel alternatief, als enige de sleutel in handen heeft tot de multimediale interactieve huiskamer van de consument (en kiezer). Een sterke cross-mediale publieke omroep, die niet uitsluitend fungeert als leverancier van video- en audio content, is juist in het belang van zowel de Nederlandse TV-kijker als de samenleving in zijn geheel.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

4 Reacties

  johnG

  Het negatieve zin m in het polariserend effect dat dit heeft op de samenleving. Kranten uitgevers (links en rechts) creeeren koppen voor geldelijk gewin. Klinkt een beetje zwaar – maar komt erop neer dat ze dagelijks bladen moeten verkopen. Dus steeds meer opiniërende headlines. Als dat dag-in-dag-uit op je bord wordt gekwakt – tenslotte krijg je dit vanwege je persoonlijke voorkeur steeds weer voorgeschoteld – dan ga je uiteindelijk ook nog voor waar aannemen. Zo werkt de mens nou eenmaal.

  Om die reden moet er een ander geluid (zo objectief mogelijk) te horen zijn.

  Je eigen opmerking “PO verbrast verschrikkelijk veel geld” is m.i. een goed voorbeeld van beinvloeding door derden. Heb je enig idee hoeveel voor wat wordt uitgegeven/verbrast en aan welke activiteit? En dat veel van die activiteiten door kleinere creatieve subcontractors (banen) worden uitgevoerd?


  8 november 2010 om 13:15
  johnG

  Anders – goed stuk in AD – mee eens. Als antwoord op “wat de boer niet kent..”. On Demand trend is idd niet meer te stoppen – dat in combinatie met targeted content/advertising – maw je krijgt datgene voorgeschoteld dat je wilt hebben. In extremis wordt je alleen maar met die content geconfronteerd (de mens is lui, nietwaar?) . Dat impliceert dat de consument alleen maar met zijn eigen reeds bestaande denkbeelden in aanraking komt en minder oog heeft voor wat er om hem heen gebeurt. Gevolg hij/zij keert steeds meer in zichzelf – ergo – polarisatie.

  vwb creatieve industrie – in werkelijkheid wordt veel van het NPO werk gedaan door creatieve derden, nietwaar? Publieke middelen worden aldus aangewend om kleinere creatieven werk toe te spelen. Als dat deels wegvalt vanwege bezuinigingen – heeft dat toch zijn weerslag op de creatieve sector. Net als bijv. de kunsten en de orkesten.


  8 november 2010 om 14:37
  Ulco

  @JohnG,

  Je kunt het ook andersom zien: als de concurrentie voor kranten minder wordt dan hoeven ze minder hard te schreeuwen om boven het maaiveld uit te komen. Maar goed, persoonlijk ben ik de mening van Anders toegedaan, volgens mij gaat geen enkele krant het merken als Nos.nl zijn nieuwsfunctie offline haalt. Sowieso, wie heeft besloten dat internet het domein van kranten is voor nieuwsvoorziening en dat zij daarvoor beschermt dienen te worden? Straks beginnen ze daar nog te klagen dat Nu.nl het zo goed doet…

  Overigens ben ik redelijk op de hoogte van een aantal webprojecten die de NPO in het verleden heeft gelanceerd en van die kosten schrok ik wel. Is in dit geval geen beïnvloeding door derden bij van toepassingen. Werkgelegenheid vind ik ook een beetje een non-argument om eerlijk te zijn. Indirect ben je dus in dienst van de staat, vrijwel hetzelfde als een uitkering en dan verhoogd dat ook nog eens concurrentiekracht op de arbeidsmarkt. Hogere salarissen en een slechtere concurrentiepositie van (commerciële) Nederlandse bedrijven als gevolg, dus outsourcen we alles naar het Oostblok of India.

  Dat hierboven vind ikzelf overigens ook een kansloze redenering maar is puur bedoeld om aan te geven dat je zo alles kunt verdedigen, als je maar diep genoeg graaft…

  Simpel gezegd vind ik gewoon dat het geen kwaad kan de kerntaken van de PO eens opnieuw te evalueren. Dan vind ik vragen als “Wat is de functie van Joop.nl” of “Waarom is Powned.tv een nieuwssite”. Volgens mij zijn dat veel meer “Ego-sites” (ik wil ook een blabla-site).


  8 november 2010 om 20:46
  johnG

  @Ulco – helemaal met je eens dat de kranten niets zouden merken van een nieuws-loze NOS. Dito met je redenering dat nieuws niet het domein van de kranten is. Wat je m.i. nu in Den Haag ziet is een lobby-poging om een mogelijke concurrent uit de arena te verdrijven. Maar dan nog blijft het belangrijk om een onafhankelijke NPO te hebben die nieuws op alle platformen toegankelijk maakt.

  Lijkt me leuk als de NOS zou voorstellen dat voetbal van de publieke buis verdwijnt en alleen op commerciële basis aanschouwd kan worden. Volgens mij nog niet zo lang geleden dat iedereen hunkerde naar Studio Sport’s bord op schoot. Als je ziet hoeveel gemeenten al problemen hebben om de locale voetbalclub niet van financiële middelen te voorzien, en elke keer weer omwille van de kiezers toch weer de beurs trekken, dan wil ik nog wel eens zien wat er gebeurd als er een of meer pol partijen (in)direct voorstellen om voetbal achter de credit-card te zetten.

  Ik denk dat zelfs het blonde orakel uit Venlo dat niet zal durven voor te stellen.


  8 november 2010 om 21:06

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!