De perfecte e-commerce afdeling #2

21 juni 2010, 07:23

In mijn vorige post (de perfecte e-commerce afdeling) ging ik in op de samenstelling van het perfecte e-commerce team. De reacties hierop hebben inspiratie gegeven voor een tweede deel. In dit deel ga ik niet in op de samenstelling van het team, maar meer over de plek in de organisatie en de randvoorwaarden die nodig zijn om e-commerce te laten slagen in een grote organisatie. Laten we eerlijk zijn, de grotere bedrijven van Nederland lopen zelden voorop in e-commerce ontwikkelingen.

Bedrijven met een stevige basis in de traditionele kanalen zijn vaak niet de eersten om een nieuwe markt open te breken. Willen ze vervolgens succesvol zijn dan moet er wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden.

Marktdenken

Allereerst moet er natuurlijk een duidelijk beeld zijn van de online markt. Welk gedeelte van de markt speelt zich online af, in hoeverre groeit dit nog, hoe groot is de concurrentie? In een ontwikkelde markt als telecom of reizen is de instapdrempel hoog. Kwalitatief goede websites investeren veel geld (zowel online als offline) om verkeer te genereren. Daarnaast is er bij deze markten weinig autonome groei, met andere woorden, de groei van de één is de krimp van de ander.

De status van de markt heeft veel invloed op de samenstelling van het team. In een markt met sterke groei is het met name belangrijk om snel te starten en maximaal van de marktgroei te profiteren. In een meer verzadigde markt is kwaliteit essentieel, doordat de concurrentie al vergevorderd is zijn misstappen duur.

Merkdenken

Het hebben van een bekend en sterk merk vertaald zich in autonoom verkeer (bezoekers die je website bezoeken zonder dat je daar direct voor betaald) en zoekopdrachten en inbound links.Deze bezoekers zijn over het algemeen het makkelijkst om te converteren naar klanten en daar ligt het eerste succes voor de e-commerce afdeling.

Is er geen sterk merk en weinig autonoom verkeer? Ook dan is de instapdrempel hoog. Er zal eerst een bezoekersstroom op gang gebracht moeten worden en dat kost tijd en geld. Ook hier geld weer dat dit van invloed is op de samenstelling van de afdeling, waar in het eerste geval de focus zal liggen op het managen van conversie, daar ligt hij in het tweede geval op het genereren van verkeer.

Vertrouwen

Het online kanaal is per definitie een kanaal van aanpassen, meten en testen. Door continu kleine aanpassingen door te voeren en continu te verbeteren bouw je een voordeel op dat voor concurrenten moeilijk te volgen is. Echter, aanpassen en meten kost tijd en geld. Dit betekent dat niet altijd iedere euro zal renderen en niet iedere wijziging op de website succesvol is. Een e-commerce afdeling zonder budget en die bij iedere wijziging een akkoord moet vragen is als een tijger zonder tanden. Aangezien alles op internet zichtbaar is heeft iedereen er een mening over. Het management zal er toch vertrouwen in moeten hebben dat de e-commerce afdeling doet wat ze moet doen, sturen op de hoofdlijnen en de details overlaten aan de mensen in het team. Alleen als die zelf de kans krijgen om te leren, verbeteren en fouten te maken wordt het echt succesvol.

Tijd en budget

Bij het opzetten van een e-commerce afdeling zijn tijd en budget omgekeerd evenredig. Als er snel meters gemaakt moeten worden dan moet er ook geïnvesteerd worden. In gekwalificeerde mensen bijvoorbeeld, met ervaring in het runnen van een e-commerce kanaal. Maar voor website en communicatie geld dat je initieel snelheid kunt kopen. Het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk in de zoekmachines, het optimaliseren voor de organische resultaten kost tijd en is zeker niet gratis, maar de eerste plaats in adwords kan dezelfde dag behaald worden, als er maar geïnvesteerd wordt.

Ondanks dat is het naar mijn mening noodzakelijk dat een e-commerce afdeling de tijd krijgt om zichzelf te ontwikkelen en te leren. Naar mijn mening kost het minimaal een jaar voordat iedereen echt weet hoe het e-commerce spel gespeeld moet worden. In een jaar krijgt de afdeling voldoende tijd om te leren en te optimaliseren én de seizoensinvloeden onder de knie te krijgen die samenhangen met het product. In dit eerste jaar geld ook weer dat niet alles direct rendabel kan zijn, daarom moet er budget vrijgemaakt worden voor het testen van communicatie.

Samenvattend denk ik dat het slagen van e-commerce binnen grote organisaties afhankelijk is van de volgende zaken:

 • een organisatie die afgestemd is op de marktsituatie
 • een organisatie die is afgestemd op het merk
 • beschikbaarheid van voldoende vertrouwen
 • beschikbaarheid van tijd en budget, afgestemd op doelstelling en bovenstaande punten

Kortom, het komt erop neer dat een e-commerce afdeling de ruimte moet krijgen om te ondernemen en beslissingen te nemen. Overigens denk ik dat hier een zeer grote rol is weggelegd voor de manager van de e-commerce afdeling. Dit is toch degene die binnen de organisatie het beleid moet uitdragen én vertrouwen moet genereren. Heb je aanvullingen op bovenstaande? Wederom is je reactie zeer welkom!

Peter van der Schaar
Directeur/Eigenaar bij Marketing Makers & Basedriver bij Basedriver

Ik ben oprichter en marketing opperhoofd bij Basedriver: een online platform waarmee we de verbinding leggen tussen campagnes, content en data. Met Basedriver heeft jouw marketing team: - Altijd actuele en accurate marketingdata - Zelf de mogelijkheid om campagnes te verzenden - Minder tijd nodig voor campagne management - Meer relevante en persoonlijke communicatie Hierdoor hebben marketeers de mogelijkheid om onafhankelijk te werken van andere (IT) afdelingen, creëeren ze persoonlijke campagnes en verstuuren ze die naar de juiste ontvangers. Database marketeers die met Basedriver werken hoeven zich niet meer druk te maken over handmatige lijstjes. data wordt automatisch toegevoegd en gecontroleerd. Je houdt dus meer tijd over voor analyse. Door de uniforme werkwijze van het marketing team met Basedriver zijn marketeers sneller ingewerkt en behalen meer resultaten behalen, tegen lagere kosten.

Categorie
Tags

3 Reacties

  Robert Theune

  In mijn optiek zijn dit de belangrijkste zaken:

  Extern: De juiste propositie voor de klant. Wat heb ik te bieden met het nieuwe online kanaal, wat is het voordeel voor de klant en hoe kan ik mij onderscheiden ten opzichte van de de concurrentie?

  Intern: Commitment van het hoger management. Bij grote traditionele bedrijven draait het bedrijfsproces om het bestaande kanaal. Het nieuwe online kanaal heeft alleen kans van slagen als de gehele organisatie zich inzet voor e-commerce.

  Bij jouw vorige post mis ik trouwens de E-mail/CRM Marketeer. Verder zou ik zoekmachine optimalisatie uitbesteden en SEA als taak geven aan de Contentmanager, dat gaat immers om tekst adverenties die goed moeten aansluiten op landingpages. De Business analist zou ik willen veranderen in een Webanalyst /online marktonderzoeker, iemand die zich puur bezighoudt met het ‘wat’ en ‘waarom’ van de site. Er zit vast al ergens anders in de organisatie een Business analist die het online kanaal kan meenemen.

  Groeten,

  Robert Theune


  21 juni 2010 om 14:10
  Rogier Verkoren

  Voor de plaats van een ecommerce afdeling in een organisatie is het in mijn ogen onontbeerlijk om een heldere beslissing te nemen van bovenaf. Hoe is de verhouding met marketing / product mgt / IT, waar ligt mandaat om te bepalen wat er online gebeurt? Met name in ge-evolueerde bedrijven is er het risico op poldermodellen, en kan het nuttig zijn dit opnieuw van een afstandje te bekijken.

  Ownership zou altijd moeten liggen bij de mensen of afdeling met expertise, maar in de praktijk komt het toch vaak voor dat vakgebieden overlappen en iedereen er wel wat van vindt… Hoe vorm je dit om tot een slagvaardige, lean and mean afdeling, juist in een groot bedrijf?


  22 juni 2010 om 08:13
  Marcel Vermeulen

  Moet je alles zelf doen om succesvol te zijn? Mijn inziens.. Do what you do best and outsource the rest!.

  Goede KPI’s, strakke SLA en de juiste mensen die de controlevraag durven te stellen… kan je met minder budget ook snel resultaat boeken en in een kortere tijd.

  En outsourcen gaat echt niet alleen over de logistiek…


  28 juni 2010 om 13:02

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!