Economisch weerbericht (81): Voedsel nekt gezondheid

30 april 2010, 07:49

De zomerbarbecue wordt misschien wel onbetaalbaar. De Partij voor de Dieren wil een heuse vleestaks. Geniet er deze zomer nog maar van. Met links aan de macht zou de minister van LNV wel eens een PvdD’er kunnen worden. Een frisse wind lijkt noodzakelijker dan ooit. Steeds vaker komt aan het licht, dat LNV op gespannen voet staat met VWS, immers “der Mensch ist was er ist”: een voedselkwaliteit die te wensen overlaat, schaadt direct de volksgezondheid. Recent werd duidelijk, dat er op twee fronten problemen zijn: ten aanzien van de bestrijding van resistente bacteriën en ten aanzien van de bestrijding van Q-koorts.

Resistente bacteriën

Onlangs zei professor Degener in ZEMBLA dat de overheid al jaren op de hoogte is van de gevaren voor de volksgezondheid door buitensporig antibioticagebruik in de veeteelt: “Er zijn meerdere rapporten en adviezen gekomen van de Gezondheidsraad. Het stapelt zich op. We worden er langzamerhand moe van.

Q-Koorts

In december vorig jaar zei deze zelfde hoogleraar medische microbiologie en adviseur van de Gezondheidsraad het ontoelaatbaar te vinden dat de besmettingsbronnen niet onmiddellijk door het ministerie van Landbouw zijn bekendgemaakt en uitgeschakeld.

Blijkbaar zit er een groot spanningsveld tussen economische belangen en het gezondheidsbelang. Zou het niet gezond zijn om eens een nieuw type bestuurders te mogen begroeten? Als we de vleestaks op de koop toe nemen, staan we misschien aan minder gezondheidsrisico’s bloot, omdat de inkomsten besteed kunnen worden aan duurzame maatregelen op het gebied van landbouw, visserij en bosbouw. Zowel de landbouw als de vissector zullen moeten inspelen op de veranderingen die gaande zijn. Schaalvergroting en kapitaalintensivering houden een keer op. Volgens mijn stellige overtuiging zullen de kosten verhoudingsgewijs sneller toenemen dan de opbrengsten, vanwege gezondheidsrisico’s en omdat de vis opraakt. We lopen nu al het risico dat een varkensflat eerder een fokparadijs is voor resistente bacteriën dan een productiehal van een lekkere karbonade.

Innovatieve ontwikkelingen

Volgens mij moeten we toe naar de grootschalige ontwikkeling van kleine, creatieve en innovatieve projecten, in plaats van de intensieve veehouderij nog verder uit te bouwen. Het is de moeite waard om te onderzoeken of innovatieve ontwikkelingen een bron van inkomsten kunnen zijn voor een reeks kleine gespecialiseerde regionale bedrijven. Bijvoorbeeld: waarom kunnen we tussen de windmolens op zee geen visbassins bouwen? Of zet ze binnendijks neer met speciaal gezuiverd zeewater waarin de dieren optimaal kunnen gedijen. Andere bedrijven kunnen vistelers voorzien van speciaal ontwikkeld voer. De landbouwhogeschool Wageningen kan hier prima een rol in spelen.

Onze bossen, maar ook de kustgebieden bieden voldoende ruimte voor de duurzame productie van konijnen- en hazenvlees. Het bijvoederen van konijnen en hazen kan samengaan met het landschapsbeheer. Speciaal ontwikkelde vangtechnieken kunnen voor een wereldprimeur zorgen. Wat dacht u ervan als uw gemeente tegen gereduceerde prijzen stukken landbouwgrond uitgeeft, bestemd voor educatieve doeleinden. Kinderen van de basisschool of het voortgezet onderwijs kunnen in praktijklessen met hun handen aan de slag? Ze nemen hun eigen groenten mee naar huis of leveren die af bij de duurzame veeteler om de hoek. Waarom slaan overheid, onderwijs en de financiële sector niet de handen ineenslaan om op dit soort manieren de vlees- en visindustrie te vernieuwen? Het concept kan uitgroeien tot een prachtig exportproduct. Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel, terwijl de productie achterblijft. Landbouwfamiliebedrijven zijn wereldwijd nog steeds een grote bron van werkgelegenheid.

Op 9 juni gaan we weer naar de stembus. Inzake voedselkwaliteit zouden de belangen van LNV en VWS parallel moeten lopen. Het lijkt er echter op dat economisch gewin onze gezondheid in de houdgreep heeft. Volgens het CBS heeft Nederland in 2008 voor 63 miljard aan landbouwproducten geëxporteerd. De financiële belangen zijn groot. Kiest u voor het huidige landbouwbeleid, waarbij de economische belangen op korte termijn belangrijker lijken te zijn dan de belangen voor uw gezondheid op de lange termijn? Of kiest u voor uw gezondheid en accepteert u dat het vlees dan mogelijk duurder wordt?

Op 9 juni kunt u uw stem laten horen!

Arnoud Rademaker
Eerst Verantwoordelijk Begeleider bij Algmeen - Gezondheidszorg -

Arnoud Rademaker, auteur van het boek ‘Beleggen, volgens de principes van de beurscyclus, heeft grote belangstelling voor het menselijk (beleggers)gedrag. Met behulp van eenvoudige psychologische inzichten reflecteert hij ons gedrag op actuele economische ontwikkelingen. Hij is geïnteresseerd in economische- en beurscycli. De geschiedenis leert ons dat politici, toezichthouders, ‘het bedrijfsleven’ en consumenten zich continue laten verrassen door economische schokken. ‘Ken de geschiedenis, ken jezelf’. Hij weet als geen ander dat iedereen vanuit zijn eigen perceptie kijkt naar economische gebeurtenissen en dat hij daarmee ook zijn standpunten zijn inkleurt.

Categorie
Tags

5 Reacties

  Arnoud Rademaker

  Beste Andre,

  Bedankt voor je bijdrage.

  Scharrelvlees heeft volgens http://www.rinescocatering.nl/paginas/pluspunt.html een aantal groot aantal voordelen. Deze zijn:

  • Het voer bestaat uitsluitend uit plantaardige grondstoffen.

  (toevoeging van beendermeel is uit den boze)

  • Aan het voer worden geen antibotica toegevoegd.

  • Aan het voer worden geen hormonen en/of groeibevorderaars toegevoegd.

  • Scharreldieren hebben onbeperkt drinkwater tot hun beschikking.

  • De scharreldieren zijn in groepen gehuisvest.

  • De scharreldieren hebben voldoende ruimte.

  • De scharreldieren hebben altijd de mogelijkheid om buiten te lopen.

  • In de stal is voldoende daglicht, zodat de dieren een natuurlijk dag en nachtritme hebben.

  • De scharreldieren hebben binnen een dichte vloer(geen roosters) met daarop vers stro.

  • De jonge dieren zogen geruime tijd bij de moeder, hierdoor groeien ze op als sterke en gezonde scharreldieren.

  • Er mogen geen lichaamsdelen worden verwijderd(bijv. staartjes knippen).

  • Er wordt met respect omgegaan met de dieren, ook tijdens transport.

  • Scharrelvlees heeft een duidelijk herkenbaar keurmerk.

  • Scharrelvlees wordt door een onafhankelijke instantie gecontroleerd vanaf de geboorte tot bij de slager in de winkel.

  Meer informatie: http://www.scharrelvlees.net/


  2 mei 2010 om 15:52
  JaapBloem

  Arnoud, het ging eerst eens over salmonella maar waar zijn we nu? Ik overweeg echt om hier ter plekke een stralingsontsmetter achter de deur te zetten. Dat ene dametje van 85 jaar, dat nu hier het loodje legt vanwege dat gare virus. Het is het topje van de ijsberg. Net als met climate change: dit gebeurt gewoon, en opeens is het glijbaantje. Niet gezien? Sorry, uitgegleden. Was ook ineens zoo glad op dat ijsbergje 😉


  24 september 2010 om 18:02
  Arnoud Rademaker

  Jaap, veel uitglijders kunnen we ons niet meer veroorloven. We gaan ervan uit dat gif ons zal redden. We zijn al eerder uitgegleden met bestrijdingsmiddelen. Antibiotica is in wezen een bestrijdingsmiddel. We kunnen de gevolgen van nieuwe potentiële gevaren zoals de oprukkende snuitkevers, eikenprocessierupsen, resistente bacteriën nog niet goed overzien en denken dat we deze te kunnen bestrijden met gif.

  We bevinden ons op een glijdende schaal. De industrie zit er boven op. Er wordt veel verdiend in de farmaceutische industrie. Het biedt ons werkgelegenheid en misschien wel een korte termijn schijnveiligheid. Wat stelt per slot van rekening een periode van ongeveer 90 jaar antibioticagebruik voor ten opzichte van een paar duizend jaar wereldgeschiedenis? Daar maalt geen bacterie om.

  Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de snuitkever. Hij heeft hier geen natuurlijke vijand en plant zich heerlijk voort. Met alle gevolgen van dien. De bestrijding van de eikenprocessierups loopt ook al op niets uit. behalve als zij jouw voordeur bereiken, maar dat terzijde.

  Overschat de mensheid zichzelf? Is het een drogreden om te veronderstellen dat we met onze handen in het haar zitten, tevergeefs moeite doen om het ongewenste resultaat uit te bannen als gevolg van het feit dat we niet de economische wil hebben om een gezonde oplossing voor de lange termijn te vinden omdat we alleen maar in staat zijn om in economische termen denken?

  Ik denk dat hier het probleem zit. Het verdienen van geld staat centraal. Geld is een middel dat uitsluitende mensen een doel dient. Geld brengt inmiddels alles uit balans omdat geld geen rekening houdt met natuurwetten. Er wordt veel geld verdiend ten koste van de natuur. De import van de snuitkever is een gevolg van de verdiensten van transportsector. Het ontstaan van resistente bacteriën is een gevolg van het maximaliseren van de opbrengsten per kilo kip. De gevolgen van overstromingen, waardoor er veel landbouwgewassen verzuipen, is in een niet te onderschatten aantal situaties te wijten aan menselijk ingrijpen. Overigens wordt er vooral ingegrepen als er geld verdiend kan worden.

  De natuur kent geen geld. Zij houdt alleen maar rekening met de geldigheid van haar eigen overlevingskansen. Daar kan geen mensengeld tegenop! De natuur zal het uiteindelijk winnen van de mensheid. Er zal weer een natuurlijk evenwicht ontstaan. Hoewel uiteindelijk niemand hierop zit te wachten zou dit proces wel eens hilarisch genoeg een positieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid van de pensioenfondsen.

  Nog een paar economische weerberichten en dan ga ik met mijn welverdiende internetpensioen. Geen bacterie, snuitkever, processierups die daar om maalt. Zij zoeken hun eigen weg!


  25 september 2010 om 15:11

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!