Trends tot 2100, deel 5: 2020-2100

21 april 2013, 07:00

Via gadgets en robots terug naar de natuur

Hoe verandert de wereld tussen 2020 en 2100? Een wereld waarin het internet van nu een lachertje is, zoals we nu terugkijken op de eerste T-Fords (“You can have any colour as long as it's black“). Een wereld waarin robots net zo gewoon zijn als andere wezens. Een wereld waaring we stapje voor stapje steeds dichter terug zijn gekomen bij onze menselijke natuur met tegelijkertijd steeds meer technologie om ons daarbij te ondersteunen. Een wereld vol vrede, allmeaal aardige mensen die elkaar proberen te helpen, een ideale wereld. Is het allemaal mogelijk? Stap voor stap is er heel veel mogelijk. En realistisch. Lees het in dit laatste deel van de serie Trends tot 2100, verbaas je over de draft van utopia manifesto.

Trends van de eenentwintigste eeuw

Grofweg zijn er deze eeuw drie trends te onderscheiden die elkaar opvolgen en steeds fundamenteel het gedrag van mensen op aarde veranderen:

 1. Mediacompletion (1993-2020): Het verschuiven van communicatie van enkele (machtige) partijen naar alle bewoners van de aarde op een gelijke manier. Tegelijkertijd alles 3D, en overal om ons heen en in ons. Nanotechnologie levert een belangrijke bijdrage aan deze wereld. Komende ontwikkelingen in deze trend zijn in de tweede post in deze serie, Trends tot 2100, deel 2: 2013-2020, besproken.

 2. Roboworld (2020-2035): de geleidelijke introductie van autonome robots in onze wereld. Momenteel is daar al iets van te zien (net als het internet uit de sixties ook pas 30 jaar later impact kreeg), maar met echt grote impact in deze periode. Robots nemen al het fysieke werk uit handen. Tegelijker neemt kunstmatige intelligentie een grote vlucht, waardoor ook denken voor mensen een optie wordt, computers zijn immers slimmer dan wij. De wereld word gereorganiseerd.

 3. Pamper planet (2035-2100): in enkele generaties gaan we volledig terug naar onze natuur. Hierbij laten we ons ondersteunen door (quantum)technologie waardoor we op alle manieren het beste uit onszelf kunnen halen, in balans met anderen en (niet onbelangrijk) in balans met de planeet. Totale wereldvrede, rust, kalmte.

2020 – 2035

Deze periode kenmerkt zich door de overgang van mediacompletion naar het robotic tijdperk. Vanaf 2035 bepalen autonome robots (robots van microscopisch klein tot fabrieksterreinen groot, die zich soms zelfstandig, soms met miljoenen tegelijkertijd in de samenleving begeven) de belangrijkste veranderingen van het gedrag van mensen op aarde. In het begin van deze periode, rond 2020, zijn we nog erg druk met Internet.

Internet

De periode 2020-2035 start met het redesign van het internet:

 • Er komt een heel nieuw internet dat geschikt is voor massaal gebruik door alle mensen ter wereld.

 • Alle overheden gaan internetpaspoorten uitgeven, die in ons land bijv. DigID gaan vervangen, en gaan zorgen voor authenticatie op alle overheidswebsites, commerciële websites én privéwebsites, wereldwijd.

 • Alleen geauthenticeerde personen en rechtspersonen kunnen straks domeinnamen registreren en websites/apps opzetten op dit officiële internet. Gebruik gaat van anoniem naar pseudoniem: het individu zal altijd (realtime) te achterhalen zijn door instanties.

 • Er zal een informeel, illegaal, internet gaan ontstaan voor mensen die zich willen onttrekken aan de (internationale) regels. In het begin zullen zelfs hele landen nog niet aangesloten worden. Alleen in deze cyber underground is anoniem gebruik nog mogelijk.

 • Elk IP-adres moet eenduidig zijn terug te brengen tot één persoon, of één rechtspersoon. Dit om bij alle geautomatiseerde acties iemand aansprakelijk te kunnen stellen.

 • Door massale doorbraak van solar technology, niet alleen in Nederland of de westerse wereld, maar vooral in developing countries (waar het vaak warmer is), kan iedereen op internet vanuit de kleinste uithoeken van de wereld.

 • Oprichting van een wereldwijde CyberGovernment-organisatie die transparant werkt, en nauw samenwerkt met 'de crowd'. Helaas wordt deze periode voorafgegaan door een crash van het huidige internet in de voorliggende periode 2013-2020.

Het gebruik van het internet verandert ook drastisch:

 • The Internet of Things is a fact of life: elk apparaat met een batterij, stekker of accu is sowieso een internetdevice, maar veel andere devices zijn ook ad hoc verbonden.

 • Alle platte oppervlakten worden ook cameradisplays (displays met ingebouwde 3D-cameras), dikwijls gekromde objecten ook.

 • Entertainment coaching brands hebben lokale en nationale omroepen vervangen. Consumenten bepalen in welke ervaringen die participeren, en voor die virtuele (of augmented) ervaringen wordt ook betaald. Internetconsumptie wordt een groot feest, zowel binnen als buiten.

 • Gaming wordt zo realistisch dat geweldadige games worden verboden omdat mensen niet het verschil meer zien met de werkelijkheid. De games blijven bestaan, maar alleen nog verkrijgbaar in de cyber underground.

 • Advertising is nog alleen voor de armsten ter wereld.

Transparantie

Het openbaar publiceren van gegevens, van activiteiten, van geldstromen is niet alleen goed voor de bestrijding van corruptie, maar ook om het vertrouwen te winnen van burgers en consumenten voor instanties waar coördinatie plaatsvindt (en dus een mogelijk risico op machtsmisbruik). Daarnaast kunnen burgers en consumenten meedenken over ontwikkelingen.

 • Alle burgers in de wereld krijgen een uniek ID (World Civilian Service Number CSN) waarin ook hun DNA is geregistreerd (in the cloud). Het begrip 'nationaliteit' wordt gediversificeerd, waarbij dubbele nationaliteiten verdwijnen, maar iemand een (evt. tijdelijke) nationaliteit kan aannemen, met het recht altijd weer terug te keren naar de oude nationaliteit(en).

 • Bedrijven (of rechtspersonen in het algemeen) krijgen een uniek wereldwijd registratienummer en het opvragen van hun gegevens wordt gestandariseerd.

 • Bedrijven publiceren al hun (huidige en eerdere) werknemers, met het 'contract' dat ze met hen hebben en de beloning.

 • Bedrijven worden gedwongen door zowel staat als consument meer realtime inzicht te geven in hun waardeketen (zodat het paardenvleesschandaal zoals we dat nu zien nagenoeg onmogelijk wordt).

 • Activiteiten van regionale, nationale en multi-nationale overheden worden tot in detail openbaar, zodat elke burger eenvoudig een bijdrage kan leveren (integratie met crowdsourcing) en de overheid steeds efficiënter kan werken.

 • Overheden gaan steeds meer werken als community-organisaties: samen met de lokale mensen in plaats van 'voor' of zelfs 'boven' de mensen.

 • Salarissen van ambtenaren worden steeds vaker gepubliceerd, het aantal ambtenaren neemt drastisch af.

 • Belastingen nemen fors af doordat de overheid veel efficiënter gaat werken.

 • Grote milieubelastende aankopen door (rechts)personen worden openbaar gepubliceerd. Je kan geen verslindende energierekening hebben zonder verantwoording te hoeven afleggen aan je vrienden.

 • Consumenten gaan hun aankopen sharen (gebeurt al veel eerder, maar hier wordt het 'normaal').

The Rise of the Robots

In deze periode zien een zeer voorzichtige entree van robots in onze maatschappij. Eigenlijk hebben we nu al autonome machines, zoals de afwasmachines, maar die functioneren in een controlled environment, lekker veilig. Stapje voor stapje krijgen robots verantwoordelijkheid om zich autonoom te bewegen.

 • Microkillers: microscopische robots die rondvliegen en gevaarlijke indringers elimineren. Er is nu al een demo voor malariamuggen die alleen de vrouwtjes met een laserstraal elimineert. Dat werkt straks ook voor spinnen, slangen en ander ongewenste indringers. In een volgende fase worden de diertjes gevangen en naar een andere plek gebracht. Microrobots kunnen ook worden gebruikt om bijv. een verfoppervlakte van 100m2 even snel af te branden, zoals een wand in een fabriek: gewoon een zwerm microbrandertjes erop af sturen.

 • Mega robots: volledige autonome fabrieken die eigenlijk werken als één robot, of als een super 3D-printer.

 • Guided humanoid robots: menselijke uitziende robots onder menselijke begeleiding en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op beurzen, sportevenementen of concerten.

Economie, geld & rechtspersonen

 • Productiviteit groeit snel doordat computers niet alleen herhalingstaken overnemen, maar ook managementtaken en zelfs beleidstaken, en in steeds sterkere mate ook het fysieke werk.

 • Lagelonenlanden verdwijnen doordat kennis zich over de gehele wereld verspreid. Iedereen krijgt kansen.

 • We gaan minder werken, werk wordt meer verdeeld over de mensen.

 • Het afschaffen van cash geld in de ontwikkelde landen (en niet lang daarna ook in de rest van de wereld).

 • De aandelenbeurzen worden hervormd. Anoniem aandeelhouderschap verdwijnt: eigenaren ('aandeelhouders') worden openbaar gepubliceerd en kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de activiteiten van 'hun' bedrijven. Het betekent een integratie met Equity Based Crowd Funding (in het volgende artikel meer over crowd funding).

Wonen & urban planning

 • Kantoren verdwijnen, worden letterlijk massaal afgebroken of omgebouwd tot creatieve meetingcenters of woningen.

 • Winkels, winkelruiten en -puien gaan voor een groot deel verdwijnen. Voorraden zijn verdwenen. NIemand gaat meer slepen met producten over straat, alles wordt bezorgd.

 • Buitenreclame wordt verboden doordat het bestaansrecht is vervallen: reclame is niet meer nodig voor het doen van business. Bovendien wil het volk een mooie stad in plaats een stad met billboards.

 • We zijn nog zelden op het werk, en dat werk ligt steed vaker op grotere afstand van de plek waar we wonen.

 • Mensen leven steeds meer in het moment, trekken zich minder aan van agenda, planning of horloges.

 • Ouders spenderen meer tijd met hun kinderen.

Educatie

 • Kinderen nemen deel in internationale lesprogramma's met virtuele leraren. Alle programma's zijn volledig gepersonaliseerd, en ook coaching en sturing van de kinderen wordt door deze virtuele leraren afgehandeld. Alleen typische folkore dingen, lokale tradities, krijgen ze nog mee van een lokale 'school', een min of meer centrale plek die niet meer lijkt op scholen van nu, waar zij nog slechts enkele uren per dag verblijven. Kinderen zijn veel vaker thuis dan nu.

 • Alle kinderen ter wereld van tien jaar spreken vloeiend Engels maar ook verschillende andere wereldtalen, geleerd van virtuele leraren en geoefend met vriendjes over de hele wereld.

 • Het afschaffen van het leren lezen durven we tot 2035 nog niet aan, maar progressievelingen sturen daar wel op aan.

 • Het leren (hand)schrijven komt voor het eerst discussie, nadat ook het uitgebreid leren rekenen al was gesneuveld.

Sport & gezondheid

 • Holografische sportscholen met virtual personal trainers die naast je staan en je motiveren.

 • Microchips die continue de exacte fysieke toestand van ons lichaam meten: vitaminen, mineralen, zuurstof etc. Uitleesbaar via een draadloosprotocol. In een later stadium ook emotionele toestand (chemische verandering). Dit zal het bewustzijn van het lichaam enorm vergroten.

 • We meten ook belasting en belastbaarheid van een lichaam, en kunnen daarmee aangeven wanneer iemand over z'n grenzen gaat, of juist nog wat extra belasting kan gebruiken (= training).

 • Buitensport met holo-teachers of projecties in brillen in Google Glasses 7.0.

 • Kinderen worden niet meer gedwongen in schoolbankjes te zitten, zodat beweging voor hen normaal blijft. Generaties tussen 1874 (invoering van de leerplicht) en 2035 zullen worden gezien als 'zielig' of zelfs 'getraumatiseerd' door school. Obsitas is totaal verdwenen.

Marketing & merken

 • De 5P's worden volledig persoonlijk: personal price (via je negotiation agent), personal product (3d printing), personal promotie (merken worden luisterkampioenen en empathisch door middel van chatbots), personal place (altijd op de plek waar jij het wilt) en persoonlijke personeel (weer die chatbots)

 • Coaching brands, merken die zijn gespecialiseerd in één domein, zoals reizen, kinderen of dansen of muziek, nemen het roer over van generalisten (zoals Google). Deze merken zijn veel sterker dan de merken die we vandaag de dag kennen. Dus ook sterker dan Apple, Coca Cola en Google.

Rechtsysteem

 • Auteursrechten worden alleen nog internationaal afgerekend. Er is één netwerkorganisatie die dit wereldwijd gaat regelen.

 • Computerrechtspraak beginnen we normaal te vinden.

 • Introductie van een framework voor een wereldwijd rechtsysteem, de basis voor een wereldwijde rechtsspraak

2035 – 2050

Dit is werkelijk roboworld: overal robots. Hoewel er technisch nu al veel mogelijk is en we voortdurend prachtige filmpjes zien van robots in onderzoeksinstituten, kunnen robots zich alleen autonoom door de maatschappij bewegen als ze ook echt net zo slim zijn als mensen anders gaat het namelijk gruwelijk mis met aansprakelijkheid.

Om een voorbeeldje te noemen: wat als jouw Google Car met snelheid een kruispunt nadert waarbij een aanrijding met een levend wezen oververmijdelijk is, en hij moet kiezen tussen jouw oma van 70 en een onbekend meisje? Hoe wil je dat gaan programmeren? Je weet het zelf al niet eens. En als het uit jouw persoonlijke waardestelsel gehaald had kunnen worden, wie is dan verantwoordelijk voor de beslissing? En dat is dan nog ethisch. Dan hebben we nog niet eens over de laatste informatie die je auto gebruikt vanaf het internet die wellicht niet helemaal klopte. Wie is verantwoordelijk voor de gewonden en doden? Willen mensen verantwoordelijk zijn voor de actie die hun technologie zelfstandig veroorzaakt (zoals je verantwoordelijk bent voor je kinderen?). En als het verhaalbaar is op de fabrikant: welke normen en waarden worden er gehanteerd (volgens wel rechtssysteem)?

Het lijstje met problemen die domme autonome robots kunnen veroorzaken is oneindig. Stel dat de tamme rat van je buurjongen is ontsnapt, ziet je humanoide robot dat dan meteen, vangt ie m liefdevol en brengt hem terug naar je buurjongen, of gaat ie in verdelgingsmode? Groot leed, klein leed, het leed is niet te overzien als we robots zouden los laten die niet minimaal net zo slim zijn als mensen.

Naast robots zien we in deze periode steeds meer alledagelijkse toepassingen van quantumtechnologie die de wereld pas echt veranderen na 2050.

Robots, robots, robots

 • Robots everywhere: van microscopisch klein tot megagroot: robots worden commodity. Ze doen alles voor ons, onderhouden zichzelf, repareren zichzelf en elkaar en ook het ontwerpen van betere versies gaat totaal automatisch.

 • Robots nemen stap voor stap ál het herhaaldelijke, fysieke werk over.

 • Robotprinters: 3D-printers die direct functionerende robots printen (robots maken robots). Nog leuker: robots die robots printen die robots printen.

 • Robobouw: Nieuwe gebouwen worden na het specificeren zo goed als geautomatiseerd ook vervaardigd. Robots kunnen huizen afbreken en vervolgens elders weer opbouwen. Maar ook een woning ergens midden in the bush, onder water of in de woestijn wordt ongelofelijk snel gerealiseerd.

 • Humanoide robots in de (bejaarden)zorg, als 24/7 personal sporttrainer of in de beveiliging. Een jongetje ergens in Nevada die gek is op tennis kan 24 uur per dag met zijn humanoid trainer oefenen. Tegen 2050 kan je zelfs trainen met een heel humanoid voetbal team. Je kan dan zelfs tegen een team per precies dezelfde strategie spelen, en kijken of jij het beter doet tegen dit team dan je vriendjes.

 • Humanoide robots gaan voor ons koken. Vlak voordat we thuis komen (of honger krijgen) worden de groenten vers uit de tuin gehaald, aangevuld met voedingsmiddelen die just-in-time uit de gehele wereld aangeleverd worden. Verser dan dit kan niet!

 • Robocops: humanoide robots nemen rollen in voor handhaving van de openbare orde, politie, douane en marechaussee.

 • Aan de einde van deze periode wint een humanoid voetbalteam van een menselijke topteam.

Sport & gezondheid

 • Door (opvolgers van) quantumtechnologie kunnen we de energieën in mensen meten, dit vergelijken met anderen, en indien nodig, gebruik makend van oude wijsheden en ondersteund door nieuwe wetenschappelijke inzichten, de balans in een persoon herstellen. Hierdoor blijft mensen in top conditie, en net zo vitaal als kinderen. Het enige dat afneemt is het zelf-herstellend vermogen en de hoeveelheid energie, maar is geen reden waarom we op 80 jarige leeftijd geen marathon zouden kunnen lopen.

Economie, marketing & merken

 • Productiviteit explodeert, we hoeven steeds minder te werken, we gaan minder werken. Mensen gaan leuke dingen doen met hun tijd, en kunnen ook reizen (en dus ook geld uitgeven).

 • Bedrijven worden netwerkorganisaties, rechtspersonen nieuwe stijl, maar met niemand meer in dienst. Mensen die bijdragen delen mee in het risico van projecten, producten en diensten.

 • Stapsgewijs koppelen we alle valuta wereldwijd, langzaam groeiend naar één nieuwe 'munt'eenheid.

 • Advertising is geworden tot een lachwekkend primitief verschijnsel uit de 20e eeuw (o ja, en even nog in het begin van deze eeuw).

 • Transformational brands: merken die een totale ommekeer kunnen begeleiden in jouw leven door een reeks experiences te selecteren en/of the ensceneren die je zelf nooit had kunnen bedenken. Ik heb het hier niet over Disney, of over een experience shopping-middagje, zelfs geen transformational weekend, dit gaat heel wat verder. Het gaat hier om honderden, misschien wel duizenden of tienduizenden ervaringen in fysieke, virtuele of gecombineerde werelden. De duur van de ervaring waaraan we zullen worden blootgesteld zal variëren. Soms één seconde, bijvoorbeeld een treffende opmerking die echt inslaat, tot zeer heftige ervaringen die dagen kunnen duren. Voorbeelden daarvan zijn nu te vinden in niet-westerse culturen zoals het voor dagen lang begraven te worden in het volkomen donker, met minimaal lucht. Dit zijn life changing experiences… Maar voor wie is het geschikt op welke moment? Dit soort merken ontstaan tussen 2035 en 2050 maar worden pas echt sterk in de tweede helft van deze eeuw. Sterker dan kerken, de sterkste merken tot nu toe, ooit zijn geweest.

2050-2100

Economie

 • Productiviteit van mensen wordt verwaarloosbaar vergeleken met (netwerken van) computers en robots. Alleen op het gebied van lichaamswerk (massages e.d.) , kunst en hospitality (de gastvrouw e.d.) blijven mensen superieur. Ook natuurwerk, intuitief omgaan met dieren, is typisch iets voor mensen.

 • Society-balancing vervangt geld: van alle mensen op de aarde wordt verlangd dat ze een bijdrage leveren aan de global society die is ontstaan, en ze mogen er ook iets terug voor verwachten. Mensen met veel kennis en vaardigheden past geen macht en veel geld, maar juist wijsheid en nederigheid.

 • Computers regelen het beheer van de aarde in balans met het welbevinden van de mensheid. Mensen accepteren dat ze (veel) minder slim zijn dan computers. Vergelijk het gerust met het uitleggen van quantum mechanica aan een goudvis.

 • China & India als grootste economiën van de wereld. Nederland steeds verder afzakkend, van plaats 17 nu, naar 61 dan, zelfs achter Uganda en Kazachstan. Het zijn overigens maar regionale cijfers, we zullen ons veel meer verbonden voelen met het grote geheel.

 • Alle mensen op aarde krijgen een vergelijkbaar economisch welzijn.

Infrastructuur

 • Autonoom vervoer verdwijnt in de grond als een soort buizenpost. We zullen (bijna) vanuit ons huis direct kunnen instappen en met snelheden van duizenden kilometers per uur door de aarde zoeven. Als gevolg verdwijnen autos en treinen tegen het eind van deze eeuw. Rijbewijzen zijn niet meer nodig, licenties om techniek te verdienen in het algemeen ook.

 • We laten robots waterleidingen aanleggen in de hele wereld door pijpen uit zee te trekken naar alle plekken waar het nodig is. Zoutwater naar zoetwater omzetten wordt even tussendoor geregeld.

 • Disaster-proof living: We gaan niet proberen de natuur tegen te houden, met kracht te verzetten, maar juist meebuigen. Zo proberen we niet het water tegen te houden met dijken, maar leven, in het geval van Nederland, op floating land, dat gewoon omhoog gaat als de zeespiegel stijgt.

 • Robots kunnen voorheen slecht bewoonbare gebieden, zoals woestijnen in no time, leefbaar maken.

Mens zijn

 • We spenderen veel tijd aan elkaar en aan creatie. Het leven wordt één groot spel!

 • Mensen zijn in staat tot uitzonderlijke dingen die nu nog alleen zijn voor behouden aan autist-savants, zoals het oneindig reproduceren van het getal pi, een val van honderden spelden tellen of andere buitengewone vaardigheden zoals een fotografisch geheugen, exceptioneel veel namen kunnen onthouden, zeer muzikaal talent, zonder eten leven, heel lang onder water zwemmen zonder lucht of dagen begraven worden onder de grond en gewoon overleven. Zelfs alle talen van de wereld spreken.

 • Onze focus gaat meer naar onze buik i.p.v. ons hoofd (minder denken, meer voelen), balans vanuit ons hart (klinkt vaag, maar is straks gewoon meetbaar). Oude volkswijsheden krijgen weer betekenis 'iets op je lever hebben', 'achter je ellebogen', 'iets is moeilijk te verten', maar nu op een wetenschappelijke manier.

 • Microskin: één van de belangrijkste uitvindingen van de mens, kleding, wordt vervangen door een soort kunstvacht die reageert op warmte en koud en er altijd voor zorgt dat onze huid in balans is. Dit zit als een soort tweede huid om ons heen, laat zonlicht door indien onze huid dat nodig heeft, is transparent als we dat willen en niet als we dat niet willen. Als gevolg lopen we steeds vaker (bijna) naakt.

 • Het begrip 'privacy' staat nog alleen maar in de geschiedenis boekjes: we hebben niets meer te verbergen.

 • Aangroei van verloren ledematen of andere onderdelen van ons lijf.

 • Belangrijke ziektes als kanker en hart-en vaatziektes zijn verdwenen

 • We worden steeds ouder, gemiddeld ouder dan 100, steeds minder ziektes per levensjaar

 • Drastische daling van de wereldbevolking door voortgaande economische vooruitgang, en nieuwe vorm van populatiebalancering (het voert te ver om hier erop in te gaan)

 • Tegen het einde van de eeuw wonen we bijna allemaal rond de evenaar en bezoeken we regelmatig de andere delen van de wereld.

Wonen

 • De-urbanisatie: mensen trekken uit de steden naar het platteland om te leven in balans met de natuur, maar nog wel met alle gemakken van de techniek.

 • Steden worden plekken om samen te komen, in plaats van woon of -werkplekken. Ze verliezen langzaamaan hun hoge gebouwen, buitenwijken maken plaats voor (wilde) parken, en we krijgen grote pleinen terug. De nadruk komt te liggen op schoonheid en ruimte in het stadsontwerp.

Culturele integratie

 • We krijgen een ander perspectief op leven, verliezen de angst voor de dood. Uberhaupt steeds minder angsten, ook onbewuste angsten. In die zin zien we integratie met sommige Aziatische culturen. Er ontstaat een hele softe maatschappij (vanuit ons huidige westerse perspectief).

 • Criminelen worden niet meer gestraft, maar ondergaan een transformatie (het is nu al wetenschappelijk bewezen dat dit veel beter is dan opsluiting, maar dit is maatschappelijk nog absoluut niet geaccepteerd).

 • Langzaam gaan we naar één wereldtaal, rijker dan elke taal die we ooit gehad hebben. Mensen kunnen probleemloos alle klanken met hun mond maken (we leren dit alleen maar af doordat we niet al onze spieren gebruiken in onze kaak, maar elke baby kan in principe alle talen leren, en ook alle klanken maken).

 • Alle wijsheden van alle culturen versmelten.

 • Oorlogen verdwijnen en ontstaat vrede, rust, kalmte. De robocops staan weg te roesten.

 • Lezen en schrijven beginnen te horen tot de oude ambachten. Een virtual teacher kan je nog 'Oud-Hollands leren schrijven, voor mensen die dat leuk vinden.

Genieten van het menselijk bestaan

 • Iedereen kan zichzelf zijn.

 • Remancipatie: we erkennen en waarderen de fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen: niet gelijk, wel gelijkwaardig.

 • Paranormale vaardigheden zijn (weer) 'normaal' en zijn ver ontwikkeld bij iedereen. Het wordt een uitdaging om ermee te spelen.

 • We zijn creatiever dan ooit.

 • We zijn gezonder dan ooit.

 • We zijn slimmer dan ooit.

 • We zijn wijzer dan ooit.

 • We zijn gelukkiger dan ooit.

Dit is in een notedop de start van Utopia in 2050, de wereld van Pamper Planet, de werktitel van m'n volgende boek.

De wereld verandert echter in stapjes. Hoe mooi sommige dingen ook klinken, er zijn vooral ook heel veel dingen die ons tegenhouden, met de mens als voornaamste factor. Er kunnen misschien nog wat heftige dingen plaatsvinden, echt serieuze natuurrampen, bijvoorbeeld een reeks supervulkaan-uitbarstingen, waarbij 2 miljard mensen overlijden, of de beter georganiseerde terroristisch aanvallen, maar als de schade dan is opgeruimd, dan zetten de trends vrolijk door (nog sterker: als het verleden versneld wordt opgeruimd, kunnen we versneld de toekomst in). Het zijn lange termijn trends, ze kunnen wel tegen een stootje.

Het is voor het eerst dat ik mijn gedachtes over Pamper Planet zo uitgebeid en gestructueerd beschrijf. Ben heel benieuwd naar jullie reacties!

Eerder in deze serie

Credits afbeelding: AlicePopkorn (CC)

Erwin van Lun
Futurist and Angular Engineer bij Your Future Is Now!

Futurist Erwin van Lun startte op MarketingFacts in 2005, direct na publicatie van zijn boek "Van Massamerk naar Mensmerk" dat toen een nominatie kreeg voor de Marketing Literatuur Prijs. Het boek beschreef de toestand van media, marketing en merken in de toekomst van 2015 en Erwin volgde de ontwikkelingen in de eerste jaren op de voet. Nu blijkt dat zijn voorspellingen waarheid zijn geworden helpt hij mensen om zélf de toekomst trefzeker te voorspellen en heeft hij zijn voorspellingen voor 2020, 2030 en 2050 al weer klaar voor publicatie in het boek 'Utopia Manifesto 2050'. In 2009 stortte Erwin zich helemaal op Chatbots.org (http://www.chatbots.org), zijn wereldwijde industry portal op het gebied van intelligente kunstmatige karakters en in 2015 sloot hij zich aan bij het Bemer netwerk (http://yourfuture.bemergroup/nl) om mensen te helpen zichzelf te resetten: gezond, vitaal en creatief: helemaal klaar voor de toekomst! In 2017 zag hij de bezoekersaantallen van Chatbots.org weer flink stijgen en besloot dat het tijd werd voor de terugkeer naar het prachtige veld van humanlike AI.

Categorie
Tags

11 Reacties

  Jeroen Gerth

  Klinkt wel erg een utopie. Technologisch gezien denk ik dat je wel in de juiste richting komt. Daar ben ik erg optimistisch over.

  Ik maak me echter zorgen over het sociaal en economisch vlak. We leven immers wel in een monetair systeem dat vereist dat we “werken” voor “geld”. Met de komt van de techniek zal uiteindelijk veel werk verdwijnen. Werkloosheid zal torenhoog worden en armoede zal overal toeslaan. Daarnaast hebben we ook nog een corrupt bankensysteem dat geld creeert uit schuld dat nooit afbetaald kan worden dankzij rente. Allerlei spanningen in de wereld lopen op. Nee, ik zou erg verbaasd zijn als we GEEN 3e wereld oorlog krijgen deze eeuw.

  Wat je omschrijft kan wel, maar dan moeten we beseffen dat we met de technologie hebben om iedereen in de wereld van overvloed te voorzien. Tevens is het alleen mogelijk als we het hele concept van geld dan afschaffen. Want geld is schuld en schaartste en dat staat haaks op de technologische ontwikkelingen (zie oa de muziekindustrie). Dat zie ik echter nog niet zo snel gebeuren, gezien de oude mindset van mensen. Ik juich het wel erg graag toe.


  21 april 2013 om 13:23
  vincente

  Ik zie veel oorlog, lokake conflicten, een mensheid die de aarde vernietigd met onhaalbare wensen en een overheid die steeds minder in staat is om de complexe belangen aan elkaar te rijgen.

  Waar baseer je dit utopia op? Ik snap dat je het opschrijft maar zie dat niet enigzins logisch uit de opkomst van China, de neergang van Europa, het Africa wat nog voor 30% bloedarm i en Amerika wat alles bij elkaar leent met een giga ongelijkheid en een niet werkend politiek systeem.


  22 april 2013 om 05:47
  ErwinVanLun

  @Jeroen; ben we zijn het helemaal eens hoor! Ik zou wel willen aanvullen bij je stelling: ‘we leven immers wel in een monetair systeem’, dat dit ook maar iets is dat de mensheid heeft bedacht. In mijn idee gaat dit grondig hervormen.

  Corruptie heb ik geadresseerd in het kopje transparatentie… wat vond je daarvan? En de derde wererdoorlog sluit ik ook helemaal niet uit, hoewel ik geen landen tegen landen conflict verwacht, maar wel serieuze aanvaringen. Desalniettemin gaan de lange termijn trends gewoon door. De auto en de radio, uitgevonden voor de eerste wereldoorlog, hebben we de wereld tijdens de oorlog en daarna gewoon verder veranderd. Dat geldt hier ook.


  22 april 2013 om 06:45
  Ron Simon

  Als ex-trendwatcher is het heel inspirerend om te lezen. En het heeft mijn droom weer wakker geschud. Ik zoek mensen die samen met mij http://www.futurizen.com willen oprichten. We leggen tegenwoordig alles vast. Het heden en het verleden. Maar als je mensen mobiliseert kun je ook een mogelijke toekomst vastleggen. http://www.futurizen.com kan een soort Wikipedia van de toekomst worden waar iedereen bijdragen kan leveren. Onderwerpen en tijdlijnen waar iedereen zijn of haar invulling aan kan geven en verrijken. Nogmaals, ik zoek mensen die deze droom met mij willen delen.


  22 april 2013 om 13:09
  ErwinVanLun

  He Ron,

  Grappig, ex-trendwatcher, bestaat dat ook al?

  Je comment doet m’n denken aan een oude post getiteld: ‘mijn opa flirte met jouw oma’. Dat is in 2050 gewoon te achterhalen. Dat is toch grappig? Nu heb je alleen wat zwart-wit foto’s van opa & oma, geen idee hoe hun leven er verder heeft uitgezien….

  Laten we afspreken. Misschien kan ik met je meedenken. Kom je een keer naar Amsterdam?


  22 april 2013 om 20:00
  Dialogical

  @Erwin Leuk. Bedankt voor de reactie en uitnodiging. Ja ex-trendwatcher bestaat, hahaha. Het is alweer meer dan 20 jaar geleden dat ik jongerentrendwatcher was.

  Ik kom zeker binnenkort naar je toe. Ik ga wel even naar je website om je telefoonnummer te pakken te krijgen. Mijn mobile nummer vind je op de website Stoop & Simon.


  23 april 2013 om 07:07
  Peter Broeder

  Mijn reis door informatie over een “nieuw opgebouwde wereld” gaat via het Verdrag van Noordwijk aan Zee (Alsof mensen ertoe doen, Ode aug. 2000), Youtopia en nu hier, boeiend.


  19 maart 2014 om 17:08
  Rob

  Nou ik ben bijna drie jaar later met mijn reactie. 🙂

  Anyway, mooi stuk. En komt dicht bij mijn Utopia. Vroeger (ik ben 25 dus vroeger is niet heel lang geleden) was ik er meer van overtuigd dat die er zou komen dan ik vandaag de dag ben. Met de opkomst van het populisme, dat volgens recent onderzoek door meer dan de helft van de Nederlanders ondersteund wordt, en de trage reactie op de klimaatverandering hebben er voor gezorgd dat ik mensen steeds meer als kudde-dieren ben gaan zien.

  Dit Utopia kan realiteit worden maar ik denk dat we nieuwe generaties moeten ‘leren’ om bepaalde idealen te bereiken. Op de basisschool al het belang van harmonie met de natuur aanleren, evenals belangrijke normen & waarden. Door mensen op die manier te vormen kom je veel dichter bij de ideale samenleving.

  Nou uiteindelijk een hele andere reactie geschreven dan ik van plan was haha.


  4 januari 2017 om 11:47
  Jk

  Blockchain technologie? Wat denkt u daarvan? En wat zouden volgens u nieuwe stappen zijn in de business wereld, waar veel geld aan te verdienen valt?


  24 maart 2020 om 16:00
  WH

  Dit is al eeuwen geleden voorspeld: Lees Openbaring 13 vers 16!


  4 december 2020 om 08:24

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!