Economisch weerbericht (70): Neelie rulez!

12 februari 2010, 11:35

Je zou bijna denken dat het bericht “EC keurt recordaantal glasvezelsubsidies goed” aantoont hoe sluw Neelie Kroes opereert, die haar nieuwe Digitale Agenda-post als “zo mogelijk nog creatiever” beschouwt dan Concurrentie. Afgelopen woensdag ging de nieuwe Europese Commissie van start na de europarlementaire stemming van dinsdag en kon mevrouw Kroes het recordaantal glasvezelsubsidies bijschrijven op haar Digitale Agenda. Van wie had ze dat recordaantal gekregen? Juist, van Concurrentie. Het lijkt wel rugby: afgeven, doordraven, opvangen, scoren. Strakke creatieve actie van de voormalige de-factopresident van Europa.

In haar openbare sollicitatiegesprek van januari zei Kroes onder meer de positieve impact van ICT op gezondheidszorg, cultuur, handel, economie en energie te willen versnellen. Dat is dan om te beginnen niet gelukt met de Europese Commissie-website. Daar staat de vorige ploeg eurocommissarissen nog doodleuk te pronk, met Neelie op Concurrentie en in het goede gezelschap van Mick Jagger (zie foto linksonder).

De keus voor Kroes op Digitale Agenda is niet onomstreden. Haar optreden voor het Europese parlement in januari werd achteraf als te algemeen gekwalificeerd. Ook zou mevrouw Kroes meer hebben met de industrie dan met de Europeanen zelf, getuige klachten over wat wel “Romingate” wordt genoemd. Uit haar geloofsbrieven (pdf) die Neelie eind december aan het europarlement aanbood, spreekt echter juist een voorbeeldige aandacht voor balans:

“My priority is to develop and implement a European Digital Agenda that contributes to the achievement of the EU 2020 vision and which has consumers and citizens at its core. I intend to develop the European Digital Agenda in close cooperation with the European Parliament and the Council as well as with my Commission colleagues. My initial priorities are: (i) building the high speed networks of the future; (ii) making the online single market a reality; (iii) ensuring that all citizens participate in the information society; and (iv) generating more, better targeted support for ICT research and innovation. Both citizens and industry have a role to play in driving innovation, whether big or small, incumbent or challenger, blue-chip or start-up.”

Papier is geduldig en dat werkt in twee richtingen: goede presentatie enerzijds, controlemiddel anderzijds. Ik geef mevrouw Kroes graag het voordeel van elke twijfel en feliciteer haar met het recordaantal glasvezelsubsidies van deze week.

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

8 Reacties

  JaapBloem

  “is gekomen” ZORRIE “zal komen”: de top in kwestie is in mei


  12 februari 2010 om 12:41
  Arnoud Rademaker

  We zijn ook meer dan twee keer zo rijk geworden sinds de Eerste Wereldoorlog. Deze rijkdom heeft ons niet aangezet tot risicomijdend gedrag. Integendeel, totdat de kredietcrisis in alle hevigheid losbarstte, waren we speculatiever dan ooit. Logisch dat extreme gebeurtenissen op de loer liggen. We hebben de sterkste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog aan onze broek hangen. Geldt voor de volgende recessie: ‘Zwarte zwaan kleef aan’?

  Of, kunnen we ons gedrag bijtijds bijstellen en er met elkaar voor zorgen dat de volgende recessie milder van aard zijn? Een gelijkmatiger verdeling van de rijkdom, het vaker eten van een boterham met tevredenheid, het instellen van een schuldplafond (en deze jaarlijks afbouwen – bijvoorbeeld op het gebied van hypotheken en kredietverlening -), kan er toe bijdragen dat de volgende recessie beter hanteerbaar wordt. Voorkomen kun je hem toch niet! Ook al willen we dat nog zo graag.

  Als economen, geschiedkundigen, beleidsmakers, gedragstherapeuten en een paar nuchtere Hollanders die geboren zijn met een portie boerenverstand, nu eens samen een plan van aanpak opstellen? In plaats van te bedenken hoe snel we rijk kunnen worden, kunnen we beter denken aan een periode van duurzame groei.


  13 februari 2010 om 11:22
  JaapBloem

  Wat zei ik in mijn eerste commentaar, afgelopen vrijdag om 14:38? Cees Maas dus ook:

  “Een crisissituatie als die in Griekenland is alleen aan te pakken als de EU-lidstaten naast een muntunie ook een politieke unie vormen. Voormalig thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën Cees Maas betoogde dat zondag in het tv-programma Buitenhof. ”Anders houd je dit soort problemen”, aldus Maas, in de jaren ’90 een van de architecten van de euro.”


  15 februari 2010 om 07:18
  Arnoud Rademaker

  Het besef om te komen tot een politieke unie begint in bredere lagen steun te krijgen, zo blijkt uit je reactie. Goed om te lezen. Ik vermoed dat het nog wel enige tijd zal duren voordat er sprake is van een politieke unie. Europa is een bonte verzameling van landen met verschillende culturen. In de vorige eeuw sloegen we elkaar meerdere keren de hersenen in. Overigens ging het toen al beter dan enkele eeuwen daarvoor. Ik denk dat er sprake is van een groeistuip. We zullen vast lering trekken uit de geschiedenis. We zullen wel moeten. Anders worden we gemangeld door Azië en Amerika. Laten we beginnen met een proces van zelfbewustzijn. Bijvoorbeeld door landen uitsluitend via de ECB leningen te verstrekken in plaats van ons te laten helpen door Goldman Sachs.

  Griekenlans – Goldman Sachs

  http://www.welingelichtekringen.nl/goldman-sachs-hielp-griekenland-creatief-boekhouden.html


  15 februari 2010 om 09:59

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!