Oproep EC voorstellen

5 juni 2006, 07:23

Een nieuwe oproep voor voorstellen in het kader van het eContentplus programme in 2006 is in voorbereiding bij de Europese Commissie. De concept tekst van het Werkprogramma 2006 en de oproep zijn beschikbaar . De voorlopige inleverdatum voor voorstellen is 19 October 2006. De datum voor de publikatie van de definitieve documenten is in juli 2006. Op 28 juni is er een informatiedag in Luxemburg.

In totaal is 27,3 mln euro beschikbaar voor voorstellen onder deze oproep. Meest interessant is de oproep voor geografische informatie voor de opkomende TomTom bedrijven, waarvoor 9,1 mln euro beschikbaar is. Verder is er voor onderwijs en digitale bibliotheken geld beschikbaar. Voor meer informatie; ook kan men bij Senter/Novem informatie verkrijgen.

Jak Boumans is adviseur content strategie bij Electronic Media Reporting, een bureau actief sinds 1990 en gespecialiseerd op het gebied van content. Electronic Media Reporting kent vier werkgebieden: strategisch advies: studies: evaluatie en audits van projecten (o.a. voor de EU); publicitaire producties (nieuwsbrieven, boeken, congressen, reizen). Jak Boumans houdt een dagelijks, Engelstalig blog Buziaulane bij over de contentindustrie. Jak Boumans is ook een van de organisatoren van de multimedia contentwedstrijd Europrix.nl en de Nederlandse voorselectie van de World Summit Awards. ook is hij promotor van de Europrix Top Talent Award, een multimedia wedstrijd voor jonge producenten. Hij is tevens secretaris van de European Academy of Digital Media. Jak Boumans publiceert nationaal en internationaal. Hij publiceerde in 1986 het Online Handboek (Spectrum). Hij levert ook bijdragen aan vakstudies zoals E-Content, Technologies and Perspectives for the European Market (2004).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!