Kan KPN aan de vraag naar realtime entertainment voldoen?

27 oktober 2010, 04:34

“Den Haag Gisteren”, 26 oktober. Het Haagse Binnenhof stond weer eens in het middelpunt van de belangstelling en dit keer omdat wij als Nederlanders wederom een nieuw kabinet mogen bejubelen. Terwijl onze volksvertegenwoordigers zich optutten om naar de plenaire vergadering te gaan, werd 2 km verderop door ’s lands grootste telecomprovider, KPN de 3e kwartaal cijfers gepubliceerd. Getuige de koersstijging van dinsdag, ging ook op het Maanplein een ingetogen applaus op, aangezien op het eerste gezicht KPN weer langzaam op weg lijkt naar een positieve omzetgroei.

In een vorig leven als beurslid ben ik vaak genoeg geconfronteerd met koersstijgingen die kort daarna werden gevolgd door een tegengestelde beweging, want tenslotte gaat het niet om de resultaten van het verleden, maar om wat de toekomst te bieden zou kunnen hebben. Als abonnee van Telecompaper was ik in de gelukkige omstandigheid om ettelijke uren na publicatie van de KPN cijfers een diepgaande analyse van de financiële gegevens te ontvangen. Telecompaper concludeert in haar analyse allereerst dat KPN na een periode van erosie weer de weg naar groei lijkt te zijn ingeslagen maar zet hier wel een aantal kanttekeningen bij.

Waar komt die groei vandaan en in hoeverre komt die overeen met de doelstellingen die de huidige nationale schaatssponsor zichzelf heeft gesteld? Hebben de huidige TV spotjes met Sven Kramer werkelijk als doel om de Nederlandse consument ervan te overtuigen om Interactieve TV van KPN te verkiezen boven de diensten van de kabel? Of is dit slechts een uiting van de marketing power van KPN? Met andere woorden, hoe serieus is KPN werkelijk wanneer het gaat om het leveren van media diensten die afgestemd zijn op de wensen en eisen van de consument?

Het is alom bekend dat het management van de Haagse telecommunicatie gigant een positieve ontwikkeling van haar aandelenkoers hoog in het vaandel heeft staan, om zodoende niet hetzelfde lot als bijv. ABN AMRO Bank te moeten ondergaan. In feite staan we dus voor de vraag of de Koninklijke KPN NV in haar zucht naar verdere vergroting van de nettowinst, het belang van haar Nederlandse klanten zal opofferen ten faveure van haar, deels buitenlandse, institutionele aandeelhouders.

Verwijzend naar wederom de analyse van Telecompaper, kan je concluderen dat de omzet- en winstgroei van KPN komt door de buitenlandse activiteiten en door het reduceren van de kosten door het nemen van een aantal maatregelen zoals het schrappen van arbeidsplaatsen, een verbeterde IT en vergroten van de efficiency. De Nederlandse consumenten activiteiten, tonen een teruggang van 1,8% voor het derde kwartaal, waarbij het aantal breedband klanten gelijk bleef op 2,568 miljoen. Daarentegen groeide in het laatste kwartaal het aantal Digitenne- en IPTV klanten met respectievelijk 4.000 en 52.000.

Vanuit het “kabelkamp” hebben we de laatste maanden van zowel Ziggo als UPC kunnen horen dat het aantal kabel-internet abonnees een aanzienlijk hogere kwartaal-op-kwartaal groei laat zien dan bij KPN. Simpelweg kan je hiermee stellen dat de consument overduidelijk zijn voorkeur uitspreekt voor de breedband-aanbieding van de kabel.

Onder verwijzing naar het MF artikel “Zonder internet straks geen TV meer” waaruit blijkt dat nieuwe TV diensten in de nabije toekomst vrijwel uitsluitend via Internet toegankelijk zullen zijn, wordt het dan ook noodzaak voor KPN om met gezwinde spoed inspelen op de “real time entertainment” wensen van de Nederlandse consument. En daarmee komt het management van KPN dan ook duidelijk voor het “Blok” te staan. Ofwel er worden eindelijk grote bedragen vrijgemaakt voor een versnelde uitrol van glasvezelverbindingen en daaraan gekoppelde media diensten, hetgeen in eerste instantie ten koste gaat van de bottom-line en leidt tot minder “happy” aandeelhouders. Ofwel KPN gaat voort met de huidige kostenbeperkende maatregelen ter “pleasing” van de aandeelhouders, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een fors verlies aan marktaandeel in het consumenten segment. Een hels dilemma, lijkt me voor de nieuwe CEO van KPN.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

2 Reacties

  venturo

  Of… KPN maakt zich los van de deels achterhaalde ’triple play’ gedachte en ontwikkeld diensten welke ook op derden netwerken kunnen worden geleverd. Je hoeft niet perse (breedband) netwerken te bezitten om er diensten op te kunnen leveren. Daarnaast is er een belangrijke verplaatsing gaande in het distributie model voor entertainment. Content management zal steeds minder aan de ‘achterkant’ (distributie) plaats vinden, de ‘voorkant’ (devices en hubjes) wordt immers steeds slimmer. Symbiose is mijns inziens aan de orde.


  27 oktober 2010 om 05:04
  Pim Bilderbeek

  Distributiekanalen zijn op zoek naar exclusieve content om te kunnen concurreren met ander distributiekanalen. Content eigenaars willen hun content op zoveel mogelijke manieren kunnen verkopen (lees: over meerdere distributiekanalen in meerdere vormen). Dat wringt. Apple heeft content aan een device weten te koppelen, waarbij het device het distributiekanaal is, en het netwerk buiten spel gezet is. Het probleem voor KPN met glasvezel is dat er geen exclusieve content en model ala Apple iPad voorhanden is om glasvezel tot succes te maken en andere infrastructuren te beconcurreren . Dat glasvezel veel bandbreedte levert dat boeit niet genoeg.


  27 oktober 2010 om 07:10

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!