Rabobank.nl favoriete website voor hypotheek

5 oktober 2009, 06:32

{title}

Respondenten die online op zoek gaan naar een hypotheek voor een koopwoning, maken het liefst een vervolgafspraak met een adviseur van de Rabobank. Dat blijkt uit onze meest recente Web Performance Scan, waarbij we consumenten 59 verschillende websites lieten beoordelen. Hoewel de website van De Hypotheker verreweg het vaakst werd gevonden, werd die van de Rabobank door de meeste respondenten als favoriet aangewezen.

Methode

We nodigden veertig respondenten uit voor dit onderzoek, allen tussen de twintig en achtenveertig jaar oud en ervaren met het internet. Ze voerden een online zoektocht uit aan de hand van de volgende casus: ‘Je hebt een mooi huis gevonden dat voor €250.000 te koop staat. Ga op het internet op zoek naar de partij waar je een offerte voor een hypotheek zou aanvragen.’

De respondenten werden vervolgens geheel vrijgelaten in het bepalen van hun zoekstrategie en voorkeuren. De Web Performances Scores zoals die hierboven zijn gepubliceerd zijn berekend aan de hand van de opgedane indrukken en meningen, en zijn opgebouwd uit cijfers voor verschillende deelaspecten als vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en voorkeur. Tijdens dit specifieke onderzoek werden in totaal 58 verschillende websites bezocht, wat resulteerde in 237 individuele beoordelingen.

Indrukwekkende conversie Rabobank

Hoewel de Rabobank met een 8,3 voor zowel imago als vertrouwen een hoge score behaalt, staat de bank bij geen enkel deelaspect op de eerste plaats. Toch besluit meer dan een derde van de bezoekers van de website bij de Rabobank een vervolgafspraak te willen maken, een hoge conversie ratio dus. De website wordt geprezen om de handige tabellen en de duidelijke navigatie. Doorslaggevend blijkt uiteindelijk dat op Rabobank.nl ‘het snelst en makkelijkst te vinden is welke hypotheekvorm en maandlasten van toepassing zouden zijn.’ Bij ons onderzoek naar spaarrekeningen eindigde de Rabobank nog op een vijfde plaats, vermoedelijk door de lage rente, maar ook toen bleek dat de bank als zeer betrouwbaar wordt beschouwd.

Hoge vindbaarheid De Hypotheker

De Hypotheker weet in het onderzoek 12,5% van de respondenten te overtuigen, en heeft dit vooral te danken aan vindbaarheid, deze wordt waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de hoge naamsbekendheid. Maar liefst 45% van de deelnemers noemt De Hypotheker voorafgaand aan het onderzoek als partij in deze markt, en 72,5% weet uiteindelijk de website te vinden. Dit betekent echter wel een significant lagere conversie dan de Rabobank. De website van De Hypotheker behaalt relatief lage scores op deelaspecten als vertrouwen – wat opvallend is gezien de hoge naamsbekendheid – en vormgeving. Respondenten gaven veelvuldig aan de site druk, chaotisch en rommelig te vinden, wat resulteert in ‘te veel zoeken voor iemand die zich (alleen) wil oriënteren.’

{title}

HypotheekVisie.nl niet vindbaar genoeg

HypotheekVisie.nl ziet door de slechte vindbaarheid een mogelijk een hoge eindwaardering verloren gaan. De enkele respondenten die de website bezochten noemden de inhoud onder meer rustig, overzichtelijk, prettig leesbaar en zeer professioneel. Naast het verbeteren van de vindbaarheid zou er echter nog wel gezorgd mogen worden voor een grotere variatie aan foto’s, aldus één van de respondenten.

SNSBank.nl ‘niet handig’

Opvallend genoeg wist geen van de respondenten SNS Bank vooraf te noemen als aanbieder van hypotheken. De website van de bank werd vervolgens nog wel door 15% van de deelnemers gevonden, maar dit leidde niet tot enige mogelijke offertes. De website zou te veel tekst per enkele pagina bevatten, wat het opzoeken van de gezochte informatie ‘niet handig’ maakt. SNS Bank eindigt in het onderzoek op een zestiende en laatste plaats, maar zou volgens de respondenten beter presteren wanneer de website relevante informatie en duidelijke links zou bevatten.

Conclusie

Het internet is belangrijk wanneer iemand zich naar een hypotheek oriënteert. Wat vindbaarheid betreft is het De Hypotheker die het goede voorbeeld geeft, maar het is de Rabobank die zowel relatief als absoluut de meeste vervolgafspraken binnenhaalt in het onderzoek. Opvallend genoeg blijkt de hypotheekrente zelden van doorslaggevende waarde te zijn. Het zijn de vormgeving, structuur en inhoud van de website die uiteindelijk het vertrouwen van de consument winnen. Wat dit betreft heeft SNS Bank nog het meest te verbeteren. Bij ons onderzoek naar spaarrekeningen eindigde de bank nog op een tweede plaats, maar ook toen vonden de respondenten de gebruiksvriendelijkheid een probleem. Hypotheek Visie lijkt potentie te hebben, maar zal eerst door een groter deel van de internetters gevonden moeten worden. Pas dan kan de website eventueel meedoen om de topposities.

Henk Kroezen heeft samen met zijn broer Klaas het bedrijf WUA! Web Performance opgericht. WUA! staat voluit voor Web Usability Advice. WUA! geeft bedrijven inzicht in hun prestaties op het internet. Wat WUA! doet is het volgende: voor ieder onderzoek worden groepen mensen uitgenodigd om zich online te oriënteren op een product met behulp van een case. Het onderzoek vindt plaats in een gecontroleerde testomgeving binnen de locatie op de Herengracht. WUA! volgt precies wat de deelnemers doen en stelt continu vragen tijdens het oriëntatieproces. Daarmee worden zaken inzichtelijk zoals: welke aanbieders worden in welke volgorde gevonden? Waar klikt men door en waar haakt men af? En waarom? Wie wordt gezien als de meest betrouwbare aanbieder? Wie wordt gezien als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit verhouding? Wie wordt gezien als het meest sympathiek? Of als de grootste aanbieder? Welke site is het meest aansprekend? Voor welke aanbieders heeft men een voorkeur om bij te kopen? En bij wie wordt uiteindelijk het meest gekocht / afgesloten? Wie is de grootste, de beste, oftewel de heerser op het web?

Categorie
Tags

2 Reacties

  Gerrit Hartman

  “Het internet is belangrijk wanneer iemand zich naar een hypotheek oriënteert. “

  Het onderzoek was toch opgezet om online informatie in te winnen? Hoe kan dan de eerste conclusie zijn dat het internet een belangrijk medium is waar iemand zich op oriënteerd?

  Volgens mij werd daar helemaal geen onderzoek naar gedaan. Er werd onderzocht hoe

  iemand online zoekt naar hypotheken.


  5 oktober 2009 om 09:37
  Henk Kroezen

  @ Gerrit

  Het is inderdaad niet zo handig van me om zo de conclusie te beginnen. Je hebt gelijk dat dit niet onderzocht is. Ik had deze veronderstelling beter in de inleiding kunnen plaatsen, als aanleiding van ons onderzoek.

  Overigens lijkt het me niet heel gewaagd om te veronderstellen dat het internet belangrijk is bij de oriëntatie naar een hypotheek.


  5 oktober 2009 om 10:09

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!