De Persgroep neemt belang van 51% in PCM Uitgevers

3 maart 2009, 09:45

PCM Uitgevers en De Persgroep hebben vandaag een principeovereenkomst getekend. PCM zal nieuwe aandelen, ter waarde van 100 miljoen euro, bij De Persgroep plaatsen. PCM komt dus voor 51 procent in handen van De Persgroep. Dankzij deze kapitaalverhoging kan PCM de schuldpositie reduceren en de strategie van de onderneming financieren. Om de financiële positie van PCM verder te verstevigen is het de bedoeling om de bedrijfswinsten te reserveren door de komende vijf jaar geen dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

Bert Groenewegen, bestuursvoorzitter van PCM zegt in het persbericht: ‘Na het vertrek van Apax in 2007 hebben we alle opties zorgvuldig verkend. In combinatie met de huidige marktomstandigheden is het voor PCM noodzakelijk om nu een stap te maken, zowel strategisch, financieel als operationeel. In het belang van heel PCM en met behoud van het pluriforme titelaanbod. Ik kijk uit naar de samenwerking met De Persgroep, die veruit de beste partij is om PCM en zijn werkmaatschappijen in staat te stellen hun plannen te realiseren. Deze samenwerking betekent een substantiële versterking voor PCM.’

Christian Van Thillo, gedelegeerd bestuurder van De Persgroep:

“Voor onze groep die actief wil zijn in Nederland en België is dit een belangrijke strategische stap. Wij zien en erkennen de grote maatschappelijke waarde die PCM en zijn uitgaven in Nederland vertegenwoordigen. Wij zijn dan ook trots om de samenwerking met PCM en zijn werkmaatschappijen te mogen aangaan en hen te helpen bij het realiseren van hun ambities. Het is onze gezamenlijke ambitie om de activiteiten van het concern ook te verbreden naar andere media. Om die reden zullen in een latere fase ook de bestaande Nederlandse activiteiten van De Persgroep – Het Parool en Q Music – worden ingebracht in PCM. Wij zijn de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van PCM erkentelijk voor het vertrouwen dat ze in onze groep hebben gesteld. Tevens kijken we uit naar een succesvolle en duurzame samenwerking met de Stichtingen.”

PCM en De Persgroep hebben ook afgesproken dat zorgvuldig gekeken zal worden naar de vraag of het strategisch beter is om één van de dagbladtitels te ‘vervreemden’, in het belang van de concurrentiekracht en de kwaliteit van die titels. Het is niet ondenkbaar, dat dit NRC Handelsblad zal worden. Twee kwaliteitskranten onder één uitgever: de combinatie van NRC en De Volkskrant onder de vlag bij PCM werd eerder dit jaar door Groenewegen als een ‘weeffout’ betiteld.

Bram Fasseur
Product Leader bij Fast Forward Thinking

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!