Tablet populairder om tijdschriften te lezen

23 juli 2014, 12:00

Afgelopen juni heeft GfK in samenwerking met Magazines.nl weer onderzoek gedaan naar de trends in de digitale media. In een korte slideshow gaven zij de interessantste punten weer. Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet.

Devices

Allereerst worden de devices besproken. In Nederland beschikken meer mensen over een smartphone (70 procent) dan over desktopcomputer (65 procent). De laptop komt het meest voor in de Nederlandse huishoudens, 76 procent beschikt hierover. De tablet is ook een populair device, maar liefst 56 procent heeft er eentje op de bank liggen. Hoewel het bezit van de smartphone en tablet vrijwel stabiel zijn, neemt het bezit van smartphones alleen nog onder 50-64-jarigen toe en neemt het bezit van een tablet alleen nog onder 65+ jarigen toe.

Maar liefst 63 procent van de Nederlanders heeft 3 of meer apparaten in huis, tegenover 13 procent die er slechts eentje heeft.

Apps

Het aantal apps dat is gedownload op de smartphones en tablets ligt vrijwel gelijk. Gemiddeld hebben de gebruikers 26 apps op hun tablet tegenover 27 apps op hun smartphone. Op beide devices heeft bijna 80 procent minimaal één media-app.

Digitale tijdschriftlezer

Het lezen van tijdschriften op de tablet is enorm populair geworden de afgelopen jaren. Waar in 2011 slechts 2 procent hun tijdschrift op hun tablet las, doet nu maar liefst 13 procent dat. Het lezen van een tijdschrift op de tablet gebeurt via een app, een website of een digitale kopie (PDF-bestand).

Verder zien we dat het digitaal lezen van een tijdschrift op de computer steeds impopulairder wordt, het lezen van een tijdschrift via een website werd in 2011 nog door 37 procent gedaan en nu nog maar door 22 procent. Ook het lezen van een tijdschrift als PDF-bestand gebeurt minder vaak. In 2011 las 18 procent hun tijdschrift vanuit een PDF-bestand en in 2014 deed slechts 14 procent dat.

Er zit ook een verschil in het type tijdschriften dat digitaal of op papier wordt gelezen. 55 procent leest digitaal andere tijdschriften dan op papier. De tijd die wordt besteed aan digitaal lezen stijgt.

Als we kijken naar de achtergrondkenmerken van de lezers dan lezen vooral mannen digitale tijdschriften. Vrouwen kiezen toch nog voor enkel de papieren tijdschriften. Ook opleiding speelt een rol: lezers met een hoger genoten opleiding lezen vooral digitale tijdschriften en lezers met een midden tot laag genoten opleiding kiezen uitsluitend voor papieren tijdschriften.

Wat het mediagebruik betreft zijn er geen grote uitschieters in het gedrag van de digitale of papieren lezers. De enige die echt vooral digitaal tijdschriften leest is de ‘heavy internetter’ (iemand die meer dan 14 uur per week op internet bezig is). Ook kiezen mensen die niet lid zijn van een sociaal netwerk vooral voor een papieren tijdschrift en juist niet voor een digitaal tijdschrift.

Slides

Sanne Roeling
Online projectmarketeer bij Sizigy

Is net zo graag online als offline. Wil jou verbeteren op taalgebied. Verdoet haar tijd op Twitter en Instagram. Crazy cat lady in hart en nieren.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!