Workshop: ‘Van idee naar marktgerichte innovatie’

1 mei 2009, 05:33

Je wilt unieke producten ontwikkelen? Je wilt meer opvallen dan de concurrent? Makkelijker gezegd, dan gedaan. De centrale vraag bij de workshop ‘Van idee naar marktgerichte innovatie’ was dan ook: “Hoe bevorder je het innovatieproces?”.

Tijdens de workshop, begin april, georganiseerd door PIM (Platform Innovatie in Marketing) en Innovatiebureau Six Fingers, kwamen theorie en praktijk samen. Wat stond er op het programma:

  • Wat is innovatie?
  • Het innovatieproces
  • Innovatieniveaus
  • Branchmarking

Wat is innovatie?

Al snel werd duidelijk dat het moeilijk is om een definitie te geven van marktgerichte innovatie. Vaak wordt innovatie omschreven als ‘iets nieuws’, maar het omvat meer. De SNS-Bank bijvoorbeeld had het innovatieve idee om de klant hun eigen bankpas te laten personaliseren. De Postbank deed hetzelfde, is dit dan geen innovatie?

Six Fingers heeft de volgende definitie voor marktgerichte innovatie ontwikkeld:

“Marktgerichte innovatie is een proces om met ideeën verdedigbare klantwaarde te genereren waarmee een profijtelijk doel bereikt wordt”

Hierin zijn drie elementen belangrijk: het is een proces, het moet verdedigbaar zijn en er moet een doel worden bereikt. Verdedigbaar betekent hier dat de klant moet merken dat het bedrijf de innovatie heeft gedaan, ook moet de klant er iets aan hebben.

Tijdens de workshop gaf Tobias Braam aan dat er drie soorten innovatie bestaan:

  • New to the company
  • New to the market
  • New to the world

Met deze kennis wordt het tijd om de hoofdvraag te beantwoorden: “Hoe bevorder je het innovatieproces?”.

Het innovatieproces

{title}Velen zullen denken dat innovatie alleen spontaan ontstaat, het is niet te beïnvloeden of te stimuleren. Het tegenovergestelde is waar, zo gebruiken de heren bij Six Fingers iets wat ze het innovatieproces noemen. Dit proces bestaat uit vier ‘bollen’ en zorgt er onder andere voor dat een organisatie open staat voor nieuwe ideeën. Iedereen binnen een organisatie kan een bijdrage leveren aan innovatie, zij moeten dus weten waar ze terecht kunnen met een idee.

Het innovatieproces bestaat uit een doel, idee creatie, idee filtering en implementatie. Of het innovatieproces begint met een doel/resultaat of met idee creatie is mij niet geheel duidelijk geworden, ik denk dat beide mogelijk zijn. Innovatie kan namelijk top-down en bottom-up ontstaan. Na het formuleren van een doel en het creëren van een idee is het tijd voor filtering. In deze fase zal een organisatie onderzoeken of de innovatie bij de kernwaarden en de strategie past en of het haalbaar is. Het blijkt dat veel organisaties hier de fout in gaan. Wellicht heeft dit gebrek aan ideefiltering te maken met het feit dat innovatie vaak niet slaagt. Komt het idee door de filtering heen dan wordt een implementatieplan opgesteld.

Innovatieniveaus

Een innovatie kan op verschillende gebieden van een organisatie invloed hebben, dit worden de innovatieniveaus genoemd. Deze niveaus bestaan uit:

  • Strategische Innovatie
  • Tactisch Innovatie
  • Operationele Innovatie

Zo is een innovatie op het gebied van distributie bijvoorbeeld een operationele innovatie en een innovatie op het gebied van marketing vaak een strategische innovatie. Door de innovatie in één van deze categorieën in te delen kan een organisatie nadenken over de gevolgen die het voor het bedrijf heeft. Heeft deze innovatie invloed op de strategie, de tactiek of de operations.

Branchmarking

Tijdens de workshop werd een voor mij nieuw begrip geïntroduceerd, namelijk ‘Branchmarking’. Andere branches kunnen een grote inspiratiebron zijn voor innovatie. Branchmarking betekent dat bedrijven uit andere branches als voorbeeld worden genomen voor het verbeteren van de eigen positie in de eigen markt. Om dit duidelijk te maken werden cases besproken van onder andere de grootste autoproducent in India en het opmerkelijke verhaal van poppenmaker Americangirl.

Hoe nu verder?

Wanneer je binnen jouw organisatie meer met innovatie wil doen, is het helemaal niet zo’n slecht idee om met verschillende afdelingen om de tafel te gaan zitten. Bespreek hoe open de organisatie is op het gebied van innovatie, weet iedereen waar ze met een goed idee terecht kunnen? Brainstorm ook over de inrichting van het innovatieproces en dan met name over ideefiltering.

Bram Fasseur
Product Leader bij Fast Forward Thinking

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!