Vaarwel educatie, welkom autodidact

29 mei 2012, 07:59

Niet alles wat je geleerd hebt en in je werk op dagelijkse basis toepast, heb je geleerd op school of tijdens een cursus. Soms komt dat omdat je een uitgebreide interesse in iets hebt, soms omdat wat je wilt leren gewoonweg niet aangeboden wordt in een formele leeromgeving. Met de almaar snellere technologische ontwikkelingen van tegenwoordig, wordt zelf leren, autodidactiek, steeds belangrijker. Zal het de conventionele educatie langzaamaan gaan vervangen?

De snelle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben het onderwijs doen veranderen. Een opleiding die twintig jaar geleden nog Boekhandel en Uitgeverij heette, is inmiddels omgedoopt tot Media, Informatie en Communicatie. Ook de lesstof is ontwikkeld en vergeleken met vroeger onherkenbaar veranderd. Er ontstaan vandaag de dag beroepen waar nog geen opleiding voor bestaat en wie weet, misschien zijn er ook wel opleidingen (en beroepen) die over een aantal jaar al 'uitgestorven' zijn. Overigens ben ik gelukkig nog niet andersom tegengekomen, dat je een opleiding doet waar geen beroep bij bestaat.

Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op het (hoger) onderwijs, maar ook op het bedrijfsleven, op medewerkers die vroeger een opleiding hebben gedaan, zich continu bijscholen en soms toch nog het gevoel hebben achter de zaken aan te lopen.

Marketeer van de toekomst steeds autodidactischer

Uit een onderzoek naar de online marketeer van de toekomst, uitgevoerd door ons en ingevuld door 255 respondenten, blijkt dat de ondervraagde marketeers het erover eens zijn dat de marketeer van de toekomst steeds autodidactischer moet worden.

Neem als voorbeeld social media. Na voorzichtige beginstappen van de voorlopers hebben diverse social media langzaamaan een volledige plek verworven in de marketingmix van (bijna) alle bedrijven. Waar de beginjaren een grote speeltuin waren, is de tijd van 'uitproberen' nu voorbij. Nieuwe kanalen komen steeds meer uit de luiers en worden volwassen communicatiekanalen waarvoor volwassen doelstellingen gelden. Deze richtlijnen worden gaandeweg en continu door (onder andere) marketeer opgesteld en aangepast. (Zie ook mijn blog 'De online marketeer als scheidsrechter')

Social media belangrijke vorm van educatie

Tegelijkertijd wordt social media door meer dan de helft van de ondervraagden voor de nabije toekomst als de belangrijkste vorm van educatie gezien. Je netwerk wijst je via deze online bronnen snel en gemakkelijk op nieuwe trends en ontwikkelingen die echt belangrijk zijn. Zo hebben social media dus een dubbele werking. Ze zorgen ervoor dat we real time op de hoogte blijven van al het interessants om ons heen, maar ook dat we onszelf (onbewust) bijscholen.

Om terug te komen op de vraag uit het intro – zal autodidactiek de conventionele educatie gaan vervangen? Daar zijn de respondenten het niet over eens. Geven de huidige bachelor- en masteropleidingen voor aankomende marketeers nog genoeg bodem om de arbeidsmarkt te betreden? De meningen zijn verdeeld. Ruim een derde geeft aan dat de huidige opleidingen niet meer voldoen. Een even grote groep respondenten is het met deze stelling oneens.

We kunnen dus stellen dat autodidactiek belangrijker is geworden. Door de snelle veranderingen móet je haast wel, om niet achter te blijven en sneller vooruit te gaan in je carrière. Toch zullen vervolgopleidingen denk ik niet snel verdwijnen, iedereen heeft immers op zijn minst enige bodem nodig. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen

Wat denk jij? Zal autodidactiek de conventionele educatie gaan vervangen? Wordt social media in de nabije toekomst één van de belangrijke vormen van educatie? Of zal het allemaal zo'n vaart niet lopen?

Michèl Schilders is Algemeen Directeur bij USG Marketing, Communication & Sales Professionals. USG MarComSales is arbeidsbemiddelaar in communicatie-, marketing- & salesprofessionals met een HBO+ denk- en werkniveau. USG MarComSales staat voor de optimale P van Personeel in uw marcommix.

Categorie
Tags

8 Reacties

  GianluigiCuccureddu

  Denk niet dat de conventionele educatie vervangen zal worden, juist omdat het niet een vervanging is van, maar een voortborduring op.

  Trends en ontwikkelingen verschillen van ‘frameworks’ of denkwijzen om bepaalde zaken te tacklen.

  Mogelijk een kans voor de educatie-sector om rondom real-time informatie. Mensen willen niet zozeer meer bronnen, of meer keuze, maar een betrouwbare bron die deze ‘snelle’ informatie bruikbaar maakt.

  Moet gericht zijn op het syntetiseren van al de beschikbare informatie. Telkens je weer af moeten vragen “So what?”

  Het wijzen op bepaalde bronnen/trends/ontwikkelingen is niet zozeer educatie, gaat erom wat je ermee doet en hoe je dit verwerkt. (info -> insights)


  29 mei 2012 om 08:10
  Matthijs

  Een mooi voorbeeld van hoe ‘ouderwets’ onderwijs gemixt wordt met autodidactisch onderwijs is te vinden op de CMD opleiding van de NHL Leeuwarden.

  Als student zijnde op deze opleiding word ik veelal het diepe ingegooid, leer het zelf maar. Boeken bestaan er niet (of nauwelijks), onder het motto: zodra het gedrukt is, is het alweer achterhaald.

  De opleiding is vooruitstrevend betreft onderwijs en meerdere hogescholen en universiteiten zijn geïnteresseerd in onze onderwijs methodes. Deze cmd geeft mensen de kans zich te ontwikkelen voor beroepen die nog niet bestaan.

  Met het oog op groeien en zelf leren te groeien, leren ze je altijd een stap verder te denken, iets wat conventioneel onderwijs vaak niet leert.

  Autodidactiek gaat een steeds belangrijkere rol nemen in een wereld waar alles exponentieel veranderd, helaas vergeten vele opleidingen dat Leren te leren ook belangrijk is.


  29 mei 2012 om 14:42
  Romy de Kinkelder

  Ik volg op het moment de opleiding Business, IT en Management op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik heb hier veel basis-principes geleerd, en natuurlijk ook veel geleerd wat je niet even op internet vind. Toch denk ik dat autodidactiek steeds belangrijker wordt en het ook veel aanvult. Ik denk dat ik niet zo ver kom als ik wil met deze opleiding, dus zal ik zelf moeten groeien en onderzoeken!


  29 mei 2012 om 15:27
  Annelies Verhelst

  Ik heb niet het idee dat iedereen zo autodidactisch is ingesteld. Je hebt zoveel mensen die meer tijd nodig hebben en niet floreren met hapsnapinformatie. Je kunt goed uitgekiende lesmethodes uiteraard aanvullen met actuele informatie en leuke gebeurtenissen op dat vlak, trends en ontwikkelingen, maar de meeste dingen kun je naar mijn mening vooralsnog prima vatten in een wat algemenere leergang.

  Daar volgt ook uit, dat wanneer je lesmethodes aanvult met kleine porties hapsnap, dat je mensen misschien langzaamaan ook leert om dat leuk en interessant te vinden, zodat ze daarna uit zichzelf op zoek gaan.

  Net als dat niet iedereen zo happig is om meteen een twitter-account aan te maken.


  29 mei 2012 om 15:37
  Erik Hof

  In toenemende mate zullen mensen/studenten behoefte hebben aan nieuwe vormen van leren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Hierin ligt een schone taak voor de opleiders. Alleen door écht na te willen denken over de kracht, nut en noodzaak van social media kunnen zij het verschil maken. Met didactische kennis en verstand van opleiden kunnen zij mensen, die wellicht een verandere opleidingsvraag hebben, ook in de toekomst goed bedienen. Zelfs in het traject naar zelfstandig, autodicact, leren.


  29 mei 2012 om 15:42
  Jay

  Autodidactiek zal conventionele educatie nooit vervangen, omdat er altijd ouders zullen zijn die willen dat hun kind wat gaat leren.


  29 mei 2012 om 22:50
  Laurens Tienkamp

  @Matthijs Zolang ik nog zinsneden zie als “Als student zijnde” ben ik bang dat de autodidacten nog een lange weg te gaan hebben. Dit zeg ik niet als oud-docent, ook al klinkt het betweterig, maar ook als oud-student. En het is wel een heel typerend voorbeeld.

  Ja, er zijn onderwerpen die docenten niet bevatten omdat ze niet voorop lopen bij alle ontwikkelingen. Onderwijs geeft juist de basis om deze ontwikkelingen te plaatsen in te zetten als instrument.

  En ja, je kunt zelf veel leren door het gewoon te doen. Het leren van een vak omhelst echter meer dan iets simpelweg doen. Tenzij marketing zo ongelofelijk eenvoudig is, dat iedereen een HBO marketing diploma bij elkaar kan googelen.

  Al met al is dit verhaal vergelijkbaar met de discussie rondom de nut en noodzaak van wiskunde B op het VWO. Je zult de berekeningen die je daar maakt hoogstwaarschijnlijk nooit nog een keer doen. Zullen we dit vak dan maar gewoon elimineren? Ik dacht het niet.


  30 mei 2012 om 00:02
  chenke

  teach yourself


  16 februari 2016 om 17:10

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!