Theo Rinsema (CEO Microsoft NL) over conversational leadership

22 januari 2013, 08:29

Veranderen de voorwaarden om een goede leider te zijn door de digitale veranderingen van de voorbije jaren? De context waarin bedrijven werken is stevig veranderd. De technologie zorgde voor nieuwe mogelijkheden. De technologie en nieuwe media zorgden verder voor een nieuw type klant en medewerker. Hoe ga je daar als leider van een organisatie mee om. Om een beter idee te krijgen over deze evolutie had ik een gesprek met Theo Rinsema. Theo is de CEO van Microsoft Nederland. Microsoft staat bekend als een voorloper inzake het nieuwe werken. Hun kantoren zijn prachtig, de medewerkers zijn uitermate gelukkig en ze werken vanuit een heel positieve attitude. De visie van Theo Rinsema over conversational leadership.

Wat is er voor een leider veranderd omwille van de nieuwe digitale context waarin we leven?

Theo: “De filosofie van het nieuwe werken heeft veel veranderd bij ons. Daarbij haal je status en hiërarchie uit elkaar. Het is afscheid nemen van oude statussymbolen om dichter bij de medewerkers te staan als leider. De grootste verandering is de stijl van de leider. Die hoeft niet langer dominant of autoritair te zijn, maar eerder ondersteunend en faciliterend. Dominantie als leider zal in de hedendaagse werkomgeving om omgekeerd effect hebben.”

“Het komt er dus op neer benaderbaar te zijn. Velen denken dat online bereikbaar zijn voldoende is, maar dat klopt niet. Het valt me op in bedrijven waar de fysieke barrières om met de leider te praten beperkt zijn, er ook veel online conversaties zijn met die persoon. Als het fysiek moeilijk is (verstopt in kantoor, secretaresse ervoor…) dan zijn mensen niet geneigd om online het gesprek aan te gaan. De technologie veranderen is met andere woorden niet voldoende, de mentaliteit moet veranderen.”

Welke woorden gebruik je om een hedendaagse leider te omschrijven?

“Ik denk daarbij aan drie woorden. Het eerste is 'open'. Een moderne leider staat open voor het gesprek met de medewerker en met de klant. Een moderne leider weet goed om te gaan met feedback en daar positief op in te spelen.

Het tweede is 'verbindend'. Als leiders moeten we in staat zijn om visies en mensen met elkaar te verbinden. Het ondersteunen en vooruithelpen van het team staat daarbij centraal eerder dan zelf elke goal te willen scoren.

Tenslotte denk ik aan 'zelfvertrouwen'. De openheid en benaderbaarheid schrikken sommigen af. Je krijgt immers direct feedback van de buitenwereld op je eigen prestatie. Daarvoor moet je als leider stevig in je schoenen staan.”

Moet een CEO online bereikbaar zijn?

“Ja. De sociale media maken het voor iedereen gemakkelijker om in contact te komen met leiders van bedrijven. Benaderbaar (en dus open) zijn, helpt om de reputatie van een bedrijf te verbeteren. Het getuigt van eerlijkheid en respect voor de klanten. Bovendien helpt het om zelf op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in je markt en bij je klanten.”

Wat zijn de kenmerken van conversational leadership?

“In 2012 verscheen er een Harvard Business Review artikel met als titel Leadership is a conversation. De auteurs stelden vast dat een leider het meeste impact heeft door veel tijd te spenderen met medewerkers. Hoe meer je praat met medewerkers, hoe groter de impact. Een gesprek houden betekent dat je naar de medewerker stapt zonder vooringenomenheid, maar met een open geest. De openheid zorgt voor empathie en zo bouw je vertrouwen. Dat vertrouwen is de basis om de medewerkers te veranderen in ambassadeurs van je bedrijf.”

Adam Ekberg, Arrangement #1.

Het vertrouwen behoud je door in je acties rekening te houden met de input van de medewerker. De conversatie moet leiden tot een ondersteunde daadkracht. Het zelfvertrouwen waar Theo het over heeft, zal dan resulteren in charisma. Een moderne leider is volgens mij empathisch, charismatisch en daadkrachtig. Alle drie deze elementen zijn het gevolg van open en constructieve conversaties met de medewerkers.

Ik ben benieuwd naar jullie visie over dit topic. Wat zijn volgens jullie de kenmerken van een conversational leader. En, ken je voorbeelden van leiders die daaraan voldoen? Alvast bedankt voor jullie input.

Credits afbeelding

Steven Van Belleghem
Global CX Thought Leader bij stevenvanbelleghem.com

Steven Van Belleghem is a global thought leader in the field of Customer Experience. His passion is spreading ideas about the future of customer experience. Steven believes in the combination of common sense, new technologies, an empathic human touch, playing the long-term game and taking your social responsibility to win the hearts and business of customers over and over again. Steven is the author of multiple international bestselling books including ‘The Conversation Manager’, ‘When Digital Becomes Human’, ‘Customers the Day after Tomorrow’, ‘The Offer You Can’t Refuse’ and a technology thriller called Eternal.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Joost van der Pols

    Mooie visie Theo.

    Uit eigen ervaring wil ik graag een vierde punt toevoegen: Dit is ’transparantie’. Om iedereen zelfsturend, met passie en commitment, waarde blijven te laten (blijven) toevoegen is vergaand inzicht nodig.

    Als IT consultancy bedrijf is codecentric Nederland de enige (zo mij bekend) welke vergaand op deze principes van zelfsturing en leiderschap is ingericht. Wij helpen relaties oa. met het behalen van Business en IT Agility mbv Scrum en Lean. Het zou raar zijn als wij dit intern niet zouden toepassen toch.


    23 januari 2013 om 12:57

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!