Economisch weerbericht (55): Data wordt de nieuwe olie

30 oktober 2009, 09:55

{title}Het lijkt nogal een opgaaf: olie vervangen door data. Om snel uit de huidige crisis – of liever de crises van de 21ste eeuw – te komen is duurzaam zijn de weg. Minder CO2 uitstoten staat boven aan de agenda, maar duurzaamheid nastreven door zoveel mogelijk op een slimme manier digitaal te doen, is een andere veelbelovende route. Beide moeten tegelijk bewandeld worden.

Virtualisering

We zullen zeker niet van vandaag op morgen zonder fossiele brandstof kunnen, maar de Virtualisering van de Wereld bewerkstelligen via enerzijds simulatie en digitale fabrieken, en anderzijds digitale nano-, bio-, informatie- en cognitietechnologie, kortweg NBIC, scheelt niet alleen veel CO2-uitstoot, maar draagt tevens direct bij aan de doelstelling om de economie en de ecologie uit het roetzwarte industriële tijdperk te tillen naar een schonere toekomst, waarin de mens de ontwikkeling van zichzelf en zijn omgeving in eigen hand neemt. Dat is geen neo-humanistische science fiction maar praktische realiteit.

Sinds de industriële revolutie hebben we een steeds groter beroep gedaan op grondstoffen: fossiele brandstof voorop, want om producten te kunnen maken moeten fabrieken draaien en schoorstenen roken. Hetzelfde geldt voor auto’s, treinen en vliegtuigen alles moet worden vervoerd. Uiteindelijk raakten grondstoffen uitgeput, vervuilde onze leefomgeving en steeg de temperatuur op aarde zodanig dat natuurrampen nu onafwendbaar lijken.

RechargeIT

De grootste en veelbelovende uitdaging in dit verband is behalve de terugdringing van de problematiek ook de aanval kiezen door versneld en doelbewust van data de nieuwe olie te maken. Daar zijn we al hard mee op weg. Voor goedkope olie in de plaats komt een immense massa aan goedkope en vaak gratis data. Net als olie moeten die data geraffineerd: gefilterd en verwerkt. Maar data is geen brandstof, dus houdt de vergelijking hier niet op? Als we het goed aanpakken niet. Elektrische auto’s zijn een mooi voorbeeld, zoals het RechargeIT-project van Google:

“RechargeIT is an effort within Google.org that aims to reduce CO2 emissions, cut oil use, and stabilize the electrical grid by accelerating the adoption of plug-in electric vehicles. We have a demonstration fleet of plug-ins and make publicly available the statistics on the performance of those cars. Our vision is that one day millions of cars will be plugging into a greener grid.

• Almost every large automaker is putting out a plug-in in the next 2 – 4 years

• Recently-passed federal stimulus legislation contains $2 billion for plug-ins

• The stimulus bill also includes a U.S. tax credit of up to $7,500 per vehicle intended to spark the sale of up to 1.5 million plug-ins

We’ve had our RechargeIT plug-ins on the road for over two years, collecting data in our free car-share program. In our controlled Driving Experiment, Google plug-ins achieved 93+ MPG.”

Bron: www.google.org/recharge/

RechargeIT is een zogeheten “smart metering”-project. Smart metering-initiatieven zijn er tegenwoordig over de hele linie van de energievoorziening voor afname en (terug)levering van energie.

{title}

Uit de NBIC-hoek komen andere initiatieven, van onder meer Craig Venter, die CO2-consumerende bacteriën wil gebruiken om methaan te produceren.

Datamijn

Deze voorbeelden, die zonder digitale technologie nooit mogelijk waren geweest, zijn gebaseerd op de verwerving en verwerking van data in modellen om het gebruik van fossiele brandstof drastisch te kunnen reduceren. Legio andere NBIC-toepassingen met indirect maar niet minder groot voordeel wat energieconsumptie betreft, kunnen zoals gezegd bijdragen aan de doelstelling om onze economie en de ecologie uit het verkwistende traditionele industriële tijdperk te tillen naar een schonere toekomst, waarin de mens de ontwikkeling van zichzelf en zijn omgeving in handen neemt. Tot aan human engineering, bio engineering en geo engineering toe, en met alle ethische consequenties van dien. Dank zij moderne ICT zijn niet alleen atomen, maar ook genen en neuronen modelleerbaar en manipuleerbaar. Deze onuitputtelijke datamijn moet het komende decennium ecologische en economische vruchten kunnen gaan afwerpen.

{title}

{title}

Bron: Technology Foresight Pilot Project, National Research Council of Canada, 2002, met heel veel concrete projecties. Zie ook: Science Technology Web Conference.

Ook de ICT zelf doet volop mee om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door slim met digitale data om te gaan. De ingebruikname van Cloud & Grid Computing-ondersteunende datacenters, en de strategische plaatsing daarvan bij waterkrachtcentrales, draagt direct bij tot minder CO2-emissie en legt tevens een fundament onder de voortschrijdende Virtualisering van de Wereld.

{title}Voor een belangrijk gedeelte begint de Virtualisering van de Wereld (VW) bij de digitale fabrieken van bedrijven als Volkswagen.

In dat verband verwijzen we voor de “industriële revolutie 2.0” van digitale fabrieken en geavanceerd product lifecycle management – van design, engineering, productie, maintenance, repair & overhaul tot en met recycling – naar de richtingwijzende initiatieven van met name Dassault Systèmes en Siemens. Een fraai ander voorbeeld van de Virtualisering van de Wereld is de integratie van Bing Maps met 3DVIA Virtools om kaarten aan te kleden met de meest uiteenlopende 3D-modellen.

{title}

Bron: www.3dvia.com/blog/3dvia-shape-for-maps/

Blue Brain

Overal neemt de op digitale data gebaseerde Virtualisering van de Wereld hand over hand toe. Geavanceerde modellering en simulatie met hardware, software en wetware heeft zelfs geleid tot de simulatie van zoogdierhersenen in het Blue Brain-project van IBM en de universiteit van Lausanne, en het 3D-printen van nieuwe organen moet over een aantal decennia mogelijk zijn.

{title}“Phase I marks the completion of a proof-of-principle simulation-based research process that has resulted in a cellular-level model of the neocortical column. In the future, information from the molecular and genetic level will be added to the algorithms that generate the individual neurons and their connections, and thus this level of detail will be reflected in the circuit’s construction. The simulations can be used to explore what happens when this molecular or genetic information is altered—situations such as a genetic variation in particular neurotransmitters, or what happens when the molecular environment is altered via drugs.”

Bron: Blue Brain Project

Alle genoemde Virtualisering van de Wereld-gevallen ondersteunen het feit dat de verwerving en verwerking van digitale data uit verschillende hoeken direct en indirect bijdragen en nog meer kunnen bijdragen aan de verdringing van fossiele brandstof. In juli 2008 toonden onderzoekers van de Penn State University aan, dat water en zonne-energie in combinatie met nanotube-diodes een aanzienlijk efficiëntere manier is om waterstof te produceren voor brandstofdoeleinden. Ook aan de ontwerpkant werkt men hard aan verdere optimalisatie.

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

5 Reacties

  Arnoud Rademaker

  Ha Jaap,

  Heb je er wel eens aan gedacht om namens Sogeti met Triodos Bank of met ASN Bank te gaan praten? Deze banken hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ze werken niet met het bonussysteem en ik kan me voorstellen dat zij op dit moment enige kennis missen, en als gevolg daarvan nog onvoldoende concrete investeringmogelijkheden zien op de gebieden die je beschrijft.


  31 oktober 2009 om 08:01
  Arnoud Rademaker

  De wereld is één grote innovatieve speeltuin. Er staat ons nog veel te wachten en ondertussen hebben we in de loop van de eeuwen onze verwachtingen steeds op iets anders gericht: – religie; – vadertje staat; – vrije markteconomie en binnenkort zullen we onze ‘pijlen van verwachting’ richten op een nieuwe supermarkt waar we ons eigen leven als een bouwpakket kunnen samenstellen.

  Al deze nieuwe technologieën zullen vroeg of laat op de markt worden gebracht. In feite wordt er nu al weer aan het fundament gewerkt voor het ontstaan van nieuwe bedrijfstakken. Interessant, want verschillende individuele bedrijven zullen, evenals bijvoorbeeld de olie-industrie heeft gedaan, vroeg of laat aandelen uitgeven. Wees er vroeg bij! Dan kun je er jarenlang van genieten. Kondratieff zou zeggen: ‘Zie je wel, het gaat maar door.’


  1 november 2009 om 20:56

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!