Groei e-commerce Nederlandse bedrijven neemt af

11 december 2006, 10:45

Groei e-commerce Nederlandse bedrijven neemt af

De verkoop van producten en diensten door bedrijven via internet en andere computernetwerken is in 2005 minder snel gegroeid dan in voorgaande jaren. De omzet via e-commerce van Nederlandse bedrijven ligt nu duidelijk onder het Europees gemiddelde. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend.

In 2005 werd ruim 9 procent van de omzet van alle Nederlandse bedrijven behaald uit online verkopen, zowel aan bedrijven als aan particulieren. Dit is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 1999. De grootste stijging vond plaats tussen 1999 en 2001. Daarna nam de groei af tot ongeveer een half procentpunt per jaar. E-commerce heeft daarmee nog niet de omvang bereikt die een aantal jaren geleden werd verwacht. Het lijkt erop dat er nieuwe impulsen nodig zijn om e-commerce verder te laten groeien.

Grote verschillen tussen bedrijfstakken

In Nederland speelt e-commerce de grootste rol in de industrie. In de jaren 2004–2005 lag het aandeel e-commerce hier op 13 procent van de omzet. Ook in de handel en in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie wordt een relatief groot deel van de omzet behaald via elektronische verkopen. Van deze drie bedrijfstakken kende vooral de handel sinds 2001 een duidelijke toename van de e-commerce.

Het omzetaandeel van e-commerce verschilt sterk tussen deze koplopers en de overige bedrijfstakken. In de grootste hiervan, de zakelijke dienstverlening, werd in de jaren 2004–2005 met e-commerce minder dan 4 procent van de omzet behaald. Dit percentage is sinds 2001 nauwelijks gegroeid.

Nederlandse e-commerce blijft achter in Europa

In de Europese Unie wordt de e-commerce alleen in de vijf belangrijkste bedrijfstakken gemeten. Volgens de Europese definitie bedroeg de Nederlandse e-commerce in 2005 ruim 10 procent van de omzet. Dit is duidelijk onder het EU-gemiddelde van 13 procent. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk bedroeg de e-commerce in 2005 zelfs bijna een vijfde van de omzet.

In 2004 zat Nederland nog rond het Europees gemiddelde. In de meeste Europese landen steeg het aandeel van e-commerce in 2005 echter fors, terwijl de groei in Nederland slechts klein was.

Bron: De Digitale Economie 2006 (verschijnt 20 december)

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!