Economisch weerbericht (89): Knap warm zomertje

18 juni 2010, 07:13

Volgende week dinsdag kan zo maar het begin zijn van een knap warm zomertje. 22 juni 2010 telt namelijk ten minste twee historische momenten. In Nederland komt op die datum het CPB met zijn langetermijnstudie “The Netherlands of 2040”. Het eerste exemplaar daarvan zal worden aangeboden aan onze toekomstige Koning der Nederlanden. In de NL2040-studie staat de vraag centraal hoe Nederland dan zijn geld verdient en welk beleid daarvoor nodig is. In deze tijd van kabinets(in)formatie is dat een belangwekkend thema, te meer omdat transformatief langetermijndenken geboden is.

Zoals wij hier al enige tijd weten en melden, houdt dat vele malen meer in dan een sommetje van 29 miljard ombuigen. Deze week werd immers bekend, dat de Nederlandse staatsschuld over 5 jaar is opgelopen tot 512 miljard euro. Dat is driekwart van ons BBP en het gaat met jaarlijkse stappen van ruim 20 miljard euro. Elke Nederlander torst in 2015 daarmee 32.000 euro van de staatsschuld. In een 1-2tje met deze staatsschuldberekening van het CPB bereidde de OESO kabinets(in)formaterend Nederland er op voor, dat er al in 2011 drastisch beleid zal moeten worden hervormd inzake pensioenen, de huizenmarkt en de zorg.

Hoe we deze twee toch weer wat extra ongemakkelijke berichten moeten duiden, verwoordde de nieuwe Britse premier David Cameron vorige maand tamelijk kernachtig. De bezuinigingen “will affect our whole way of life”. Niet dat ik Groot-Brittannië nu direct met Nederland wil vergelijken, maar de 156 miljard pond waar het daar ineens na de val van Labour tot ieders ontsteltenis om gaat, leidde tot de onmiddellijke opstelling en doorrekening van een “Emergency Budget”, dat komende dinsdag zal worden gepresenteerd. Dat wordt historisch moment nummer 2 op 22 juni 2010.

Het nationale NL2040-evenement gaat misschien nog enigszins badinerend over arbeid, globalisering, steden(netwerken) en kennis – het Britse “Emergency Budget” zou wel eens een siddering door Europa en de wereld kunnen sturen. De Fransen klimmen momenteel al in de gordijnen, omdat ze tot hun 62ste zullen moeten gaan werken, de banken gaan aan de leiband, Europa krijgt een economische “regering” en Spanje lijkt Griekenland achterna te gaan. Tellen we dit alles plus het bovenstaande samen op, dan voorspel ik u: het wordt waarschijnlijk nog een knap warm zomertje.

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

15 Reacties

  Arnoud Rademaker

  Jaap, een dubbele dip op de huizenmarkt lijkt me onontkoombaar omdat de stimulerende maatregelen om de huizenmarkt weer op te peppen op vroeg of laat weer afgebouwd moet worden. Zelfs in Amerika. Ook daar ontkomt men er niet aan om het begrotingstekort aan te pakken, wat direct gevolgen zal hebben voor de koopkracht van de gemiddelde Amerikaan.

  Het signaal vanuit China om de munt meer te laten fluctueren ten opzichte van de dollar kon wel eens samenvallen met het gedoogbeleid van de regering ten aanzien van het nieuwe Chinese stakingswapen. Wat is het geval? China is in mijn optiek op weg om een nieuwe fase in te gaan, namelijk die van selfsupporting. Hogere lonen genereren een hogere afzetmarkt op het eigen (regionale) grondgebied. Ondertussen heeft men op internationaal niveau al het nodige voorwerk gedaan om de aanvoer van de benodigde grondstoffen veilig te stellen. Wereldwijd lijkt het signaal van een oplopende goudprijs een voorbode te zijn van een nieuwe wereldmunt. Ook daar hebben we het hier al eens eerder over gehad. We vallen in herhaling 🙂


  21 juni 2010 om 13:50
  Arnoud Rademaker

  Jaap, nog eens wat. Wat vind jij? Is er een parallel te trekken tussen de prestaties van de economieën in het Westen en de prestaties van voetbalteams uit het Westen? Hoe is het mogelijk dat een land als Nieuw Zeeland, met slechts 25 BETAALDE PROFS, kan gelijk spelen tegen Italië?


  21 juni 2010 om 14:22
  JaapBloem

  @Arnoud:

  1. Niet betalen is kennelijk een incentive. Ook erg TweePuntNul trouwens en wordt door de crisis nog populairder 😉

  2. Voetbal als spelletje is voor de moderne mens niet meer moeilijk genoeg.

  3. Conditie en common sense, oftewel “mens sana in corpore sano” is genoeg, dat wisten de Romeinen al. En de Grieken. En de Feniciërs. En de Egyptenaren. En de Chinezen.

  Dit had van mij inderdaad duizend malen breder mogen worden uitgemeten in de pers dan een knuffelrondje PaarsPlus.


  22 juni 2010 om 06:01
  Arnoud Rademaker

  Één op de zes Europeanen heeft voortdurend moeite om de gewone huishoudelijke rekeningen te betalen, zo is te lezen op nu.nl. Twintig procent van de Europanen heeft moeite met het afbetalen van de rekeningen en het afbetalen van de kredieten.

  Doordat vele Europanen zich zorgen maken over hun financiële situatie, waarbij ze ervan uitgaan dat het over de afgelopen periode eerder moeilijker is geworden om rond te komen dan dat men vindt dat de financiële situatie is verbeterd, lijkt een tweede dip voor de hand te liggen omdat het consumentenvertrouwen afbrokkelt en daarmee vermoedelijk ook de consumentenbestedingen verder zullen dalen.

  Zoals we hier in deze rubriek wel vaker hebben vastgesteld, zullen we door de hele zure appel heen moeten bijten. Het is niet anders. Het kan in mijn optiek pas weer goed komen met de economie als we in staat zijn om de schulden af te bouwen en in staat zijn om voldoende te sparen voor duurzame consumentengoederen. Omdat we te lang op krediet hebben geleefd zal de economie niet zo snel herstellen. Hoe langer iets de tijd heeft gekregen om scheef te groeien, hoe langer het duurt om weer in evenwicht te komen.

  Door de recente ontwikkelingen en het vooruitzicht dat veel landen hun begrotingstekort zullen moeten aanpakken, zal het voor veel Europanen moeilijk worden om het lijf gezond te houden. Vet eten, zoals chips, is vaak goedkoper dan fruit. Het zal een nog grotere opgave worden (voor de werkende ‘armen’) om nog een beetje optimistisch te blijven of de geest in een blakende gezondheidstoestand te houden. Ik vermoed dat het psychisch welbevinden, bijvoorbeeld als gevolg van slapeloosheid, als eerste zal lijden onder de financiële zorgen en voor de meesten pas daarna het lichaam.

  Degenen die nog wel ruimte hebben om hun financiële situatie onder de loep te nemen en speelruimte hebben om te consuminderen kunnen ervoor kiezen om niet af te wachten totdat het lot hen treft, maar kunnen ook een bewuste keuze maken en een begin maken met het aflossen van kredieten of meer te gaan sparen. Hiermee neem je het heft in handen, wat de psychische gesteldheid in de meeste mensen die zich in een normale situatie bevinden goed zal doen. Het wordt natuurlijk een heel ander verhaal voor degenen die werkloos worden of het huis onverhoopt verkocht moet worden als gevolg van een scheiding!

  Zie: http://www.nu.nl/economie/2275417/meer-mensen-hebben-moeite-rond-komen.html


  22 juni 2010 om 12:25

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!