De vacaturemarkt, wat is het nu?

12 februari 2008, 14:49

{title}How to lie with statistics, een boek, de bijbel voor volgens mij elke onderzoeker. En vandaag komen er twee berichten uit die over statistiek gaan met betrekking tot vacatures. De Monster Employment index geeft een scherpe daling in januari aan, tenminste, volgens Monster zelf. Nu stelt men dat januari altijd slecht is, maar na een daling van 17 punten staat hij nu op de laagste stand sinds maart vorig jaar. Overigens is deze index niet enkel gebaseerd op de cijfers van Monster zelf, maar op 300 vacaturesites en bedrijvensites. Dus lang niet alle (we hebben in ons land meer dan 300 vacaturebanken), maar wel een behoorlijk grote steekproef. Alle sectoren daalde, maar horeca en transport en logistiek het meest. Voor horeca lijkt dat logisch (feestdagen zijn achter de rug, zomer is er nog niet, hoewel, met dit weer…). Noord Nederland daalde qua regio het sterkst.

Interessant wordt het wanneer we kijken naar de cijfers van de hele index. Daar zien we namelijk dat de index van jaar op jaar niet gedaald is. Januari 2007 is namelijk een score van 171 tegen nu 188. Het is gedaald t.o.v. december, maar dus van jaar op jaar is er nog steeds een stijging zichtbaar.

Vergelijk dit met wat Nielsen niet lang geleden zei. Die zagen namelijk door het jaar heen een gigantische daling van de groei, Monster heeft die niet gezien. Die hebben de laatste maanden van 2007 juist een sterkere toename gezien.

Het CBS, altijd iets achter lopend, geeft vandaag cijfers over 2007. En die melden een record aantal vacatures. Vergelijkbaar met Nielsen dus, maar eigenlijk ook wel met Monster.

Het CBS ziet de groei vooral bij de grote bedrijven, weer een andere opdeling dan Monster naar branche en regio, dus daar valt weinig over te zeggen.

Bijzonder aan de cijfers van Monsterboard zijn dan weer dat de CEO van StepStone Nederland, in een reactie op recruitmentmatters, stelt dat januari een bijzonder goede maand is. Net als ik eerder in Engeland hoorde bij Broadbean (die multi posting faciliteert voor bedrijven naar de Engelse (en Nederlandse) jobboards).

Ik heb sterk het idee dat Monster met deze cijfers, en vooral de manier waarop ze het presenteren, zichzelf meer in de markt willen prijzen. Immers, er is geen daling, maar we kunnen het zo wel presenteren. En omdat er de laatste tijd nogal veel ‘rumour’ is dat als je een vacature op monsterboard plaatst hij na 2 uur al weer op pagina drie staat (is dat relevant? Ik betwijfel het, maar goed, dat is wat recruiters er over denken), zou dit wel eens een kleine vorm van tegenoffensief kunnen zijn.

Persoonlijk zie ik nog geen afname in de krapte op de arbeidsmarkt. Als adviseur op dit deelgebied van online marketing zie ik ook enkel een groeiende vraag en bedrijven met meer en meer problemen met werving. En met de vergrijzing kan een recessie, als die er al komt, ook de krapte niet echt verlichten volgens mij.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

9 Reacties

  Hanzel

  Afgelopen periode ben ik ook actief geweest voor meerdere werving&selectie;bureaus (on/offline communicatie/marketingadvies, persberichten en webteksten schrijven, vacatureteksten herschrijven en vertalen). Onderscheidend vermogen (inzetten nieuwe businessmodellen / benutten nieuwe tools uit de online marketingmix, denk aan video), gemak, transparantie én echte kwaliteit bieden gelden hierbij als keys to success. Welke (online marketing) oplossingen zie jij om het wervingsprobleem op te lossen? Ben benieuwd!


  12 februari 2008 om 15:46
  Arnoud Rademaker

  @ Heini,

  Het is nog helemaal niet zeker of de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. De economie loopt terug. In Amerika hebben de drie grote uitzendbureaus een omzet daling moeten incasseren van gemiddeld 4 procent. Het aantal bedrijven dat maartregelen treft, ofwel ontslagrondes aankondigt, neemt toe. Uitzendbureaus staan vaak aan het begin van een nieuwe periode. Op dit moment een periode waarbij het voorlopig slechter zal gaan.

  De financiële crisis begint een ware economische crisis te worden. Aanvankelijk ging het vooral om vermogensverlies bij de banken. Nu de banken minder eigen vermogen hebben worden ze voorzichtiger met het uitlenen van geld. Het i niet ondenkbeeldig dat de investeringen zullen dalen.

  De consumenten worden ook getroffen. Het consumentenvertrouwen, maar ook het vertrouwen van beleggers, neemt duidelijk af. Consumenten zien het nut van sparen. Zij surfen zich suf om hun uitgaven te vergelijken met andere consumenten. Vaak een begin van een gedragsverandering. Namelijk, minder uitgeven en meer sparen.

  De dalende huizenprijzen en de dalende koersen van aandelen doet het consumentenvertrouwen geen goed. Volgens mij een signaal dat er bedrijven er rekening mee moeten houden dat er sprake kan zijn van meer vraaguitval. Hoe lossen zij dit op? Vaak door het ontslaan van werknemers.

  Samenvattend, ik verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt zal verminderen. Aan de andere kant kan de grijze golf het leed verzachten. Gelukkig maar.


  12 februari 2008 om 17:02
  chi666

  @Arnoud: de mening zijn duidelijk verdeeld. Ik hoor je visie vaker, maar ik zie ook andere kanten.

  Bedenk je wel, de komende 5 jaar gaat 15% van de Nederlandse beroepsbevolking met pensioen. De economie kan dus flink krimpen voordat we die oplossing hebben.

  Zie ook dat Amerika niet Nederland en Europa is. Natuurlijk treft het ons allen, maar vergeet niet dat Amerika veel fouten heeft gemaakt (en keer op keer weer maakt) die Europa maar deels raken.

  Nog afgezien van mijn twijfel hoe hard de Amerikaanse economie geraakt zal worden. Ik heb mijn twijfels.

  @Heini: werven kan op veel manieren, ik geef veel trainingen over het gebruik van linkedin en co als wervingstool. Maar de jobboards hebben zeker hun beste tijd nog niet gehad, hoewel enkel een vacature plaatsen niet meer voldoende is. Het moet ondersteund worden, mensen moeten je bedrijf interessant vinden en… de vacature moet goed geschreven zijn!

  @Hans: stuur ze maar naar mij door 🙂 Ik help ze graag 🙂


  12 februari 2008 om 18:59
  Hanzel

  @ Bas Maar dat was niet mijn vraag 😉 Trouwens heb je nog een succesvolle case liggen op dit gebied (online marketing / werving&selectie;)?


  12 februari 2008 om 19:10
  chi666

  @Hans: wel met de inzet van sociale netwerken. Heb ook wel wat goed zien gaan met betere wervingssites bij die bedrijven, verhogen van conversie. De case is altijd 100% afhankelijk van het bedrijf, welke specifieke markt zitten ze in en war is hun unieke toegevoegde waarde aan die markt?


  12 februari 2008 om 19:23
  Arnoud Rademaker

  @ Bas,

  Ik baseer mijn reactie niet alleen op mijn eigen visie. Ik constateer sinds kort een toenemend aantal bedrijven die ingrijpende maatregelen neemt. Veelal gaat dit proces gepaard met ontslagrondes.

  Ook Moody’s verwacht een toenemend aantal faillissementen. In december 2007 toonden de wanbetalingstatistieken van Moody’s nog het meest rooskleurig beeld in meer dan 25 jaar. En dat terwijl de kredietcrisis in volle gang was. ‘In december is op 0,7 % van de door Moody’s beoordeelde kredieten geen rente of aflossing betaald., terwijl het langjarig gemiddelde op 5 % ligt. Als de modellen van de kredietbeoordelaars kloppen, wordt 2008 dus een omslagjaar waarin de grote faillissementen terugkeren in het straatbeeld (Het financieele Dagblad, 12/01/2008)’.

  Bovenstaand bericht geeft aan dat we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten moeten houden, en we ons niet al te veel vast moeten houden aan de meest recente cijfers. De komende maanden zal het één en ander wel duidelijk worden.

  Het producentenvertrouwen staat nu nog op een hoog niveau. Dit cijfer kon wel eens de komende maanden een interessant aanknopingspunt zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

  Laten we in ieder geval hopen dat het allemaal meevalt. In ieder geval leert de geschiedenis ons dat lage werkloosheidscijfers worden opgevolgd door hoge werkloosheidscijfers. Dit is een eeuwenoude cyclus. Waarom zou dit nu anders zijn?


  12 februari 2008 om 19:52
  chi666

  @Arnoud: het feit dat je een visie vaker hoort wil niet zeggen dat hij waar is 🙂 Er zijn veel tegenstrijdige berichten en veel interpretaties mogelijk.

  Moody’s ziet een toenemend aantal faillissementen, in de US (vergeet je er even bij te zetten). In Nederland is een een laagte record failliesementen in 2007 geconstateert.

  En ik zeg niet dat er niets gebeurt, alleen ben ik er niet zo zeker van dat het echt zo erg is. Je stelt terecht de vraag: waarom zou het nu anders zijn. Het antwoord is eenvoudig: de wereld is heel anders dan 10 jaar geleden. In de laatste ‘recessie’ in 2003 was onze werkeloosheid lager dan in de jaren ’80 op het hoogtepunt van de bloei.

  Daarnaast: demografie. 15% van de arbeidsmarkt populatie stopt. Een heel groot deel daarvan zit bij de overheid (zware oververtegenwoordiging). Die mensen KUNNEN niet vervangen worden wat inhoud dat we als het goed is naar een veel efficiëntere overheid toe kunnen, eenvoudig omdat we moeten.

  Neem de files. Als in de herstvakantie nu 15% van Nederland vrij is, staan er bijna geen files. De komende 5 jaar stopt 15% met werken, zie je ook de files langzaam verdwijnen? Ik wel. En je hebt ook heel veel mensen die nu zeggen: maar ze nemen nog steeds toe terwijl de arbeidsmarktpopulatie al jaren stabiel is. Klopt, ik zeg ook niet dat ze helemaal verdwijnen, maar wel grootendeels. Maar deze dalende arbeidsmarktpopulatie (let wel, we hebben het hier over 1 miljoen mensen!) zal zijn impact hebben. Het is een uniek moment in economisch opzicht, nooit eerder (sinds we cijfers hebben) is dit voorgekomen. We kunnen de komende 5 jaar dus van 2,9% werkeloosheid (nu) naar 17,9% werkeloosheid en we hebben effectief nog steeds 2,9% werkeloosheid!

  Daarom gaat het nu anders zijn.

  Je blik op de US is goed, en daar zit veel gevaar. Maar enkel kijken naar de US is te beperkt in mijn optiek. En ik deel “je” gevoel voor gevaar, maar dat wil niet zeggen dat het de enige mening is. En ook niet alles dat in het FD staat is natuurlijk waar (ik stond er zaterdag ook in 🙂


  13 februari 2008 om 07:29
  Arnoud Rademaker

  @ Bas,

  Ik had je stukje gelezen. Mooie slotzin!

  We moeten het vervolg maar afwachten. bovendien ben ik het helemaal met je eens dat er verschillende meningen zijn. Dat is trouwens maar goed ook.

  Tot slot nog een laatste inhoudelijke opmerking, met alle respect voor jouw visie. Ik zie een verschuiving optreden in het bewustwordingsproces van niets ‘we hebben alles in de hand omdat er sprake is van een gezonde economie’ (juli 2007) richting een beleving van toenemende zorgen en reële winstwaarschuwingen of reorganisaties waarbij de Centrale Banken alle zeilen bij moeten zetten om de boel liquide te houden..

  De reorganisaties staan nu wekelijks in de krant. Dat zal toch niet gelogen zijn? ;-). In dat opzicht heb je volstrekt gelijk. Niet alles blijkt waar te zijn wat er in Het Financieele Dagblad staat. Alles is onderhevig aan processen. De media loopt nog wel eens achter de feiten aan. Een kritische kantekening van jouw kant ten aanzien van mijn reactie, nodigt lezers uit om zelf op onderzoek uit te gaan.


  14 februari 2008 om 11:29
  chi666

  @Arnoud: De verschuiving zie ik ook. Wat ik ook zie is een recordwinst voor Schiphol en nog vele andere bedrijven. Dat is toch ook niet gelogen?

  Daar zit het probleem. We hebben een tweeledige economie op het moment. Goed gemanagde bedrijven die gewoon goed presteren (en soms door Wouter Bos en consorten nu een kopje kleiner worden gemaakt zoals Schiphol). En matig tot slecht gemanagde bedrijven, zoals bijvoorbeeld de auto industrie van Amerika.

  Daarnaast denk ik dat de invloed van de US, waar jij vooral naar kijkt, minder is dan vroeger. Ik denk dat daar ons verschil van inzicht in zit. Wel zie ik ook veel problemen, hetzelfde wat jij zegt met de centrale banken en het financiële stelsel. Ik zie de bedreiding daarvan wel, maar neig naar de mening van Zalm in deze: we krijgen een tik, maar het is geen drama. Time will tell


  14 februari 2008 om 11:35

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!