Economisch weerbericht (29): Polderlands positivisme

1 mei 2009, 12:46

{title}Wie door de recessie in de problemen is geraakt maar zich niet wil verlagen tot een kamikaze-actie als op het eeuwfeest van een verscheiden polderlandse vorstin, bezoeke het beste de website MakingHomeAffordable.gov en neme de raad ter harte van Oprah-heldin Suze Orman. Erg wrang is het, dat gisteren de Apeldoornse naald even het hart van de wereld werd, precies in de week dat onderzoeksbureau Nielsen zo positief berichtte over ons welbevinden in deze crisistijd (zie onder).

Een deel van de verklaring zit hem in de stimulering van betrokkenheid. Hier ten lande gebeurt dat veel te weinig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS. Ik wed dat bijna niemand in Nederland op de hoogte is van het positivisme, dat Nielsen heeft gemeten. In de pers vind je er in elk geval bijster weinig van terug. Sowieso kun je, op een enkele uitzondering na, voor een behoorlijk stuk berichtgeving in onze taal beter terecht bij de Vlamingen. In plaats van realistisch positivisme zetten hier boodschappen als deze de toon: “Het vertrouwen in de toekomst ebt weg en daardoor raakt de economie de weg kwijt. Als dat op grote schaal gebeurt, treedt een economische burnout op” (zie: RTL). Dat heet een selffulfilling prophecy en die uit zich vroeg of laat in kamikaze-acties, die ook nog eens een bar slechte beveiliging gruwelijk pijnlijk aan de kaak stellen.

Nederlander positief gestemd

Bijna 2 op de 5 Nederlanders denken dat de recessie binnen een jaar over is. Over onze banen zijn we nog optimistischer. Ruim 2 op de 5 zeggen het komend jaar een goed uitzicht op werk te hebben. Nederland staat daarmee derde in wereldtop-10. (Bron: Nielsen, april 2009.)

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

5 Reacties

  Arnoud Rademaker

  Beste Jaap,

  Gevoelens van euforie worden afgewisseld door gevoelens van angst en paniek. Perioden van pessimisme zullen vanzelf weer plaats maken voor een periode van onbezonnen vertrouwen. Koninginnendag is naast het behalen van de Europese titel, Carnaval en het vieren van bevrijdingsdag één van de weinige dagen waarop het Nederlandse Volk massaal met elkaar lijkt te kunnen genieten zonder dat er sprake is van verzuilende tegenstellingen. Laten we dat zo houden en laten we dat inderdaad stimuleren. Ja, daar waar dat mogelijk is. Prachtig dat je schrijft over de ‘stimulering van betrokkenheid’.

  Ik denk dat het gebrek aan betrokkenheid en het stimuleren daarvan, zoals dat vroeger toch zo gewoon was in het verenigingsleven (al dan niet gesponsord door het bedrijf waarvoor je werkte, door de politieke partij en of de kerk), mede de oorzaak is van een inmiddels met ‘kapitalistisch denken’ doordrenkte maatschappij. Heden ten dage is de stimulering vooral gestoeld op het stimuleren van het individualisme en op economische principes. Sociale betekenis en betrokkenheid speelt sinds de jaren vijftig (?) steeds meer een ondergeschikte rol ten opzichte een economische betekenis. Hans Achterhuis heeft er ooit een fantastisch boek over geschreven. ‘De markt van welzijn en geluk’. Uiteindelijk heeft het te ver doorgeslagen kapitalisme geleid tot ontevredenheid, ontwrichting en kan het hier en daar in alle lagen van de bevolking leiden tot hebzucht, vereenzaming of heeft men de weg moeten zoeken naar de wachtkamer van het RIAGG. Ben je de weg kwijt of wil je aandacht? Ja, dan doet een enkeling verachtelijke dingen. Tenminste zo lijkt het te zijn gegaan op een dag zoals gisteren.

  Het stimuleren van een gezamenlijk belang in een gezamenlijke langetermijnvisie kan de macht van de economie misschien een beetje breken, mits werknemers, de politiek, aandeelhouders en het bedrijfsleven elkaars belang onderkennen en bereid zijn om deze te bevredigen zodat er weer gewerkt kan worden aan een duurzame multiculturele maatschappij.

  De filosoof Sarkar, die de wet van de sociale cycli heeft beschreven, stelt dat de macht en invloed van de ene op de andere klasse overgaat volgens een zeker patroon. Hij heeft een classificatie gemaakt van vier tijperken, namelijk: de werkers, de strijders, de denkers en het tijdperk van de hebzuchtige. Laten we hopen dat het tijdperk van de denkers weer aanbreekt en dat zij het voortouw kunnen nemen. Immers, de problemen zoals die van de éénling te Apeldoorn is misschien wel een symptoom van een onderliggend (maatschappelijk) probleem.

  Beleggers, onder aanvoering van het bankwezen, pensioenfondsen, vakbonden zouden niet alleen maar omwille van een belastingaftrek moeten investeren in groene fondsen en of ‘wijkontwikkeling’, maar zouden veel meer een lange termijn (sociaal) rendement voor ogen moeten hebben. Zij kunnen volgens mij ook dan nog een hoger dividend genereren dan de rente op een spaarrekening.

  Vooralsnog zullen de recente gebeurtenissen (Mexicogriep en Apeldoorn) het consumentenvertrouwen schaden. Daar valt niet zoveel aan te doen. Aan de media de taak en de gelegenheid om eens een keuze te maken en te zoeken naar een evenwicht tussen goed-en-slecht nieuws. Op dit moment heeft het slechte nieuws de overhand. Het slechte nieuws wordt breed uitgemeten. Dat zou anders kunnen. Bijvoorbeeld: ‘als onderdeel van een reddingsplan om de dagbladen te redden zou de overheid eventuele staatssteun kunnen geven om daarmee een bonus op goed nieuws te kunnen afdwingen’. Ook aan de dalende fase van de beurscyclus komt vroeg of laat een einde.


  1 mei 2009 om 15:56
  Henk Jan Dulon Barre

  ik ben een ondernemer en mijn bedrijf Yargon groeit ondanks de recessie nog steeds. Ik ben er ook van overtuigd dat 2009 voor ons meer omzet, winst en bovenal meer tevreden klanten zal opleveren dan 2008.

  Toch ben ik niet positief over de Nederlandse economie. Alle bedrijven hebben last van de huidige conjunctuur. Het aantal faillissement stijgt, de werkeloosheid neemt toe. Verder zullen de komende twee to vier jaar de huizenprijzen met minimaal 30% dalen. De pensioengerechtigde leeftijd gaat naar 67. Het belegde geld is nauwelijks meer iets waard.

  Oftewel ik ga er vanuit dat er heel veel mensen diep in de problemen komen. Bovengenoemde twee van de vijf zegt ook niet zo veel als je bedenk dat verschillende beroepsgroepen sowieso minder recessie gevoelig zijn, denk bijvoorbeeld aan:

  * advocaten

  * medici

  * fiscalisten

  * belastingadviseurs

  * ambtenaren

  * militairen

  * farmaceutische industrie


  3 mei 2009 om 17:50
  Esther Gons

  @Henk Jan Dulon Barre

  Uiteraard zijn er meer en minder recessie gevoelige beroepsgroepen, maar de survey meet niet alleen het zicht op een baan, maar vooral de perceptie van de consument in deze recessie. Hierin is vooral de vergelijking ten opzichte van eerder metingen en andere landen in de wereld relevant. De survey geeft ook inderdaad aan dat het consumenten vertrouwen ten opzichte van vorig jaar oktober ( de survey wordt twee keer per jaar door Nielsen uitgevoerd) met 3% gedaald is. Maar dit is aanzienlijk minder dan de meeste landen die met meer dan 7% dalen. Hiermee staat Nederland nog altijd ver boven het wereldwijde gemiddelde en 5de op de wereldranglijst hoogste consumenten vertrouwen.


  11 mei 2009 om 10:34

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!